FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

AANGETEKEND Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Prins van Oranje-Nassau Noordeinde 66 2514 GL 's-GRAVENHAGE Datum: 10 januari 2002 Betreft: HUWELIJK Ref: JH/PWA20020110 Nijmegen, donderdag 10 januari 2002 Koninklijke Hoogheid, Op 12 juni 1575 werd in Brielle het huwelijk gesloten tussen Prins Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon. Getuige bij dit huwelijk was de heer Gaspar van der Heyden - ofwel Heydanus - zoals genoemd in mijn laatste brief aan U met kenmerk ICBUK/PWA970327 d.d. 27 maart 1997. Teneinde een goede familietraditie terzake in ere te herstellen verzoek ik U hiermede als oprichter van de Stichting Cervantes Benelux, rechtmatig eigenaar van het Instituto Cervantes in de Benelux en de Limited Company Instituto Cervantes Engeland en Wales als getuige te mogen optreden bij Uw huwelijk met mevrouw Máxima Zorreguieta op zaterdag 2 februari aanstaande te Amsterdam. Uw reactie zie ik bij voorkeur voor 23 januari aanstaande via Postbus 689 te Utrecht (3500 AR) met belangstelling tegemoet. Met gevoelens van de meeste Hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN.

17 JANUARI 2002 UW KENMERK 02/wa/mjv TER ATTENTIE VAN DE PARTICULIER SECRETARIS VAN DE PRINS VAN ORANJE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN