De Wellenkamp 1530 6545 NM NIJMEGEN Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins Filip van België Brederodestraat 16 B 1000 BRUSSEL Datum: 27 maart 1997 Betreft: Koningschap Kenmerk: ICBUK/PFB970327 Koninklijke Hoogheid, Graag wil ik U hartelijk danken voor de reactie van 24 maart jongstleden op mijn brief EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION van de hand van Uw Adviseur en de aandacht die U aan mijn Project heeft geschonken.

U laat hierin mededelen dat het niet gebruikelijk is dat Leden van de Koninklijke Familie zich mengen in de oprichting van een vereniging. Voor dit standpunt kan ik uiteraard begrip opbrengen en voel mij wederom gesteund door Uw hernieuwde wensen voor succes bij de oprichting van deze Stichting. Ik heb deze brief de titel Koningschap meegegeven, aangezien dit thema mij na aan het hart ligt. Ik reflecteer dienaangaande ook veelvuldig over de functie van de Monarch binnen het kader van de Europese integratie. Derhalve ben ik zo vrij U hieromtrent van enkele persoonlijke ontwikkelingen in kennis te stellen nadat ik op 31 juli vorig jaar mijn convocaties had verzonden naar de vorstenhuizen van de Benelux en Spanje. In de week van 1 tot en met 10 augustus heb ik in het Verenigd Koninkrijk gekampeerd op een camping te Laleham aan de Thames tussen Kensington en Windsor. Ik heb mij in die situatie onder meer verdiept in de relatie tussen het Huis van Oranje, de familie Hyde en het Huis Windsor. Daartoe heb ik onder meer HAMPTON COURT, WINDSOR CASTLE, BLENHEIM PALACE en BUCKINGHAM PALACE bezocht. Ik ben daar direct geconfronteerd geraakt met de crisis in de Britse Monarchie en dit houd mij nog steeds bezig. Ik maak mij met name zorgen over het lot van de Princess of Wales en Haar kinderen. Ik bezin mij dienaangaande over de toekomstige rol van Prince William. Deze problematiek indachtig bezocht ik op 29 september en 10 oktober Paleis Het Loo te APELDOORN en had daar een gesprek over de Orde van de Kousenband. Ook was ik zeer geïntrigeerd door het bestaan van de Anglicaanse Kapel in het Paleis. Ik heb ook gemeld dat ik mij heb voorgenomen educatieve taken in het Verenigd Koninkrijk op mij te nemen. Ik heb derhalve tijdens mijn bezoek aan BRUSSEL op 6 november Prinses Diana in een symbolische handeling in de Laekense Straat tot 'Queen of Hearts' gedoopt. Een week later - een dag na de lancering van het Instituto Cervantes Benelux op de Baak - ontving ik een uitnodiging namens Haar om Kerstmis door te brengen op Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden, de voormalige residentie van ons vorstenhuis. Ik heb daar - alleen - de kerstdagen doorgebracht en gedineerd met een lege stoel. Dit was mijn hoofdmotief om nog in diezelfde week het Instituto Cervantes United Kingdom op te richten. Enkele weken later ontving ik het Certificate of Incorporation of Instituto Cervantes Limited England and Wales met het opschrift 'Honi-soit-qui-mal-y-pense' van de Orde van de Kousenband in een enveloppe met het opschrift 'On Her Majesty's Service'. Ook ontving ik bijgaande brief van Chief Executive John Holden of Companies House te Cardiff. Dit heeft mij doen besluiten in de tweede helft van april opnieuw een reis naar Engeland te ondernemen en onder meer een bezoek te brengen aan BUCKINGHAM PALACE, St. James's Palace en ETON COLLEGE. Ik overweeg hierbij ernstig - in overleg met betrokken partijen - een opleidingsplan voor de Britse kroonprins te ontwikkelen. In dit verband ben ik derhalve buitengewoon gelukkig met Uw positieve reacties alsmede van de reacties van Prins Willem-Alexander en Prins Felipe de Borbón y Grecia. Ik hoop derhalve op 28 september aanstaande opnieuw een bezoek te brengen aan de Anglicaanse Kapel op Paleis Het Loo. Daar neem ik dan graag plaats, maar niet meer naast een Lege Stoel. Of mij dat lukt weet ik niet, maar ik doe mijn best en hoop U bij die gelegenheid dan ook te kunnen ontmoeten. Wellicht kunnen We de European Cervantes Foundation nadien gestalte geven. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN Bijlagen:


- Certificate of Incorporation of Company No. 3300636 Instituto Cervantes Limited England and Wales


- Letter PSU/CO of Chief Executive John Holden of Companies House Cardiff d.d. 18/01/97

18 JULI 1997 BEZOEK AAN BRUSSEL TER ATTENTIE VAN ZKH KROONPRINS FILIP VAN BELGIË