De heer J.W. Leeuwenburg Particulier Secretaris van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Prins van Oranje-Nassau Noordeinde 66 2514 GL 's-GRAVENHAGE Datum: 17 januari 2002 Betreft: Uw kenmerk 02/wa/mjv Ref: JH/PWA20020117 Nijmegen, donderdag 17 januari 2002 Geachte Heer Leeuwenburg, In dank bevestig ik U de goede ontvangst van uw brief met de tekst

Namens Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje zeg ik U dank voor Uw brief van 10 januari jl.. waarin U verzoekt als getuige bij zijn huwelijk te mogen optreden. U kunt zich voorstellen dat dergelijke verzoeken momenteel binnenstromen. Om geen precedenten te scheppen, noch personen of instellingen tekort te doen, moet helaas van inwilliging van deze verzoeken worden afgezien. Ik vertrouw op Uw begrip voor dit voor U - wellicht - teleurstellende antwoord. Deze snelle reactie per kerende post heb ik buitengewoon op prijs gesteld. Vanzelfsprekend respecteer ik het standpunt van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje. Het doet mij deugd U te kunnen melden dat mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales inmiddels op de markt is verschenen. Bijgaand treft U de informatie aan ter kennisgeving aan alle direct en indirect betrokkenen. Ik zal de feestelijkheden wederom via de televisie volgen. Deze keer in Nederland. Op 4 februari keer ik tot 15 maart naar Spanje terug. Van 23 maart tot 1 april staat er een colloquium in Moskou op het programma. Wellicht treffen Wij elkaar nadien op De Eikenhorst in Wassenaar. Rest mij U en de gehele Koninklijke Familie een buitengewoon geslaagde trouwdag toe te wensen van onze Kroonprins en mijn beoogde Argentijnse Beleidsmedewerkster. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN

27 APRIL 2002 FELICIDADES (1) TER ATTENTIE VAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE PRINS VAN ORANJE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN