FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Instituto Cervantes. De Wellenkamp 1530. 6545 NM NIJMEGEN. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Prins van Oranje-Nassau. Noordeinde 66. 2514 GL 's-GRAVENHAGE.

Datum: 27 maart 1997. Betreft: Koningschap. Kenmerk: ICBUK/PWA970327. Koninklijke Hoogheid, Graag wil ik U hartelijk danken voor de reacties op mijn brief European Cervantes Foundation van de hand van Uw Particulier Secretaris en de aandacht die U aan mijn Project heeft geschonken.

U laat hierin mededelen dat U goede nota heeft genomen van mijn verzoek om een eventueel bestuurslid voor de European Cervantes Foundation voor te dragen en een financiële bijdrage te ontvangen voor deze nieuw te ontwikkelen activiteit. U heeft moeten besluiten van inwilliging hiervan af te zien aangezien het niet juist zou zijn een uitzondering te maken jegens hen van wie in de afgelopen jaren eenzelfde verzoek moest worden afgewezen. Uw Secretaris heeft de brief beëindigd met de zin: "Gaarne vertrouw ik op Uw begrip voor dit voor U - wellicht - negatieve antwoord. Ik hoop dat U mij toestaat hierop een persoonlijke reactie te geven. In mijn visie is de term 'wellicht' uitstekend gekozen. Het doet mij denken aan een zinsnede uit het NRC Handelsblad van 20 september 1996 welke luidt: "Koningin Beatrix heeft weer een zekere afstand en moreel gezag ingebracht, wat - wellicht - een noodzakelijke correctie was op de informele gewoonheid van een fietsende vorst". '

Wel licht' roept bij mij ook de associatie op van Groen Licht. Ooit heb ik eens de directie overgenomen van een instituut met de naam 'Institute of English Studies' dat het olijfgroen als huiskleur bezat. In dit verband wil ik U graag in kennis stellen van enkele persoonlijke ervaringen nadat ik op 31 juli vorig jaar mijn convocaties had verzonden naar de vorstenhuizen van de Benelux en Spanje. In de week van 1 tot en met 10 augustus heb ik in het Verenigd Koninkrijk gekampeerd op een camping te Laleham aan de Thames tussen Kensington en Windsor. Ik heb mij in die situatie onder meer verdiept in de relatie tussen het Huis van Oranje, de familie Hyde en het Huis Windsor. Daartoe heb ik onder meer HAMPTON COURT, WINDSOR CASTLE, BLENHEIM PALACE en BUCKINGHAM PALACE bezocht. Ik ben daar direct geconfronteerd geraakt met de crisis in de Britse Monarchie en dit houd mij nog steeds bezig. Ik maak mij met name zorgen over het lot van de Princess of Wales en Haar kinderen. Deze problematiek indachtig bezocht ik op 29 september en 10 oktober Paleis Het Loo te APELDOORN en had daar een gesprek over de Orde van de Kousenband. Ook was ik zeer geïntrigeerd door het bestaan van de Anglicaanse Kapel in het Paleis. Ik heb ook gemeld dat ik mij heb voorgenomen educatieve taken in het Verenigd Koninkrijk op mij te nemen. Een dag na de lancering van het Instituto Cervantes Benelux op de Baak ontving ik een uitnodiging namens Prinses Diana om Kerstmis door te brengen op het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden, de voormalige residentie van Uw voorouders. Ik heb daar - alleen - de kerstdagen doorgebracht en gedineerd met een lege stoel. Dit was mijn hoofdmotief om nog in diezelfde week het Instituto Cervantes United Kingdom op te richten. Enkele weken later ontving ik het Certificate of Incorporation of Instituto Cervantes Limited England and Wales met het opschrift 'Honi-soit-qui-mal-y-pense' van de Orde van de Kousenband in een enveloppe met het opschrift 'On Her Majesty's Service'. Ook ontving ik bijgaande brief van Chief Executive John Holden of Companies House te Cardiff. Dit heeft mij doen besluiten in de tweede helft van april opnieuw een reis naar Engeland te ondernemen en onder meer een bezoek te brengen aan BUCKINGHAM PALACE, St. James's Palace en ETON COLLEGE. Ik maak van deze gelegenheid graag gebruik om U van harte geluk te wensen met uw belijdenis voor de Nederlands Hervormde kerk, welke door Gaspar van der Heyden is opgericht. Wellicht tref ik U op 28 september aanstaande in de Anglicaanse Kapel op Paleis Het Loo. Daar neem ik dan graag plaats, maar niet meer naast een Lege Stoel. Wellicht kunnen We de European Cervantes Foundation nadien gestalte geven. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. Van der Heyden. Bijlagen:

Certificate of Incorporation of Company No. 3300636 Instituto Cervantes Limited England and Wales;

Letter PSU/CO of Chief Executive John Holden of Companies House Cardiff d.d. 18/01/97. P.S." Zoëven ontving ik de hernieuwde wensen voor succes van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip van België bij de oprichting van de nieuwe stichting. Dit sterkt mij om door te gaan op de ingeslagen weg en mijn koers te handhaven.

27 APRIL 1999 GELUKWENS AAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE PRINS VAN ORANJE (FAXBERICHT)

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN