26 oktober 2001 Betreft: SPAANS STAATSBEZOEK Kenmerk: JH/HS20011026

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Harry, Ter gelegenheid van de borrel voor oud-medewerkers heb ik het genoegen je hiermee mijn dagboek van vandaag te verstrekken naar aanleiding van het Staatsbezoek van Sus Majestades Los Reyes de España aan ons land.

Utrecht eert Juan Carlos
UTRECHT - Koning Juan Carlos van Spanje heeft gisteren in de Domkerk in Utrecht een eredoctoraat in de rechtsgeleerdheid in ontvangst genomen. Volgens erepromotor
prof. dr. H. Kummeling is dit eerbetoon meer dan verdiend. ,,Zijne majesteit heeft een niet te overschatten rol vervuld in de ontwikkeling van de democratie en de rechtsstatelijkheid van de Spaanse staat.'' Juan Carlos was verguld en deelde de eer met zijn volk. ,,Het huldebetoon valt via mijn persoon het Spaanse volk ten deel. Bijna 25 jaar geleden hebben de Spaanse burgers en hun leiders het voortouw genomen in een historische periode met grote gevolgen, een periode die nu bekend staat als 'de Spaanse overgang' van dictatuur naar democratie.'' Kummeling prees het historische optreden van Juan Carlos tijdens de coup van 1981: ,,Op een cruciaal moment heeft zijne majesteit getoond over een bijzondere combinatie van talenten te beschikken. Door zijn moedige en besliste optreden wist hij persoonlijk een poging tot een staatsgreep in de kiem te smoren.'' Het koningspaar is gisteren naar Spanje teruggekeerd. Er lag geen post in de postbus. De Domtoren wees 14.40 uur aan toen ik daar arriveerde. Het officiële programma was net achter de rug op het stadhuis.

Op de Vismarkt ontving ik het programma van het bezoek.

Warm welkom voor Spaans Koningspaar!
Tijdens het staatsbezoek van het Spaanse Koningspaar aan Nederland komt het koninklijk gezelschap ook naar Utrecht. Het bezoek aan ons land beslaat drie dagen en vindt plaats op uitnodiging van Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus. Op donderdag 25 oktober 2001 begroeten we Zijne Majesteit Koning Juan Carlos en Hare Majesteit Koningin Sofia van Spanje, vergezeld van Hare Majesteit Koningin Beatrix. Langs deze weg heet ik hen alvast van harte welkom. De Spaanse Koning ontvangt in de Domkerk een eredoctoraat van de Universiteit Utrecht. Dit eredoctoraat wordt hem verleend voor zijn belangrijke bijdragen aan de ontwikkeling van de democratische rechtstaat in Spanje. Het gezelschap bezoekt ook het Utrechtse stadhuis. De weduwe van de Spaanse architect Enric Miralles, Benedetta Tagliabue, verzorgt hier een korte rondleiding. Verder staat een bezoek aan het Spaanse
(Correctie: Nederlandse) Instituto Cervantes op het programma. Utrecht bereidt zich enthousiast voor op dit koninklijk bezoek. Natuurlijk moet er in verband met het goede verloop van het bezoek een aantal maatregelen worden genomen: het afsluiten van enkele straten, het 's ochtends vroeg plaatsen van dranghekken en het geven van regels voor parkeren en verkeersdoorstroming. Hierover leest u alles in dit extra Stadsplan. Aan de andere kant komt er van het bezoek een uitgebreid verslag in de media, waardoor mensen weer geïnspireerd zullen worden om onze mooie stad te bezoeken. Uiteraard doen we er alles aan de overlast voor u zo veel mogelijk te beperken. We vragen hiervoor uw begrip. Hebt u na het doorlezen van dit Stadsplan nog vragen over het Spaanse staatsbezoek, dan kunt u bellen met het telefonisch informatiecentrum van de gemeente. Het telefoonnummer is 030 - 286 10 00. Namens het college van burgemeester en wethouders wens ik het Spaanse Koningspaar en Koningin Beatrix een aangenaam bezoek aan onze stad toe. mr. A.H. Brouwer Korf. Onderweg kwam de Koninklijke stoet mij al tegemoet.

Zij hadden het volgende programma achter de rug. 10.45 uur aanvang plechtigheid rondom het eredoctoraat aan Zijne Majesteit Koning Juan Carlos. 12.30 uur ontvangst in Paushuize door de Commissaris van de Koningin. 13.45 uur wandeling naar het stadhuis. 13.50 uur rondleiding in het stadhuis. 14.15 uur wandeling van het stadhuis naar het Domplein. 14.20 uur bezoek aan het Instituto Cervantes. 14.35 uur einde van het bezoek.

Ik was dus te laat. Mijn honneurs werd echter goed waargenomen door Peter Slagter met het Grootkruis van Isabel la Católica alsmede Sariët Aalberts, die de belangen van het Instituto Cervantes Benelux uitstekend behartigt op het Domplein.

Ik heb haar laten weten dat ik de Minister-President heb verzocht een permanente voorziening voor het Spaans te vestigen op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Boven de ingang van de Aula van de Universiteit hing de vlag uit in alle kleuren van de regenboog.

Dit geheel in overeenstemming met de selffulfilling prophecy zoals gesymboliseerd in het kuifje van de mascotte van de Wereldtentoonstelling van Sevilla in 1992. Het kentekennummer AA 93 was in dat verband dan ook goed gekozen. Het verwijst in mijn visie naar de maand april 1993, waarin ik mij ten gevolge van de liquidatie van mijn naamgenoot in Alkmaar lange tijd uit de markt heb moeten terugtrekken, alsmede de 'Annus Horribilis' dat hieruit is voortgekomen. Het Stadsplan van de Gemeente Utrecht van deze maand vermeldt over mijn initiatief:

Instituto Cervantes: stukje Spanje in Utrecht
In het huis Domplein 3 werden al in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw activiteiten georganiseerd voor de Spaanse immigranten die toen naar Nederland kwamen. Sinds 1992 zit in dit gebouw de Nederlandse vestiging van het Instituto Cervantes. Over de gehele wereld hebben de veertig vestigingen van dit Instituto dezelfde missie: stimulering van het onderwijs in het Spaans en verspreiding van de Spaanse cultuur. Per jaar biedt de Utrechtse vestiging van het Instituto meer dan honderd cursussen op het gebied van de Spaanse taal en cultuur en is de doelgroep veel breder geworden. Voor het groeiende aantal cursisten (ruim duizend in 1999/2000) is er ook een bibliotheek met meer dan zevenduizend boeken en een grote hoeveelheid audiovisueel materiaal. Maar ook worden er manifestaties rond schrijvers georganiseerd; dit jaar bijvoorbeeld rond de 19de-eeuwse schrijver Clarín, met onder meer ook een recital met zarzuelamuziek. Bovendien verzorgt het Instituto elk jaar vele lezingen, conferenties en exposities.

Er dient hier dus nog wel iets te worden Recht gezet Tijdens de terugreis van Utrecht naar Arnhem was ik in dit verband in goed gezelschap. Ik raakte in gesprek met een Assistente In Opleiding op de Utrechtse rechtbank. Zij studeert voor Officier van Justitie en nadien voor Rechter. Ik heb haar inzage gegeven in de eerste honderd bladzijden van mijn Letters to Diana, Princess of Wales. In Arnhem heb ik nadien gedineerd in Villa Sonsbeek.

Daar was ik eveneens in goed gezelschap. De gehele Arnhemse Rechtbank afdeling Civiele Zaken was daar aanwezig. Een goede zaak in verband met de opname van de Arnhemse voetbalclub in onze holding. Nadien nog twee uur aanwezig geweest bij de groep van YoYo. Ik heb haar bij die gelegenheid de drukproef van de eerste honderd bladzijden van mijn boek overhandigd als Goede Fee van 's-Gravenhage. Vooral in verband met de "Candle in the Wind" van 1 augustus 1996 in Canterbury. Een van de groepsleden met de naam Nol heeft hiervan eveneens kennisgenomen. Het blijft nu feest in de Familie. Na mij op het Centraal Station nog even te hebben onderhouden met Sariët over het voorgenomen huwelijk van Mark en Caroline op 5 september volgend jaar en de historische data 27, 28 en 29 september (Michaelmas) ben ik naar Nijmegen-Dukenburg teruggekeerd. Ik kwam daar om 18.40 uur aan. Ik verheug mij op mijn komende bezoek aan Brummen, Apeldoorn en Ermelo, maar hoop niet meer te moeten dineren MET EEN LEGE STOEL!

28 APRIL 2002 CERVANTES CRUISE TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN