15 augustus 2000. Betreft: HALFWEG Kenmerk: JH/PO20000815. Nijmegen, maandag 14 augustus 2000. Beste Peter, Ondanks het mooie zomerweer toch nog een berichtje van een 'harde werker'. Tot op heden heb ik niets aan iemand geleend of het zou mijn voorinvestering moeten zijn in het bedrijf. Dat geld kan ik inderdaad goed gebruiken. Er moet een verantwoorde manier te vinden zijn om dat geld terug te krijgen. In dat licht heb ik nog een advies tegoed van de medewerkers van KPMG in de jury van 'de Starter van het Jaar'. Dat is mij toegezegd, maar ik heb nog niets van de heren vernomen. Liefde is... ...samen feesten. Daar zijn we nu wel aan toe.

Dinsdag 15 augustus 2000
Ahead Only
dus. Vandaar dat ik Herman gisteren een CD - in bruikleen - ben gaan bezorgen met een genealogieprogramma. Dit nadat ik in mijn correspondentie een brief had aangetroffen van Liesbeth Maaten uit Londen, gericht aan mevrouw J.L. van der Heijden, Neude 30C in Utrecht.
Ook heb ik gisteren een telefoontje ontvangen van een medewerkster van De Gelderlander. Vandaag heeft Henk van der Meyden wederom een verhaal over mijn overleden partner in het Verenigd Koninkrijk met de titel DIANA wilde hartchirurg trouwen in de lichtblauwe kleur van de foto waarmee ik naar Althorp House ben gereden op eerste kerstdag 1997. Die foto's heb ik inmiddels ook gedigitaliseerd.

Hoewel het verhaal uiteraard wederom een oratio pro domo bevat voor de familie Khan, bevat het wel een aantal belangrijke elementaire waarheden. Imran Khan is getrouwd met Jemima Goldsmith, de Engelse dochter van de financier James Goldsmith. Wij konden hem goed gebruiken voor ons bedrijf, naar mijn idee. Het is vanzelfsprekend dat DIANA contact wilde blijven houden met de heer Khan, aangezien ik in die tijd al druk bezig was mij te gaan vestigen in de regio Royal Leamington Spa, waar de familie woonachtig is.

Ik vond vandaag nog het schriftje met de adressen en telefoonnummers die ik op 26 april 1997 heb genoteerd en bezocht in het kader van How to build the bridge and to become the partner. In ieder geval is het van belang dat ook Henk van der Meyden, die het verhaal over een zogenaamd huwelijk met de heer Al Fayed junior zelf in de wereld heeft geholpen, nu toegeeft dat er bij DIANA geen enkele behoefte aanwezig was om met onze sponsor in het huwelijk te treden. Dat gold uiteraard eveneens jegens de heer Hasnath Khan. Hij vervulde slechts een brugfunctie in mijn visie. Ik ga er nu vanuit dat de algehele waarheid op 31 augustus aanstaande zal worden onthuld. Ik mag echter aannemen dat men in het Royal Bromptonziekenhuis ook contacten heeft met het St. Peter's Hospital (5-0!). Over dit onderwerp blijft immers niets geheim. Zeker het feit dat mevrouw Liesbeth Maaten, 29 Terrapin Rd, London SW17, haar brief aan 'mevrouw J.L. van der Heyden' heeft gezonden, nadat ik Readers Digest op hun verzoek om namens mij een Engels abonnement te schenken aan D.F. Spencer te St. James's, had geschreven "Wellicht heeft de heer Spencer al een abonnement". Ik wilde haar een keer laten lachen. Daar was ze hard aan toe. Om van dat werkstuk nog een succes te maken ontvang je hierbij nog een paar brieven die je van pas kunnen komen. Ook bij eventuele sollicitaties. Dat is logisch nu de ontvoerder van My Lady wederom in beeld is gebracht (met bril). Ik heb mij ook al eens zorgen gemaakt om haar gezondheid. Maar die promotie gaat wel door als directeur van de holding. Daar ben ik van overtuigd. Wellicht wordt het Liesbeth Maaten uit Londen. Haar handschrift kwam mij namelijk bekend voor. Ik kan mij vergissen, maar voor de zekerheid neem ik haar brief hierbij een keer op. Wellicht kan/kun jij dan ook een keer tot de Baak-kring toetreden. Ik denk hierbij aan de Scientology-beweging in Amsterdam. Altijd goed om daar een kijkje te nemen. Zij hebben hun zetel in East Grinstead, niet ver van onze zwaarste debiteur. Het geld kan echter beter naar de Cervantes-organisatie vloeien. Maar dat weet je al. Er dient alleen nog maar actie te worden genomen, voor het geval dat nog niet is gebeurd. Regel dus ook nog maar iets met de heer Herschdorfer van Bosch en Keuning. Hij heeft mij immers ook al met 'mevrouw' aangeduid. Het deskundig advies zal weer uit Noordwijk moeten komen. Liefde is... ...als het hartjes en bloemen regent. Ik ben benieuwd. Bijlage: Wellicht samenwerking aartsrivalen KPN en WOL.

17 AUGUSTUS 2000 DE LAATSTE LOOTJES