Instituto Cervantes Postbus 689 3500 AR UTRECHT KINGDOM OF THE NETHERLANDS Uitgeverij Bosch & Keuning T.a.v. de heer C. Herschdorfer Uitgever non-fictie Dorpsstraat 74 3732 HK DE BILT Datum: 17 januari 1998 Betreft: FLEXIWERKEN Kenmerk: JH/B&K980117 Geachte heer Herschdorfer, Graag wil ik u zeer hartelijk danken voor uw brief van 15 januari jongstleden omtrent het boek Flexiwerken van mijn goede vriend en oud-collega Peter Ottenhoff. Ik ben inderdaad zeer enthousiast over dat boek. U stelt in uw brief echter

"De opmerking op de eerste pagina van uw brief baart ons zorgen: 'Op de eerste plaats heb ik mij de volgende fragmenten uit jouw boek eigengemaakt:'. Voor de goede orde: op het werk van dhr. Ottenhoff, uitgegeven door Uitgeverij Bosch & Keuning rust copyright. Dat will zeggen dat het wettelijk verboden is zonder toestemming van de rechthebbende de tekst van het boek over te nemen, of te gebruiken in eigen uitgaven".

Ik kan u hierbij laten weten dat u en de heer Ottenhoff zich geen enkele zorg hoeven te maken. Met de term 'eigengemaakt' bedoel ik te zeggen dat ik die passages mijn geestelijk eigendom heb gemaakt als lezer. Uiteraard zal ik nooit en te nimmer inbreuk maken op iemands copyright. Ik zal echter niet nalaten goede collega's op het boek te wijzen. Uiteraard in het belang van de heer Ottenhoff zélf. Wij zijn immers veel te goede collega's en ik heb er geen enkel belang bij de directeur te schaden van het bedrijf dat ik zelf heb opgericht. Daar kunt u de oprichtingsstatuten op natrekken. Het door ons gezamenlijk ontwikkelde bedrijfsmodel vormt thans de basis van het Business Plan Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. Dit plan is erop gericht Nederlands- en Engelstaligen met kennis van het Spaans aan het werk te helpen. In die zin zijn de door de heer Ottenhoff geformuleerde ideeën zeer bruikbaar. Ik heb de heer Ottenhoff inmiddels al aangeboden de afdeling Benelux van dit bedrijf te gaan runnen aangezien mijn aandacht te veel wordt opgeëist door enkele zaken in het Verenigd Koninkrijk. Ik heb de heer Ottenhoff inmiddels ook een landgoed in Parijs in het vooruitzicht gesteld. Daar is wel enige zelfwerkzaamheid voor vereist. Maar dat is de heer Ottenhoff wel toevertrouwd. Van de andere kant kunt u mij wellicht ter wille zijn met de publikatie van mijn Letters to Diana, Princess of Wales In het kader van het thema REGEREN IS VOORUITZIEN komt de heer Ottenhoff hierin onder het pseudoniem 'Yellow Peter' voor als toekomstige Minister van Buitenlandse Zaken. Daarbij wil ik onze carrièremaker wel een handje helpen. Iedereen is graag eens aan verandering toe. Zeker na elf jaar op dezelfde plaats als boegbeeld te hebben dienst gedaan van een bedrijf dat naar mijn inzichten beter een naam kan dragen met een wereldwijde bekendheid. Bijgevoegd vindt u het Certificate of Incorporation van mijn bedrijf in het Verenigd Koninkrijk met enkele passages uit mijn Letters. Ik ga ervan uit dat de erven Spencer geen bezwaar hebben tegen publikatie van dit levenswerk. Ik heb een van de eerste exemplaren namelijk persoonlijk op KENSINGTON PALACE overgedragen alsmede op BUCKINGHAM PALACE. Mocht u belangstelling hebben, dan verzoek ik u contact met mij op te nemen. Ik kom dan op de fiets naar de Bilt. Ik zal hem dan gelijk bij Hessing inruilen voor een Rolls Royce. Met vriendelijke groet, JOHANNES L. VAN DER HEYDEN Voormalig adviseur van The Princess of Wales Bijlage: Certificate of Incorporation Instituto Cervantes Limited England and Wales met fragmenten uit Letters to Diana, Princess of Wales. Voor de goede orde meld ik u dat dit werk bij het Britse Vorstenhuis positief is ontvangen.

Today I received a little statue of an angel carrying a red candle and a so called mistery present representing a peacock caring for three mushrooms from which two are broken down. My intuition tells me that this present must have a deep significance. It makes me think of a dear Lady and the broken hearts of two children who have my deepest concern. I think a lot of them. I hope it gives them some consolation and it will be a symbol of the new light. Tonight I will light the candle.

I'm solving a financial temporary problem, but I hope you will be able to come. The business plan I'm translating myself. I will bring it with me and come by train. Afterwards I will stay with you if you wish and follow you to England. In your country I can be appointed Earl. We had some more earls in our family, for example Karel (1749-1826), Senator in the Imperial Court of Napoleon in Paris (1810). Now I only can be called Sir. That would be a final solution of my personal problem and perhaps of yours as well. This would also be the end of a new fairy tale and a new chapter of the Bold and the Beautiful. There's only one problem: I'm ugly. Yours, Peter Pan.

Concerns: Core Business. In due course you need no heart surgeon anymore. After having reached a business agreement we can share our experiences. I will do the utmost to make it a success. So let it happen. You looked wonderful in New York. Mr Mac Knight has done a very good job. Please watch your health. Your Knight. The real one.

Date: 28 December 1996.
Concerns: Decision.
If we can reach a business agreement I will marry you.
If not, I will marry you too.
If you want. Yours.

I can inform that the continuity of British Monarchy has my Supreme Concern as a member of the oldest noble family of this continent that produced every Royal House in Our Continent. I am still prepared to marry the mother of Prince William. I have no problem with Her temporary relationship with Mr Al Fayed in order to raise a financial participation in the Business Plan Instituto Cervantes Netherlands, Belgium, Luxemburg, England and Wales.

"No wedding says Diana"
'A seance? No, we visited the sick'. I noticed that you visited a clairvoyant and Harrods brought a special delivery to KP in the colours of the Institute of English Studies. Nice of them. My competitor/concolleague in Madrid is the King of Spain. But perhaps you know the text of our national anthem: 'The King of Spain I have always honoured'. This song was written by Marnix van Sint Aldegonde, a close friend of William of Orange and Gaspar van der Heyden, the founder of the Nether-Dutch Church and fellow founder of the State of the Netherlands. He descended from the oldest noble family of Europe. It's a pity for Mr Dodi that he has not the high noble standards that I have.

And now their faces are purple as heather.
I think Mr Peter Jones, from West Horsley, Surrey has got the message. To be continued, but on a professional basis." Finally I have your sizes 5ft 10in and 36-24-36. Now I can buy you a red and orange dress. In April I visited the wedding dress department at Harrods. We call this 'learning by experience' in management terms.

ULTIMATE CHALLENGE:
SOLVING THE CONSTITUTIONAL CRISIS IN THE 'UNITED KINGDOM'
I have your best interest at heart.
With Love.

28 August.
A historical day. Welcome home again. It means to you a year of freedom. To me a year of new inspiration. A year of a new relationship with Britain. A new starting point. A new process. Forgetting Spain and Spanish for a while and concentrating on England and English. I look back with a great sense of satisfaction. I have learned to know you in a year. First by bying two books of Andrew Morton. Then newspapers in which I followed you and learned to know your world. As you stepped out of the royal household, I got into, although out of a humble atmosphere. You have been my inspiration to change. You inspired me to celebrate Christmas in the cradle of our royal family. You inspired me to found a new company in Britain with a world wide known name. You inspired me to invest all my money in a new relationship. You were - and still are - my invisible manager, the new partner on the other side of the sea. I learned a lot during the last year. First of all I learned to improve my English. I got new ideas, new thoughts and noticed that they are the same as yours. I even adapted your pronunciation after having seen and heard the video tape of your visit to Angola. I consider you as my spiritual sister or better: spiritual partner. You inspired me to come to England in April with a painting under my arms, representing a new organization. If it will become a family company. That will be your choice. I started the process and created the conditions. That process is still going on.
From: Letters to Diana, Princess of Wales

4 JUNI 1998 PUBLIKATIE TER ATTENTIE VAN UITGEVERIJ BOSCH & KEUNING

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN