De Heer P.W. Karis WOUBRUGGE, Datum: 8 januari 1998. Betreft: REGEREN IS VOORUITZIEN. Kenmerk: JH/PK980108. Beste Paul, Aansluitend aan mijn brief AFSPRAKEN van 25 november vorig jaar heb ik de eer je hierbij een exemplaar te doen toekomen van mijn Letters to Diana, Princess of Wales. Ik hoop dat je een goed en vruchtbaar verblijf hebt gehad op Tenerife. Mijn reis naar Engeland is voorspoedig verlopen. Ik heb het manuscript van mijn Letters inmiddels onder meer aangeboden aan Koningin Elizabeth te BUCKINGHAM PALACE (waar mij is verzekerd dat het boek nog vóór kerst te Sandringham zou worden afgeleverd); The Office of Diana te KENSINGTON PALACE; The Prime Minister of the United Kingdom at 10 Downing Street; Christie's 8 King Street - Lord Balfour (direct contact of Diana - ik heb daar een eigen klantnummer: 361106); King's College Cambridge; de erven Spencer te Althorp House en Rector Canon David Brindley van St. Mary's Church te Warwick (niet ver van Althorp). Teneinde de European Cervantes Foundation en Instituto Cervantes Holding Limited tot ontwikkeling te brengen maak ik aanspraak op de algehele nalatenschap van The Princess of Wales en neem mij voor dienaangaande een goede regeling met de erven Spencer te treffen. 20 januari aanstaande komt Tony Blair naar Nederland. Verantwoordelijk voor de organisatie is de heer Max de Bok, voorzitter van Nieuwspoort. Wellicht kun jij daarbij aanwezig zijn om mijn honneurs waar te nemen. Ik heb het immers veel te druk en ben ook aan vakantie toe in een ver en warm land. Ook zou iemand hier eens grote schoonmaak moeten houden en de zaken reorganiseren zoals wij dit gewend zijn. Wellicht kun jij mij daarbij behulpzaam zijn. Op 5 februari heb ik een counsellinggesprek op de Baak. Daarom informeer ik My Golden Girl ook over dit schrijven. Uiteindelijk moet het gesprek leiden tot het opzetten van een organisatie met een omzet van 160 miljoen gulden en meer dan honderd mensen personeel. Het vieren van Oud en Nieuw in Scheveningen is niet doorgegaan. Maar er is daar nu een leuke nieuwe sauna (Vitalizee) naast het Kurhaus. Ik stel je voor om daar volgende week samen gezellig naar toe te gaan. Ik ben er bekend bij de directie. Met vriendelijke groet. Ook aan Jopie. Bijlage: Letters to Diana, Princess of Wales met bijlagen.

16 JANUARI 1998 UW BRIEF VAN 14 JANUARI TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE COLLEGA VAN HET INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN