1 februari 2000. Betreft: THE CABLE TURTLE OF PURPLE Kenmerk: JH/PO20000201. Dear Peter, Nijmegen dinsdag 1 februari 2000. Met referte aan mijn brief JH/PO990710 kan ik je melden dat ik de laatste tijd intensief contact heb met jouw 'brother in arms' Herman de Koning. Ik heb hem tijdens een diepgaand gesprek in de bossen van St. Walrick laten weten dat ik jou als een ideale samenwerkingspartner beschouw zolang de communicatielijnen haarzuiver blijven. In dit verband kan ik je laten weten dat ik nog steeds dagelijks rapporteer aan mijn First Lady en niet de intentie heb daarvan af te wijken. Van belang is dat de organisatie per 1 juni van dit jaar operationeel wordt. Dat geldt ook voor Cervantes Air. Ik denk dat het een goede zaak is als je in het kader van mijn human resources beleid jouw bijdrage levert aan de opbouw van het bedrijf in goede samenwerking met de voormalige directeur van de Baak, die ik heb verzocht de operationele verantwoordelijkheid voor de holding te nemen. Activering van de in mijn correspondentie gemelde beoogde medewerkers wordt vanaf heden een conditio sine qua non voor een succesvolle start van de nieuwe onderneming. Ik reken in dit verband op jouw volledige medewerking en onmisbare loyaliteit. Dat geldt eveneens ten aanzien van mijn voormalige collega's in Driebergen en 's-Gravenhage, van wie ik verwacht dat zij op basis van de gedragsregels, zoals die zijn opgesteld door de Commissie Corporate Governance (Commissie-Peeters) en in mijn laatste (15e) redesign van het Businessplan Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland, Wales en Schotland zijn vastgelegd, de op de Spaanstalige markt gerichte activiteiten in de holding en de respectievelijke werkmaatschappijen zullen inbrengen. Vanaf a.s. zaterdag tot en met 29 februari ben ik weer in Spanje. Op gemelde schrikkeldag is onze 'goede vriend' uit het Elysée in onze Ridderzaal te gast. Hier ligt voor jou een buitengewone missie weggelegd teneinde aldaar de achtergronden van mijn beleidsplan uiteen te laten zetten. De Leidse hoogleraar Prof. dr. Henk Wesseling zal daar zeker een goede bijdrage aan kunnen leveren. Met name in aansluiting op het concert dat op 28 november 1997 aldaar in de Pieterskerk is gegeven alsmede de rol van 'Gaspar de la Haye' in de periode1530-1586 (Heydanus) Academisch Proefschrift van dr. M.F. van Lennep, Amsterdam, Johannes Müler, 1884, UBN Diss: AG 1884-21. Succes ermee, JOHN. Nu is het tijd voor GRAN HERMANO

17 MAART 2000 SPIJKERS MET KOPPEN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR FRANS