3 juli 1997. Betreft: DIANA PROJECT Kenmerk: PJ/YP970703. Beste Peter, Graag wil ik je nader informeren over de ontwikkelingen in het kader van mijn nieuwe familiebedrijf. Ik heb begrepen dat je niet in de gelegenheid bent om hier langs te komen en dat is ook geen probleem. Schriftelijke communicatie is wellicht veel duidelijker en voorkomt communicatiestoornissen. Op de eerste plaats stel ik je in kennis van mijn dagelijkse routines. 's-Morgens begin ik met het doorlezen van De Telegraaf en lees mijn instructies in de horoscoop, die ik vervolgens tot uitvoering breng. Op Hoog Catharijne neem ik 'The Sun' of 'The Mirror' door om te zien of er informatie wordt verstrekt. Vervolgens doe ik - elke dag - cardio fitness aan de Oude Gracht tegenover het Spaans Restaurant 'El Loco'. Een leuke plek om samen weer eens te gaan eten. De middag en de avond zijn voor routinematige aangelegenheden, zoals 'a walk around the block from the Neude to the Domplein en een bezoek aan een Spaans restaurant'. Voorts neem ik elke woensdagavond deel aan een wandeling door Utrecht, georganiseerd door Het Gilde. Mijn agenda voor de komende drie maanden ziet er alsvolgt uit:

12 tot en met 14 juli: Verblijf op Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden.
14 juli: Engagement
15 augustus: gesprek met een potentiële directeur voor
The Business in de Benelux.
17 t/m 21 augustus: Verblijf in
Engeland: Holiday Inn Hotel Windsor/Maidenhead

Ik hoop nadien op KP te kunnen blijven voor het maken van verdere werkafspraken. 3 september: Bezichtiging 'Sparrenheuvel' aan de Driebergseweg 3 te ZEIST, waar ik de organisatie vanaf 1 augustus 1998 gevestigd wens te hebben: Alle betrokkenen onder één dak. Mijn informatiepositie dienaangaande is Dirk Tuin in Enschede. Jou wel bekend.

17 september: Seminar over Corporate Governance te NOORDWIJK
24 september: Idem
27 september:
Congres Spaans in Utrecht. Hiervoor laat ik mij waarschijnlijk vertegenwoordigen.
28 september:
Huwelijk op Paleis Het Loo.

Nadien worden 'Di and I' verwacht in de Verenigde Staten. Aangaande mijn relatie met de Princess of Wales kan ik je het volgende melden. Bij mijn ontslag in 1991 bij de Baak heb ik bedongen van hun gehele netwerk gebruik te kunnen maken. De directie heeft daar toen mee ingestemd en tevens van haar kant bedongen bij mijn verdere keuzeproces betrokken te mogen blijven. Hier heb ik mee ingestemd. In het cursusprogramma 96/97 heeft de Baak een project 'Diana: uitvoeren van opleidingsbeleid' opgenomen (blz 68). Hiermee ben ik aan het werk gegaan en besloten de Princess of Wales rechtstreeks bij mijn plannen te betrekken. Binnen dit ontwikkelingsproces heb ik mijzelf uiteraard een sturende rol toebedeeld. Vanaf november vorig jaar beschouw ik mijzelf min of meer als haar persoonlijk adviseur. Dat doe ik uitsluitend schriftelijk en het is opvallend dat ik zie dat zij al mijn adviezen opvolgt. Zo heb ik haar in november geadviseerd geen contact meer te onderhouden met de Duchess of York. Dat advies heeft zij uitstekend opgevolgd. Inmiddels stel ik ook vast dat zij iemand heeft gevonden die een beetje op mij lijkt nadat ik haar had geschreven "Once I Would Di For You, But Now I Want To Live Love". Ik heb haar nu ook laten weten dat ze niet voortdurend met een "surrogate" kan doorgaan, zeker nu blijkt dat paars en rood haar favoriete kleurencombinatie is. Ik heb Paleis Het Loo derhalve al voor 28 september in principe vastgelegd en de samenwerking verloopt uitstekend. Ik reken er op dat jij je medewerking verleent aan deze vriendendienst. Dat nieuwe projekt is het Diana-project. Met jou heb ik geen probleem, of het moet mijn faxbericht zijn geweest aan de Minister van Justitie. Maar daarmee heb ik gewoon een eind gemaakt aan enige misverstanden die er wellicht nog lagen uit het verleden. Ik heb inmiddels een leuke relatie met Justitie opgebouwd, zoals je ziet. Vooral met de Sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank alhier, waar ik mijn aanvraag voor de titel 'Earl of Warwick' heb gedeponeerd. The British Royal Family is not very happy with my actions sinds ik hen een brief heb geschreven met als ondertekening 'Johannes Van der Heyden, Prince of Europe'. The Princess of Wales heb ik inmiddels ook Haar Koninklijke Titel weer teruggegeven ter gelegenheid van haar verjaardag afgelopen dinsdag. Het is maar goed dat ze even bij Fergie uit de buurt blijft tot na de wedding. Want Lady Ferguson is al gelijk na My Lady's Divorce op zoek gegaan naar een nieuwe partner. Terwijl My Lady reeds vanaf april 1992 aan het werk is voor Her Quixotic Quest. Na 28 september zien we wel wanneer de Duchess of York weer in beeld mag komen. Er zullen nog heel wat functies te verdelen zijn in ons nieuwe Familiebedrijf. Ik zie voor jou derhalve een schone taak weggelegd. Contactpersoon bij Paleis Het Loo is de heer Paul Rem, hoofd Public Relations (telefoon 055-5772424). Met klem adviseer ik je hieromtrent één lijn te trekken met Liesbeth Halbertsma. Ook haar informeer ik over de ontwikkelingen. Ik heb er geen bezwaar tegen als zij jou kopieën verstrekt van de brieven die ik haar stuur of aan jou doorfaxt. De communicatie omtrent deze gebeurtenis vereist de hoogstnoodzakelijke zorgvuldigheid. Ik zie ook dat dat goed gebeurt, vooral nadat ik vorige week enkele zonnebloemen in de etalage van Vedior - hier naast mijn huis - zag liggen met een gele en blauwe bril. Die blauwe bril heb ik aangeboden gekregen.

Ik heb nu dus weer geleerd door een blauwe bril te kijken. Maar deze kleur is veel mooier dan die van voorheen. Er zijn nog enkele financiers noodzakelijk en een draaiboek. Maar ik mag aannemen dat dat jou en Liesbeth wel is toevertrouwd. I Count on Both of You. Met vriendelijke groet. Also on behalf of My Partner, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales.

2 AUGUSTUS 1997 EEN MAAND LATER TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIELEIDER DRS P. OTTENHOFF