Datum: Woensdag 21 april 2010 Betreft: OVERNACHTING TE WASSENAAR OP 29 APRIL 2010 Kenmerk: 20100421JHLH Beste Liesbeth, Aansluitend aan mijn brief VERSLAG CONGRES D66 met bijlagen DE GROENE LOPER en KROONPRINS FILIP VAN BELGIË ontvang je hierbij mijn dagboek van vandaag getiteld: BEVESTIGING VAN DEELNAME AAN KONINGINNENGALA TE WASSENAAR ONTVANGEN. Na bezoek aan DR. DOFFERHOFF heb ik een hotelkamer gereserveerd bij VAN DER VALK in WASSENAAR van 29 april 14:00 tot 30 april 12:00. Mocht je iets met mij willen bespreken, dan ben je daar van harte welkom.

22 APRIL 2010 DE WEG NAAR LA CORUÑA LOOPT VIA WASSENAAR