Datum: Dinsdag 14 december 2004 Betreft: A ROYAL DUTY Kenmerk: 20041214JHLH Dear Elizabeth, Ik vervolg mijn brief van gisteren. 15.15 Brief 001 verzonden. De situatie rond de diefstal van de agenda van H.M. de Koningin staat beschreven in mijn dagboek op 7 oktober 2003, getiteld Retour Nijmegen-Soestdijk.19.45 Op het RTL4-journaal zag ik dat een lid van de Tweede Kamer (VVD-fractie) zich heeft uitgelaten over een toekomstige bestemming van Paleis Soestdijk. Ik teken ernstige bezwaren aan tegen inmenging van de politiek inzake de belangen van het Koninklijk Huis, het Kabinet der Koningin, de Stichting Cervantes Benelux, de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales, de Vereniging Instituto Cervantes te Alcalá de Henares en de Bilderberggroep.

Ook heb ik kennis genomen van de beschuldigingen van de nieuwe Spaanse Minister-President Zapatero inzake de mededelingen van de regering Aznar op 12, 13 en 14 maart van dit jaar dat de aanslagen van 11 maart werk waren van de ETA terwijl reeds op 11 maart mededelingen zijn gedaan dat het een fundamentalistische groepering uit de regio Egypte betrof. Nochtans heb ik de verklaring van Aznar voor de parlementaie enquetecommissie in Madrid op zijn juridische merites beoordeeld en acceptabel bevonden. De door de heer Zapatero gebezigde term 'misleiding' (engaño) kan ik derhalve niet onderschrijven. Dat neemt niet weg dat er ongelukkig is gehandeld en men klaarblijkelijk mijn boek voor die tijd nog niet goed had bestudeerd in La Moncloa. Zodra de politiek zich inlaat met juridische aangelegenheden hebben we een probleem.

Dinsdag 14 december 2004
Zelfdoding Kelly betwist. Webstatistiek: 977 bezoeken. De stijgende lijn zet zich door. We naderen de 1000. Belangrijke ontwikkelingen binnen de Top 100 van 332 verwijzende pagina's 25. Gedachten verspreiden zich snel....
31. Dual Resident Company Questionnaire 36. Starter van het Jaar 41. De Ronde Tafel 49. The Lion King 68. Adeldom 90. Mondriaan Vanmiddag heb ik om 15.30 een gesprek met Hélène van Boxmeer en Henk Lamers. Vanaf 21 oktober 2003 werpen wij een terugblijk op de publikaties van A Royal Duty van onze butler in The Mirror en de Daily Mail.

Mabel en Friso hebben zich op dat moment al teruggetrokken uit de publiciteit. In mijn dagboek van 23 oktober 2003 heb ik - naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer - voor Friso weer een plaats open gehouden in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. Hiervan heeft hij blijkbaar kennis genomen:

Het is opmerkelijk dat hierin de initialen 'J.H.' zijn gebruikt i.p.v. 'J.L.' Dit in overeenstemming met de brief van 25 april 1996 van Professor Bob Smalhout, de lijfarts van zijn grootvader (aangehecht).

24 oktober 2003 bevestigt al mijn legitieme rechten. De vertaling van "Once I was sent out to buy a shoulder length straight brunette wig from Selfridges" ben ik niet tegengekomen in IN KONINKLIJKE DIENST.

15 DECEMBER 2004 BTW-NUMMER

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN