20 juli 1999. Betreft: LIESJE Kenmerk: JH/LH990720

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, Nijmegen, dinsdag 20 juli 1999. Liefde is... ...je eigen rommel opruimen. Dat thema is gisteren ook aan de orde geweest. Ik ben het daar in principe mee eens. Ik heb in de loop van de tijd al heel wat rommel van een ander opgeruimd. Eéns heeft dat een grens. En C'est le ton qui fait la musique. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft haar levensvatbaarheid weer bewezen vandaag nu ik lees "Steeds meer vrouwen achter de tralies" in het artikel Vorig jaar 40.000 mensen achter de tralies. Die doelstelling hebben we thans dus ook bereikt. Het wordt nu tijd om ook op financieel gebied de revenuen te gaan oogsten teneinde hierop weer een positief vervolg te kunnen geven. Het advies "Consulteer een deskundige als u financiële problemen hebt", heb ik nog niet opgevolgd. In dit verband memoreer ik mijn brief HARTEWENS van donderdag 15 oktober 1998 en enkele passages hieruit:

"Gistermiddag heb ik op de eerste plaats een gesprek gehad op het kantoor van het Zilveren Kruis. Mevrouw Bisschops werkt thans op een andere afdeling. Ik heb nu gesproken met de heer Mark Ohlenslager en mevrouw Ch. van Velzen (uit Katwijk). Zij is geen bekende van Leo. Het was inmiddels exact drie maanden geleden dat ik met mevrouw Bisschops heb gesproken over een lijfrentepolis. Uit de computergegevens bleek dat zij de stukken heeft verzonden naar Postbus 1070, 3500 BB te Utrecht. Die informatie is dus bij de directie van de Baak terechtgekomen. Dat is prima. Voorts heb ik de heer Ohlenslager verzocht mij alle informatie te doen toekomen teneinde 13 man personeel te verzekeren tegen wat dan ook. Contactpersoon is Caroline Haasnoot. Zij zal ervoor zorgdragen dat er offertes worden uitgebracht teneinde het personeel te verzekeren. Ik heb kennis gemaakt met Jan Wokke van KPMG (Alkmaar), Mark Knapen van EasyStart en Marco de Jong van de ING, tot voor kort werkzaam geweest in de sector MKB aan de Daalsesingel hier in Utrecht. Dat was dus ook vertrouwd terrein. Aangezien KPMG ook een vestiging heeft op Kensington Palace heb ik in deze groep voor het eerst openheid van zaken gegeven over mijn geplande familiebedrijf Van der Heyden/Spencer en de fatale afloop hiervan in Parijs. Dienaangaande is de brief van Charles vandaag op het juiste moment gearriveerd. Met Mark Knapen heb ik bijgaande staafdiagram 'Resultaat voor Vennootschapsbelasting' doorgenomen. Het diagram geeft een winst van 9,5 miljoen te zien in maand 2. Dit zou in feite 80 miljoen moeten zijn."

Jan Wokke zou een financieel expert inschakelen om het financiële gedeelte van het businessplan rond te maken. Ik heb echter niets meer van hem vernomen. Zondagmiddag werd ook het thema aangesneden wat mij nog bezwaart. Yoyo heeft een grote kamer waar zij al haar bedrijfsinformatie binnen handbereik heeft. Het bezwaart mij dat ik daar niet over beschik en alles verspreid over verschillende plaatsen in dozen opgeslagen heb. Jij hebt formeel niets meer te zeggen bij de directie van de Baak. Dat ligt anders binnen mijn bedrijf, aangezien je over een volmacht beschikt om onze organisatie handen en voeten te geven. Ook beschik je over veel informele macht: relatiemacht. Gisteravond heb ik de voorouders van Mr. Pieter van Vollenhoven in de computer gezet. Daarbij heb ik gekeken of er enige bloedverwantschap bestaat tussen de nazaten van Pieter en jouw familie. Voorzover ik uit bijgaande 'watervallen' heb kunnen opmaken is er ver weg een familieband tussen beide geslachten: Stephanus Justus Halbertsma (1844-1925) & Theodora Jacoba van Vollenhoven (1848-1924). Deze Halbertsmatak houdt volgens mijn gegevens op bij Esther (1881-1970) en Catharina Maria (1872-1879). Dit neemt niet weg dat óns relatienetwerk een uitermate belangrijke factor zal zijn bij de opbouw van ons (familie)bedrijf. Dat is natuurlijk die Droom van rood en geel. Het maakt mij niet uit als die niet wordt vervuld. Het is immers al gebeurd. Ik zie vandaag overal de Nijmeegse Vierdaagse op de televisie. Daarbij voortdurend het rood-gele hart van Ola in beeld gebracht. Gisteren heb ik hier in de supermarkt van Groenwoud een Engelse dame aangesproken. Zij kwam uit Northamptonshire en vroeg mij of ik wist waar dat ligt. Ik heb haar laten weten dat ik bekend ben in Althorp. "Yes very famous", was haar reactie. Toen ik mij bekend maakte was zij "very pleased to meet me". Ik heb ook verteld dat ik de bewuste Citroën heb gevonden "in southern Spain" Ook die droom van rood en geel is ten einde. Yoyo Olivier had in de sauna een fraai verhaal. Het ging over een man die op zoek was naar een prinses. De koning had zeven zoons en één dochter. Anne was haar naam. Vele mannen dongen naar haar hand. Uiteindelijk hield zij het bij een 'oude vriend', want hij noemde haar Liesje. En zij leefden nog lang en gelukkig. Wat die uitgestelde reis betreft: laten we maar naar Zuid-Afrika gaan eind september en dan naar Amerika. In die tussentijd moeten Pepe, Tony en Wim maar eens denken aan die andere droom, die - volgens de astroloog - niet wordt vervuld. Om met de woorden van Harm uit Velp te spreken: ook Cervantes kijkt mee vanuit de hemel en ziet er graag op toe hoe zijn levenswerk wordt vervuld in het jaar 2000. Wat voor mij in het leven belangrijk is heb ik je al eerder op alle mogelijke manieren laten weten en bevestigd: een gezin. Zondag hebben we ook gesproken over het 'nemen' van kinderen op mijn leeftijd. Dat houd ik open. Een dame uit 'de Peel' had daarover een uitgesproken mening. Het is de stelligheid waarmee in die streek mensen het recht wordt ontnomen eigen keuzes te maken die mij in 1991 hebben doen besluiten mijn relaties aldaar te beëindigen. De inquisitie is daar klaarblijkelijk nog steeds niet dood. Zij is overigens van mening dat ik het lidmaatschap van Vrij-voor-Twee in Noordwijk thans kan opzeggen. Mij is daarbij een nieuwe spreuk opgekomen: Spreek vrijmoedig over Sex, maar misbruik nooit zijn naam! Vandaag heeft Rob Hoogland daarover weer een uitstekende column met de titel Pil. Rob beschrijft exact wat mij op dat punt is overkomen in mei 1993. Verantwoordelijk huisarts was in die tijd de heer Van Gaal. Ik was al erg blij dat ik hier in Nijmegen aan een huisarts kon komen, want zij waren dun gezaaid. Gisteren had ik in het CWZ een gesprek met internist Dr. Stadhouder. Hij heeft een bloedonderzoek laten verrichten teneinde vast te stellen of ik lijd aan hipertitus, een virusontsteking van de lever. Ik kan voorlopig dus nog niet het land uit. Die cultuur van pillen voorschrijven met stevige bijwerkingen was hier in die tijd een catastrofale gewoonte. Op het moment dat ik hier en in de rest van het gehele land de situatie volledig onder controle had gebracht, werd ik hier door de crisisdienst van het RIAGG gedwongen zodanige "geneesmiddelen" met bijna noodlottige bijwerkingen te slikken dat ik daardoor zowat de geest had gegeven. Zonder mijn medewerking op dit punt zou ik niet van hun diensten gebruik hebben kunnen maken. Zij waren er wel in geslaagd mijn 'denken stop te zetten'. Dat idee herken ik nog uit totalitair geleide systemen "met misdadige ideologieën" om Hare Majesteit eens aan te halen d.d. 5 mei 1995 onder het motto De tirannie verdrijven. De betreffende huisarts bestond het zelfs om informatie te gaan inwinnen bij mijn moeder. Een schande! Ik hield zelfs onze bedrijfsinformatie nog geheim voor mijn eigen vrouw. Haar huidige arts heeft thans klaarblijkelijk begrepen dat in de gezondheidszorg die zaken honderd procent van elkaar dienen te worden gescheiden. Vanmiddag kreeg ik dienaangaande hier in de Primafoonwinkel ook nog een oneerbaar voorstel van een Surinaamse medewerkster nadat ik haar verzocht had een aanbieding op te stellen voor een koop/verhuurovereenkomst van een iMac-installatie. Aangezien ik niet bij mijn moeder woonachtig ben, maar slechts gastvrijheid geniet, stelde zij mij voor de computer op naam van mijn tachtigjarige moeder te zetten en haar daarmee mede-verantwoordelijk te stellen voor het beheer van Instituto Cervantes Holding Limited. Dit is uiteraard uitgesloten. Haar huisarts belde vanmorgen met zijn excuses. Hopelijk begint men hier thans in te zien dat een schadevergoeding van 83 miljoen slechts een druppel is op een gloeiende plaat. Denk alleen maar eens aan die Arianeraket uit Noordwijk! Ik lig er echter niet meer wakker van. Voor aanstaande maandag heb ik een afspraak met TM in Kleve, op 6 augustus met Fokke de Haan in Leeuwarden en morgenavond (voor jou vandaag) kijk ik om 20.30 op RTL4 naar Women of Windsor, een Amerikaanse produktie uit 1992 met Carolyn Sadowska, Nicola Formby e.a. Ik ben benieuwd of hierin al lookalikes van jou en mij voorkomen. De film lijkt mij een echte aanrader. Aangezien ik deze zomer in het land blijf - voor zover mogelijk - maak ik ook nog een afspraak met Hubert Bastiaens voor een rondleiding over het landgoed Rozendaal. Ik ben ook geïnteresseerd in de geschiedenissen van de hertogen van Gelre, aangezien mijn zoons in vrouwelijke lijn van het huis Van Gelder afstammen. De stamboom van de graven en hertogen van ons voormalige hertogdom heb ik ook tijdens mijn genealogiestudie in het Arnhemse Rijksarchief overgenomen. Nu nog het verhaal. In de familiegeschiedenis van Caroline trof ik ook nog enkele bekende namen en functies (zie familie-geschiedenis 20 juli 1999): Edmond Willem Pieter van Dam van Isselt, oud-nationaal secretaris en vice-voorzitter Comitee Benelux, oud-lid Drielandenraad Benelux, voorzitter Nederlands-Belgisch-Luxemburgse Vereniging; Andries Hendrik Jan baron Schimmelpenninck van der Oije, docent Instituut Blankestijn B.V. te Utrecht en de heer Henri René Caderius van Veen, directeur-eigenaar opleidingsinstituut voor management-, communicatie- en verkooptrainingen. De laatsten beschouw ik ook als mogelijke zakelijke partners. Hier denk ik automatisch aan het Vrekkenechtpaar: zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen. Ik ben benieuwd naar de onthulling van de nieuwe organisatie. Ik geef het woord dus nu graag aan Liesje.

20 JULI 1999 GEZELLIG