Kenmerk: JH/LH990428. Betreft: PRIMAVERA Querida Isabel, Torremolinos, dinsdag 27 april 1999. 11.00 Brief AVANZAMOS met bijlagen aangetekend verzonden onder nummer 040181. Liefde is... ...haar glimlach niet kunnen weerstaan. Ik kan mij niet herinneren dat ik jou ooit eens heb zien glimlachen. Maar dat komt nog wel. Ik heb zoëven (hoy, 18:07) een faxbericht gezonden naar onze jarige kroonprins. Hij luidt alsvolgt: Gelukwens. Uiteraard kwam er direct nadien weer zo'n tweemotorige NAVO-heli voorbijgevlogen. Ik heb al praktisch de hele dag achter mijn nieuwe iMac gezeten. Ook gesurfd. Vincent Pieterse was blijkbaar nog niet klaar met de opbouw van zijn Cyber Circle. Ik heb ook het Wereld Natuur Fonds nog niet ge-E-mailed. Bij gebrek aan het juiste installatieprogramma heb ik mijn informatie uit Nederland hier nog niet op de harde schijf kunnen zetten. Al mijn ideeën zijn haalbaar. Dat hoef ik niet te toetsen. Als iedereen maar doet wat ik hem of haar heb verzocht. Zelfs Bill Clinton heeft zich al enthousiast betoond over onze ideeën.

Hoe populair het echtpaar Kok inmiddels bij de Clintons is, bleek uit het feit dat mevrouw Rita Kok gedurende de hele bijeenkomst naast Hillary was geplaatst.¨"

Dat kan ik mij wel voorstellen nadat Hillary twee jaar geleden in de Amsterdamse rondvaartboot zo'n gezellig onderhoud heeft gehad met Tineke Netelenbos. Ik zal weerstand bieden aan de verleiding om een auto te kopen. Dit gaat inderdaad boven mijn budget. Voorlopig wil ik wel solo gaan. Dat neemt niet weg dat ik vanmiddag het volgende E-mailtje naar 'Vrij-voor-twee' in Noordwijk heb gestuurd:

"Geacht informatieteam, Hartelijk dank voor uw toegezonden documentatie d.d. 20 april 1999. Ik heb het met belangstelling gelezen. De formule spreekt mij buitengewoon aan. Jammer dat u hier in Spanje nog niet vertegenwoordigd bent, maar daar kan ik misschien wel voor zorgen. In Nederland heb ik mijn basis overigens op Kasteel Landgoed Engelenburg te Brummen. Het is tegenwoordig een hotel en bevat 22 eerste klas hotelkamers en een suite. Daar kan ik uiteraard mijn tegenprestatie leveren voor mijn gastvrouw. Mijn entreegeld ad 50 euro heb ik inmiddels overgemaakt. Ik heb belangstelling voor meerdere brochures. Als Vice-President van Instituto Cervantes Holding Ltd. sta ik thans te boek in de laatste ledenlijst van de Baakkring. Wellicht bevinden zich onder deze groepering ook geïnteresseerden voor uw bemiddelingsbureau. Ik zie uw verdere informatie met belangstelling tegemoet. Hartelijke groet, John L. Van der Heyden, Torremolinos."

Om 18.16 heb ik daar de volgende reactie op ontvangen:

"Geachte heer Van der Heyden (beste John), Hartelijk bedankt voor uw emailbericht. U heeft ons prettig verrast met uw mededeling per email. Deze manier van corresponderen brengt mensen op de wereld een stuk dichter bij elkaar. Het kan ook onze correspondentie een eind vergemakkelijken. Minimaal versnellen en minder kostbaar maken. Twee zaken zijn echter voor u en ons bureau belangrijk in deze. 1. Uw emailadres is nblew@grn.es. Daaraan kunnen wij niet zien of dat persoonlijk is of niet. Wij vragen u dus of we vertrouwelijke informatie kunnen uitwisselen, ja of nee? 2. Daarnaast is ons digitale archiveringssysteem gebaseerd op het zgn. PDF formaat (Portable Document File) van Adobe Acrobat. Dit is inmiddels een veelgebruikt formaat (bijna wereldstandaard) voor het wegschrijven van allerhande documenten die bewerkt zijn in verschillende programma's. Hierdoor kunnen we onze correspondentie met u een aanmerkelijk stuk vereenvoudigen. Van belang is dat u het programma Acrobat Reader op uw PC heeft staan. Op veel nieuwe PC's staat dit al geïnstalleerd en/of staat het op de programma CD's. Het wordt nl. veel gebruikt om handboeken op CD's weg te zetten. Heeft u het niet, dan kunt u het gratis ophalen van het net via www.adobe.com of www.adobe.nl (en misschien ook wel via www.adobe.es !!??) (ca. 10-30 minuten downloaden. afhankelijk van hardware, software en drukte op het net!!) Wij zullen nu de email laten begeleiden door een z.g. attachment, waarmee u direct kunt nagaan of uw PC dit al kan lezen. Het is een beschrijving van het programma uit een landelijk dagblad. Beter begrijpbaar dan uit een computerblad. Indien u nog vragen heeft in deze horen wij graag van u.

Wat betreft uw inschrijving is de gang van zaken als volgt: Na ontvangst van de inschrijvingskosten wordt er een bevestigingskaart verzonden. Afhankelijk van de drukte op kantoor wordt dan het invulformulier binnen 2-5 werkdagen verzonden. Wij denken de bevestiging door een tiental brochures laten begeleiden. Dan is uw vraag voor meerdere brocures ook gelijk ingevuld. Met vriendelijke groet, Vrij voor twee, het informatieteam info@vrijvoortwee.nl Postbus 1011, 2200 BA Noordwijk."

Ik heb daar om 22.14 uur alsvolgt op gereageerd:

"Geacht informatieteam, Uw reactie op mijn eerste E-mail heb ik in goede orde ontvangen.
Eerst mijn reactie op de door u genoemde 2 zaken: 1. Mijn computer is gisteren pas geïnstalleerd. Het is een iMac. Alles in het Spaans. Vandaag is de eerste dag dat ik er serieus mee aan het werk ben getogen. Mijn emailadres nblew@grn.es staat voor Nederland, België, Luxemburg, Engeland, Wales. Ik beschik daar over het exclusieve recht om onder de naam
'Instituto Cervantes' opleidingen, trainingen en cursussen te laten verzorgen. 'grn' staat voor de 'server' van het bedrijf 'Espaceland' te Málaga en 'es' uiteraard voor 'España'. Mijn verzoek aan Espaceland om mijn emailadres de naam 'cervantesnblew' mee te geven is niet door hen gehonoreerd. Dat zou wellicht tot een herhaling van de Tachtigjarige Oorlog kunnen leiden, aangezien de Spaanse overheid zich de naam van mijn handelsmerk eveneens heeft toegeëigend in de genoemde vijf landen. Reden waarom ik zoveel mogelijk tracht met de Spaanse Minister-President en zijn Regering op goede voet te blijven. Het mij thans toegekende emailadres lijkt mij dus wel in orde. Er is slechts een zeer klein - select - groepje mensen die over deze gegevens beschikken. De leden van de Baak-kring hebben van mij nog geen informatie ontvangen. Ik kan hun site slechts raadplegen door middel van de passwords waarover uitsluitend de leden van de kring beschikken. Het is derhalve naar mijn inzichten verantwoord om vertrouwelijke informatie via nblew@grn.es uit te wisselen. Ik zie dat u hier zeer zorgvuldig mee omgaat. Dat ben ik ook altijd gewend geweest van mijn Noordwijkse collega's.

2. Deze vraag kan ik bevestigend beantwoorden. De computer beschikt inderdaad over Adobe Acrobat. De beschrijving van het programma uit een landelijk dagblad kan ik helaas niet vinden. Dit is de eerste keer dat ik van internet gebruik maak en dien nog veel te bestuderen. Graag verneem ik op welke wijze ik het z.g. attachment kan vinden. Bij voorbaat dank. Hartelijke groet, John L. Van der Heyden."

Maak dat werk dus eerst maar af voordat we naar Madrid gaan. Het Plan heeft nog heel wat handen en voeten te verwerken. Maar niet te lang wachten! Dan maken we ook nog wel weer een keer een leuke wandeling van Katwijk naar Noordwijk aan Zee.

Woensdag 28 april 1999
Vanmorgen ontving ik al vroeg een faxbericht namens Ronald Blankenstein met de volgende tekst:

"Spencer House was built by the first Earl Spencer in 1756-66. It was recognised as one of the most opulent private residences ever built in London and is of unique architectural importance. Situated in the heart of St. James's, with magnificent views over Green Park, Spencer House was often the setting for lavish entertainment in the eighteenth century, as it is today. This magnificent private palace, still owned by the Spencer family, has recently undergone a ten year restauration to recreate the original eighteenth century splendour with the furniture, objects and paintings from both public and private collections including the Royal Collection".

Ronald is daar uitgenodigd voor een bijeenkomst op 7 mei aanstaande. Ik kreeg bovendien het volgende faxbericht uit Noordeinde 66:

"DIENST VAN HET KONINKLIJK HUIS. De Heer J.L. van der Heyden. NO 99/mjv 's-GRAVENHAGE. Zeer geachte Heer Van der Heyden, Namens Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje zeg ik U hartelijk dank voor uw felicitatiefax die hij ter gelegenheid van zijn 32ste verjaardag mocht ontvangen. Prins Willem-Alexander heeft Uw goede wensen bijzonder op prijs gesteld. Met gevoelens van de meeste hoogachting, (J.W. Leeuwenburg) Particulier Secretaris van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje¨"

¡UN ABRAZO!

29 APRIL 1999 ORANJE BOVEN