AND UNITED STATES OF AMERICA

26 maart 2001. Betreft: CERVANTES EMPLEO Kenmerk: JH/HdK20010326.1. Nijmegen, maandag 26 maart 2001. Bester Herman, Vandaag wordt het weer tijd om eens extra aandacht te schenken aan het geplande wervings- en selectiebureau. In dit verband lees ik in De Telegraaf van heden. VOORMALIGE BESTUURDERS UITZENDKETEN VANDAAG VOOR RECHTER Vandaag zal in de rechtbank gesproken worden over ieders herinneringen aan deze cruciale vergadering. De adviseur van Stibbe zegt namelijk dat hij geen weet heeft van een gesprek over de uitgifte van personeelsopties. De voormalige top van Content zweert uiteraard van wel. Hoogtijd om alle geheugens eens wat op te frissen. Dat denk ik ook. Aangehecht tref je een kopie van de brief van 3 december 1996 van Sylvia Tóth, kort voordat zij het zinkende schip verliet - omdat haar harde schijf was volgelopen - met de mededeling "Geachte heer Van der Heyden, Naar aanleiding van uw brieven van 5 en 22 november j.l. laat ik u hierbij weten niet geen belangstelling te hebben om in uw werkmaatschappijen te participeren. In het vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij met vriendelijke groeten, mevr. s.c. tóth.' Hoewel ik Sylvia geen toestemming heb verleend om de Pluralis Majestatis te hanteren, heb ik dit bericht van haar toch zeer op prijs gesteld. Ik wacht de reactie van de rechter op het bovenstaande met veel belangstelling af. Een adviseur kan naar mijn mening nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de handelingen van een bestuurder. Ik zie het dus wel somber in voor de ex-top van Content. Stibbe is daarbij een uitstekend advocatenkantoor. Ik heb er goede ervaringen mee opgedaan in de tijd dat wij van Nieuw Elan een gezond bedrijf hebben geprobeerd te maken. Emily Bremers was daar in die tijd overigens ook nog werkzaam als stagiaire. Een goed juridisch adviseur derhalve, voor onze kroonprins. Zo heb ik gisteren nog gekeken naar het programma Van Koninklijke Huize. RTL4 had niet bepaald de meest geschikte figuren voor de camera gehaald. Voorbeelden: de heer Marijnissen uit Oss, die overal 'tegen' is. Deze man bestond het zelfs om commentaar te geven op de uitspraken van PWA in NEW YORK. Willem-Alexander verwees daarin naar een artikel in 'La Nación'. Hij gaf in dat interview duidelijk aan dat hij het artikel niet had gelezen. Marijnissen gaf daarop doodleuk te kennen "Ik denk dat Willem-Alexander het wél heeft gelezen". Die uitspraak is geheel en al voor rekening voor de heer Marijnissen. Ik ga uitsluitend af op uitspraken en beschouw de uitspraak van PWA als een procedurele aangelegenheid. 'Het publiek' heeft veelal al een mening klaar alvorens alle feiten zorgvuldig te hebben gewogen. Ik ben dan ook niet meer gediend van elke vorm van kritiek - door wie dan ook - die de voortgang van onze organisatie in de weg staat. Dat geldt ook jegens de advocaat die gisteren eveneens in het programma ten tonele werd gevoerd aangaande het recht op 'privacy' dat hier nog steeds onjuist wordt uitgesproken (op zijn Amerikaans). De heer Katz gaf weliswaar een interessante uiteenzetting, maar ik kon mij niet aan de indruk onttrekken dat hij hierbij een persoonlijke visie naar voren bracht, aangezien ik geen enkele verwijzing naar wetsartikelen in zijn betoog heb kunnen horen. Nochtans is het grote publiek snel geneigd dit soort verhalen van advocaten over te nemen. Mijns inziens verdedigde hij in deze uitzending uitsluitend de belangen van 'het journaille'. Dat heeft al eens eerder het leven gekost van een in hetzelfde programma getoond voormalig lid van het Britse Koninklijk Huis. Voorts vind ik het evenmin verstandig om regelmatig de heer Willem Oltmans ten tonele te voeren. De man heeft nu al meer dan genoeg aandacht gehad. Dit aangaande het programma van mevrouw Myrna Goossen. Aangaande de opbouw van ons wervings- en selectiebureau heeft Sylvia Tóth als reactie op aangehecht schrijven nadien van mij de volgende brieven ontvangen: SCHIPHOL PROJECT. Het vervolg op deze brief heb ik vermeld in mijn brief van gisteren. En ADRESWIJZIGING. Ik denk dat we ook maar een vestiging van Cervantes Recruitment & Selection in het Gelredome moeten opnemen. Ik denk echter dat we - na de uitspraak van de rechter - Het Beste de gehele keten kunnen overnemen. Het probleem Newconomy lijkt zich al vanzelf op te lossen. Eerste bedrijf Newconomy gaat failliet. Dat ziet er weer gezond uit. Wellicht kunnen we ook samen een ritje maken naar het Gelredome. Het ziet er nu naar uit dat we dat inderdaad voor het symbolische bedrag van 'ene herde gulden' kunnen overnemen. De organisatoren van de Wereldruiterspelen zijn er in 1995 ook in geslaagd om in no time een schuldenlast van 7 miljoen te saneren. Dat moet nu ook wel lukken, naar mijn idee. Liefde is... ...iemands dag speciaal maken. De laatste keer dat ik voor iemand een bos bloemen heb gekocht was op 12 juli 1997 voor mevrouw Jant de Vries in Leeuwarden. Ik heb Diana dienaangaande nog het volgende gemeld.

Saturday, 7-06-07. Cancer: 'It makes little sense to argue with someone when his opinion has been settled already. The family situation can be confusing; the interests of a child are keeping you busy. A beloved person encourages you to finish something'. Scorpio: 'You are in the clouds when a new job is offered to you or you will obtain a freelance order. In business some things fall on their places. Vulnerable interests are influenced favourably. You can do an important purchase for your house.' I like to encourage you to come to Leeuwarden in the weekend of 12-14 July. This afternoon I spoke with Mrs Van Dijk-de Vries and booked for that weekend in Het Stadhouderlijk Hof. It would be a very appropriate place for the meeting because I noticed that you are a direct descendant of William of Orange. I noticed this today as I received enclosed genealogical information from 'The King' from Nijmegen. I hope I will get an order from the Spanish Institute here in Utrecht. Lord Mayor Opstelten can be a perfect intermediate. Nadat ik vrijdagavond mijn verhaal aan Vera Mann, haar pianiste en componiste van 'Diana', Anna Figarova en nog enkele heren had verteld, was hun reactie: "Dat wordt dus Diana deel II". De volgende muscial die in de maak is krijgt de titel 'Peter Pan' reden waarom ik haar heb laten weten dat ik indertijd post uit Engeland kreeg, gericht aan Pieter P. Van Der Hijden, waarop ik dan weer reageerde met 'Peter Pan flew back to Kensington again'.

Het verhaal staat ook beschreven in mijn brieven van 5 en 22 november 1996 aan Sylvia Tóth. Ik denk dat het leuk is dat in de nieuwe musical 'Het sprookje' wordt opgenomen dat ik met kerstmis 1996 naar St. James's Palace heb gestuurd. Aangezien jij in dat verhaal een belangrijke rol vervult sta ik je hiermee toe de tekst daarvan te doen toekomen aan Vera's tekstschrijfster Petra van der Eerden. Zo heeft mijn tolk-vertalersopleiding nog vele talentvolle creatievelingen opgeleverd. Maar verstrek 'ons sprookje' van 1996 maar aan Vera en Petra. Henk van der Meyden heeft er al één gehad in die tijd. Ik ben Content als jij het bent.

26 MAART 2001 WILMA VIS