Vrijdag 14 november 2003 Verzonden: Date: Fri, 14 Nov 2003 16:12:42 Subject: ZEVEN JAAR (INSTITUTO) CERVANTES HOLDING

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

To: Drs E.H. Halbertsma Beste Liesbeth, Het zal jou ongetwijfeld niet zijn ontgaan dat het gisteren zeven jaar geleden is dat op het congres De Nieuwe Economie op de Baak in Noordwijk het Instituto Cervantes Benelux is gelanceerd en ik bij die gelegenheid heb besloten tot het opzetten van een bedrijfsmatige structuur. Daarmee heb ik je veel werk bezorgd. Het staat mij nog bij als de dag van gisteren dat Harry Starren daarbij zijn stoel naast Hans Blankert voor mij beschikbaar heeft gesteld. Een geste die ik hogelijk heb gewaardeerd en waarvan ik hoop dat ik dat binnenkort van mijn kant kan honoreren. Nu de zeven magere jaren achter de rug zijn mag ik immers aannemen dat de zeven vette jaren vandaag een aanvang nemen. Het zevenjarig bestaan van onze geplande holding heb ik gisteren feestelijk gevierd in Cala Resort bij Mijas Costa op uitnodiging van de beleggersbank Alex uit Amsterdam. Het was een uniek seminar onder leiding van directeur René Frijters en optiespecialist Sem van Berkel. Zie aangehechte brief. Het was een uitstekend verlengstuk van hetgeen ik bij Nieuw Elan heb opgedaan. Zelfs de rode shirtjes kwamen weer voor de dag en bovendien een rode pet en paraplu. Zie verder hun website http://www.alex.nl Het was ook een leerzame dag. Ik heb er weer nieuwe creatieve ideeën opgedaan. Op de eerste plaats is de financiering van ons bedrijf nu een hot item. Ik heb de heer Sem van Berkel

- die jaren aan de beurs van Amsterdam verbonden is geweest - laten weten dat ik het niet uitsluit dat er binnenkort ook aandelen 'cervantes' op de markt kunnen verschijnen om de doodeenvoudige reden dat wij geld nodig hebben voor de bekostiging van onze geplande bedrijfsactiviteiten. Daartoe lijkt het mij een goede zaak dat mijn handelsmerk thans tegen een goede prijs wordt verkocht en losgekoppeld van de Stichting Cervantes Benelux. De vordering van de stichting op de staat blijft daarbij vanzelfsprekend gehandhaafd alsmede mijn onkostendeclaratie aan deze rechtspersoon. Indien tot verkoop van het handelsmerk kan worden besloten dient dat te gebeuren onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het gebruik van de naam 'Instituto Cervantes' in de Benelux niet het exclusieve recht geeft op de naam, zoals dat ook door het Patent Office in Engeland is bepaald. Vanuit de holding werkend ben ik dan bereid het voorvoegsel 'Instituto' te laten vallen en mij te beperken tot de namen van de werkmaatschappijen die in mijn beleidsplan staan vermeld. Hierbij is een belangrijke toekomstige rol weggelegd voor cervantesonline. Een van de eerste taken die ik mij voor ogen heb gesteld in het nieuwe jaar is de opmaak van een homepage voor 'onze' website'. Ik heb Maya Hugenholtz, redactielied van De Vliegende Hollander, het orgaan van de Nederlandse Club Costa del Sol, hierbij om haar medewerking verzocht. De site moet een gericht dienstenpakket aanbieden waarmee veel geld kan worden verdiend en zoals ik dat op 17 april met John Beekman van FOURTUNE CONSULTANTS in de Regentesselaan 17 in Apeldoorn heb besproken, zoals verwoord in mijn verslag van 18 april aan jou. Samen met de heer Van Berkel heb ik gisteren vastgesteld dat de prijs van mijn boek thans in dollars, euro's en Britse ponden staat aangegeven en de verkoop nu op grote schaal een aanvang kan nemen nu de direct betrokkenen terzake hun positie hebben kunnen innemen. Na afloop kreeg ik een lift richting Elviria (waar JULIO IGLESIAS woont.

Ik verwacht van hem nog een reactie op mijn boek.)

van de directie van WORLD WIDE PROPERTIES INTERNATIONAL. De onroerend goedmarkt is een enorme groeimarkt hier aan de zuidkust en ik ben beslist van plan ook de verkoop van onroerend goed in het dienstenpakket van cervantesonline op te nemen. Mede als uitvloeisel van het advies van Ruud van der Zalm als verwoord in FEEDBACK. De domeinnaam cervantesonline.com is nog vrij (inmiddels verworven op 9 september 2004). Ik (of de holding) heb nog geld nodig om die rechten te verwerven. Dan kunnen we wereldwijd aan het werk. Wellicht kan het in het totale verrekeningsplaatje worden meegenomen. Wellicht dienen er vanuit ons bedrijf in de nabije toekomst ook nog schadeclaims te worden ingediend bij alle nieuwsmedia die in 1997 de suggestie hebben gewkt dat Diana met de heer Al Fayed junior in het huwelijk zou treden. De komende dagen ga ik verder met het schonen van mijn website. Ik heb vastgesteld dat de site op het moment niet toegankelijk is voor het grote publiek. Het gemiddelde bezoekersaantal van de site bedraagt acht per dag. Ik hoop dus dat al deze bezoekers op positieve wijze aan de opbouw van onze organisatie hun bijdrage zullen leveren en ik niet nog een keer met een rekening als van de heer P.V. Schuld word geconfronteerd. Hartelijke groet en goed weekend, JOHN L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS. 19.30 JULIO IGLESIAS heeft een nieuwe CD op de markt gebracht met de titel DIVORCIO. 20.49 Bij het 'snoeien' van mijn Letters to Elizabeth kom ik in brief TERUG NAAR DE KUST Jules Maaten, Liesbeth Maaten-Weehuizen. April 1998. 29 Terrapin Road. London SW17 8QN tegen. Jules Maaten is dus blijkbaar niet met Liesbeth Halbertsma getrouwd maar met haar naamgenote Weehuizen. Tenzij dat een pseudoniem is. 22.20 Weer een boek verkocht in THE NUMBER ONE BAR aan STUART uit Derbyshire (GB). Ik heb hem ook de verkoopinstructies meegegeven van de uitgever. Wellicht kan hij er een centje aan verdienen.

15 NOVEMBER 2003 BINGO