HONDERD EN ACHTSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

ZATERDAG 17 MAART 2007

 

ZATERDAG 2 AUGUSTUS 2003

BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL

WAARDE COLLEGAE

Vandaag treffen WIJ wederom een paar oude bekenden in de Telegraaf: Böhler en Koppe advocaten prinses Margarita Voorts heeft de Telegraaf gemeld dat zij contact zouden onderhouden met de heer Pierre Vinken. Oprichter van het Republikeins Genootschap en voormalig echtgenoot van mevrouw Sylvia Tóth, beoogd bestuurslid binnen CERVANTES EMPLEO. Ik adviseer de Prinses en de heer Van Zuydewijn zich nadrukkelijk op deze onverkwikkelijke situatie te beraden. De Stichting Cervantes Benelux neemt geen criminelen op in Haar Bestuur, noch republikeinen. Ik verwijs terzake in dit verband ook nog een keer naar mijn berichten van 21 februari en 19, 21, 25 en 26 juni van dit jaar. Dat geldt met name voor de bankrekening van de Stichting Cervantes Benelux. In dat verband vind ik het strategisch gezien een goede zet van PRINSES MARGARITA om ook voormalig Minister van Binnenlandse Zaken De Vries bij de procedure te betrekken. Ik heb van de heer De Vries immers ook niets meer vernomen sinds ons kerstdiner op 25 december 1996 op Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden.

In dat verband memoreer ik ook mijn faxbericht aan voormalig Minister-President Kok op 6 mei 2002. Zodra eenieder aan al zijn of haar verplichtingen heeft voldaan jegens de rechtspersonen die ik vertegenwoordig, komt er wellicht weer een keer tijd vrij voor een privéleven. Hoewel ik niet goed weet wat ik daaronder moet verstaan. Zeker nu ik nieuwe buren heb gekregen heb ik sterke behoefte om mij terug te kunnen trekken op de Eikenhorst in Wassenaar. Om 13.34 kwam er hier nog een reclamevliegtuigje voorbijvliegen met het opschrift HELVETIA CVN SEGUROS. Klaarblijkelijk staat men dit Zwitserse verzekeringsbedrijf niet meer toe om de oorspronkelijke naam CERVANTES HELVETIA SEGUROS te gebruiken, zoals ik tijdens mijn bezoek aan Sevilla op 25 april 2002 nog heb geconstateerd.

In dat verband heeft de heer Carlos Saz - zoals vermeld in mijn laatste brief aan de Spaanse Minister-President d.d. 21 mei 2002 - mij op zondag 20 juli jongstleden in Restaurante Toledo in de Calle Libreros te Alcalá de Henares geadviseerd met een kapitaalkrachtig bedrijf in zee te gaan en zijn landgenoten te verbieden nog langer onder de naam van mijn handelsmerk in de Benelux te blijven opereren.

Zij hebben immers nog geen eurocent betaald voor het gebruik van mijn handelsmerk, terwijl ik terzake wel over de jurisdictie beschik. Zowel in Utrecht als Brussel. Ik denk daarbij aan een nieuwe bank in Zwitserland. Dan kan de heer Cor Guijt uit Gendt bij Doornenburg, die volgens het boek Verspeelde Energie alleen maar verstand heeft van verzekeren, met de opbouw van het nieuwe verzekeringsbedrijf aan het werk. Er zullen nog wel enkele reclameborden voor dit bedrijf kunnen worden geplaatst in het PRINSES DIANA STADION

3 AUGUSTUS 1996

STARTING THE BUSINESS

GOED WEEKEND.

4 AUGUSTUS 2003 DE GODIN VAN DE JACHT