Klantenservice IS Enterprise Postbus 839 1440 AV PURMEREND Datum: Dinsdag 15 mei 2012 Betreft: ANNULERING DOMEINNAMEN Kenmerk: 20120515JHIS Waarde collega, Aansluitend aan mijn telefonisch onderhoud van hedenmorgen met één uwer medewerksters verzoek ik u hiermede mijn bezit van de volgende domeinnamen te annuleren: cervantesonline.co.uk, cervantesonline.com, cervantesonline.net, cervantesonline.name, cervantesonline.org, cervantesonline.tv en cervantes.site. Uw bevestiging, alsmede de hieraan gekoppelde creditnota ontvang ik graag op onderstaand adres in Spanje. Ik verzoek u het resterende saldo over te maken op mijn bankrekening. Bij voorbaat hartelijk dank, Hoogachtend, J.L. van der Heijden Torremolinos, Spanje.

Ontvangen reactie:

Dit maakt de uitvoering van mijn beleidsplan - als beschreven in aangehechte brief PIED-À-TERRE IN NIJMEGEN OPGEZEGD aan mijn voormalige collega en voormalig statutair directeur van het VNO-NCW Managementcentrum DE BAAK, Drs E.H. Halbertsma ­ verder mogelijk. Uw uitnodiging voor de jaarvergadering van de VERENIGING VAN DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND op ZATERDAG 31 MAART 2012 heb ik in dank ontvangen. Ik heb mij daar inmiddels voor ingeschreven. Met vriendelijke groet en graag tot ziens op 31 maart in Hilversum. JOHN VAN DER HEYDEN Voorzitter Stichting Cervantes Benelux. CC De VOORZITTER VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN, De SECRETARIS/PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX en DRS E.H. HALBERTSMA.