ZATERDAG 31 MAART 2012

WAARDE COLLEGAE

Vandaag gaat op deze website de aandacht uit naar VERMELDINGEN VAN PRINS WILLEM-ALEXANDER. In het bijzonder naar 18 FEBRUARI 1996 PRINS WILLEM-ALEXANDER TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, 16 JUNE 1997 NUMBER ONE AND THE COURT OF JUSTICE, 28 JUNE 1997 LETTER FROM THE NEW PRIME MINISTER OF THE UNITED KINGDOM, 9 JULY 1997 MESSAGE TO BO-RENT SUCCESSFUL PARTY, 27 JANUARI 1998 EEN DROOM VAN ROOD EN GEEL TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN, 27 JUNI 1998 LOVERS, 17 SEPTEMBER 1998 MONDRIAAN, 24 SEPTEMBER 1998 FAMILIEBERICHTEN, 7 OKTOBER 1998 WATERMANAGEMENT, 18 MAART 1999 ROZEN, 20 MAART 1999 CERVANTES RECRUITMENT AND SELECTION, ,24 MAART 1999 LIEVELINGSWIJN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 2 APRIL 1999 PRESIDENT'S NIGHT, 13 APRIL 1999 SAMEN DELEN, 14 MEI 1999 WOORDELOOS, 21 MEI 1999 EUROPESE ONTWIKKELINGEN,29 JUNI 1999 ONTWIKKEL UW BEDRIJF, 23 JULI 1999 CONGRES SPAANS TER ATTENTIE VAN MARJO EURLINGS, 5 AUGUSTUS 1999 ROYAL DEVELOPMENTS II, 19 OKTOBER 1999 EUROTOP TAMPERE, 19 DECEMBER 1999 THE LADY STRIKES AGAIN, 31 DECEMBER 1999 HOGMANY IN KELSO, 26 JANUARI 2000 BUILDING THE HOLDING II, 27 APRIL 2000 A SUS 33 AÑOS TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING IN NIJMEGEN, 19 NOVEMBER 2000 NEW HOPE TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING, etc. Vanuit deze achtergrond heb ik in het LUZAC COLLEGE in Hilversum deelgenomen aan de jaarlijkse studiedag en jaarvergadering van de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND.

Voor het eerst onder voorzittersschap van GEMIMAH RIBBERS - ZÚÑIGA VALDÉS. Tijdens het ochtendprogramma had ik het genoegen in een zaal vol vrouwelijke collega's de lezing bij te wonen van PROFESSOR MAARTEN STEENMEIJER van de RADBOUD UNIVERSITEIT te NIJMEGEN over de Argentijnse dichter en schrijver JORGE LUÍS BORGES (1899-1986). Het werd een boeiende verhandeling die mijn BEZOEK AAN BUENOS AIRES en URUGUAY opnieuw tot leven bracht. Van 11:45 tot 12:30 vond de jaarvergadering plaats. Bij de behandeling van de notulen van de JAARVERGADERING VAN ZATERDAG 26 MAART 2011 heb ik aandacht gevraagd voor de punten 6.6 en 6.8. Ik citeer: "6.6. J. van der Heijden meldt dat het congres van FIAPE van 17-4-2011 tot 20-4-2011 plaatsvindt in Santiago de Compostela. Ook geeft hij door dat het congres van AEPE eind juli in Cuenca plaatsvindt. Tot slot meldt hij dat hij de correspondentie die hij heeft gevoerd met de minister van OC&W, mevrouw van Bijsterveldt, graag aan het bestuur overhandigt." Ik heb hierbij opgemerkt dat ik die correspondentie daadwerkelijk staande de vergadering heb overhandigd en gevraagd wat het bestuur hiermee heeft gedaan. Tevens heb ik gemeld dat het komende congres van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL (AEPE) dit jaar in de laatste week van juli wordt gehouden in GIJÓN. Ook heb ik de vergadering in kennis gesteld van mijn aanwezigheid op de laatste JAARVERGADERING VAN LEVENDE TALEN en mijn vraag die ik daar heb gesteld over de nieuwe organisatie REAL. Ik heb inmiddels vastgesteld dat de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL thans deel uitmaakt van deze federatie en heb het VDSN-bestuur nogmaals geadviseerd zich aan te sluiten bij de FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL (FIAPE).

"6.8. M. van Gool wijst erop dat de lijst van scholen waar Spaans wordt gegeven, verouderd is en dat een 'update' nuttig is. De secretaris zegt dat hier veel werk aan is verbonden en dat leden zelf vaak vergeten wijzigingen door te geven. M. van Gool biedt aan de lijst bij te werken. M. Aghina vraagt of dit werk is dat door een stagiaire gedaan zou kunnen worden." Ten aanzien van dit punt liet de voorzitter ons weten dat hieraan wordt gewerkt. Voorts las ik in het jaarverslag van 2011 onder externe contacten: "Instituto Cervantes: er heeft in september 2011 een overleg plaatsgevonden tussen Instituto Cervantes, VLLT, HU en VDSN om een betere samenwerking te bewerkstelligen. Sectie Spaans VLLT: sectie Spaans VLLT, Instituto Cervantes en VDSN hebben samen een studiedag georganiseerd op 9 april 2011 over toetsing. De VDSN was tevens aanwezig met een stand om nieuwe leden te werven. De studiedag vond plaats in het Instituto Cervantes. De jaarvergadering van de sectie Spaans VLLT op 2-4-2011 is namens VDSN door Frederique Bauer bezocht." En "Spaanse ambassade: op 24-6-2011 en op 12-12-2011 hebben een paar bestuursleden recepties bezocht waarvoor het bestuur was uitgenodigd." Het jaarverslag meldt dat het bestuur altijd vergadert in NH HOTELES te UTRECHT en het aantal leden is gegroeid van 352 naar 385. Na deze vergadering bezocht ik de presentatie van uitgeverij COUTINHO inzake hun lesmethode PRIMERA ETAPA.

MAARTEN STEENMEIJER was van 14:30 tot 16:00 uur wederom in actie met het onderwerp "Het literatuuronderwijs: wat kunnen we en wat willen we?". Dit initiatief van de heer STEENMEIJER heb ik bijzonder op prijs gesteld aangezien ik dit beschouw als een poging tot overbrugging van de kloof tussen het voortgezet en het universitair onderwijs in Nederland. Hij werd dan ook terecht door MERTINA MEIJER van harte bedankt voor zijn bijdrage.

Vanuit deze achtergrond kijk ik naar DE STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 1798 bezoeken. Verder geen bijzonderheden beste MAAGD: Misschien moet u van strategie veranderen om een doel te bereiken. Een nieuw perspectief kan andere ambities wakker maken. Controleer uw agenda op komende gebeurtenissen. Bezorgdheid kan uw emotionele balans verstoren. SCHOPIOEN: Wijdt u aan een favoriete bezigheid maar geef er niet te veel geld aan uit. Spreek vanmiddag af met een gezellig type. De komende periode is goede communicatie essentieel. Uw relatie verbetert als u elkaar meer in vertrouwen neemt. Ik heb geen afspraak gemaakt met een gezellig type. Omdat mijn plichten alweer wachten. De bijeenkomst was PERFECT georganiseerd. HULDE!

ZONDAG 1 APRIL 2012 VERRASSENDE ONTWIKKELINGEN