Jhr. Mr. J.P. de Savornin Lohman. P.a. Dr. Albert Schweitzerdreef 367, 3146 AP Maassluis Datum: Zondag 23 mei 2009 Betreft: ALGEMENE LEDENVERGADERING 2010 VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN TE LEIDEN Kenmerk: 20100523JHKVNLRO Geachte Jonkheer De Savornin Lohman, Aansluitend aan mijn brief DANKBETUIGING AAN DE SECRETARIS VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN van 7 november 2009 wil ik in deze brief tot uitdrukking brengen dat het mij deugd doet dat u zich bereid heeft verklaard het voorzittersschap van de DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN vanaf 7 juli 2010 te aanvaarden. In de afgelopen elf jaar heb ik het genoegen gehad de jaarvergaderingen te mogen bijwonen in DEN HELDER (1999), UTRECHT (2000), ROTTERDAM (2007), ARNHEM (2008) en ALKMAAR (2009). Meestentijds bevond ik mij als oprichter - thans voorzitter - van de STICHTING CERVANTES BENELUX in SPANJE waardoor ik niet alle jaarvergaderingen heb kunnen bijwonen. Ten gevolge van een statutenwijziging is mijn - buitengewoon - lidmaatschap van de vereniging tijdens de vergadering in ALKMAAR vorig jaar beëindigd. Dat wil niet zeggen dat mijn affiniteit met de vereniging zou zijn verdwenen. Het deed mij derhalve deugd na mijn terugkeer uit het KONINKRIJK SPANJE afgelopen donderdag aangehechte brief in de brievenbus van mijn pied-à-terre in Nederland te hebben ontvangen.

Ook heb ik het VERSLAG OVER HET JAAR 2009 ontvangen en hieruit vastgesteld dat de komende jaarvergadering op 7 juli in LEIDEN wordt gehouden. Daarom heb ik gisteren al mijn documenten waarin onze sleutelstad is vermeld geïnventariseerd. U treft dit DAGBOEK hierbij aan. Op 29 april jongstleden was ik te gast op het KASTEEL DE WITTENBURG TE WASSENAAR waar ONS POLDERMODEL is geboren en jaarlijks de PRIX VEUVE CLIQUOT wordt uitgereikt. Ik ben nog in afwachting van het staatsieportret van de hand van mevrouw BOISSEVAIN. Het heeft HARE MAJESTEIT DE KONINGIN klaarblijkelijk nog niet behaagd om mij een onderscheiding te verlenen voor mijn bijdragen aan de verbetering van de relatie tussen de Nederlands-, Engels- en Spaanssprekende wereld en de jarenlange bestrijding van de criminaliteit vanaf 1993. Dat neemt niet weg dat vooral de PIETERSKERK IN LEIDEN voor mij van onuitwisbare betekenis is geworden vanaf 28 NOVEMBER 1997. Ik verzoek u mij daarom alsnog - lid of niet lid van de vereniging - een uitnodiging voor 7 juli te doen toekomen. Ik neem op zijn minst graag deel aan de stadswandeling. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Met hartelijke groet.

24 MEI 2010 AANMELDING ALGEMENE LEDENVERGADERING TE LEIDEN TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN