ZATERDAG 22 MEI 2010

Met veel genoegen zag ik gisteren DAPHNE DECKERS weer eens op de televisie. Uit PERSINGEN. Ik houd van vrouwen als DAPHNE in verband met haar positieve instelling en ze is ook een mooie vrouw. Maar dat is nog niet het belangrijkste. DAPHNE is vermeld in 8 JULI 1996 INSPIRATIE TER ATTENTIE VAN DE VOORMALIGE VOORZITTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, 20 SEPTEMBER 1999 DE REIS VAN DE FENIX, 30 JANUARI 2005 OPLADEN VAN DE BATTERIJ en 3 FEBRUARI 2009 VAN WASSENAAR NAAR BUENOS AIRES . Van de KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN ontving ik onderstaande brief.

Maassluis, 17 MEI 2010 Geachte heer van der Heijden Betreft lidmaatschap van onze vereniging Op 23 SEPTEMBER 2009 heeft de secretaris van onze vereniging u bericht dat u uit het registreren van leden zou worden geschreven. Helaas heeft dit niet plaats gevonden en zullen wij dat per direct uitvoeren. Op 6 januari j.l. heeft er derhalve onterecht een automatische incasso plaatsgevonden. De contributle t.b.v. EUR 12,50 is heden naar u terug gestort op uw giro rekening 6330185. Ik hoop u met het bovenstaande voldoende te hebben lngelicht. Hoogachtend, Administratiekantoor Roosenboom Mevr. J.J. Bökenkamp Administratrice

Ook ontving ik het VERSLAG OVER HET JAAR 2009 met de aankondiging van de Algemene Ledenvergadering die dit jaar op 7 juli in LEIDEN wordt gehouden. Dit is voor mij een bijzondere plaats gezien mijn affiniteit met deze stad onder het motto

DAAROM GING HIJ VAAK NAAR LEIDEN, VOOR HET PAARS VAN VAN DER HEYDEN

23:30 MILITO uit ARGENTINIË heeft vanavond de Champions League-finale met twee doelpunten beslist. Mijn gelukwensen gaan daarvoor naar ons aller PRINSES MÁXIMA. Er is geen daghoroscoop vandaag.

25 MEI 2010 FERGIE, HOOFDDORP EN DE BLUNDER VAN EMILE ROEMER, VOORMALIG ONDERWIJZER TE BEUNINGEN