PHILIPSE BUSINESS SCHOOL T.a.v. Anja Hulsenboom en Hanny Philipse Javastraat 44 2585 AP 's-GRAVENHAGE Datum: Vrijdag 26 september 2008 Betreft: CERVANTES MANAGEMENT CENTRE Kenmerk: 20080926JHPBS Geachte dames, Graag wil ik u hartelijk danken voor de fantastische dag die u mij gisteren heeft bezorgd. Volgens afspraak ontvangt u onderstaand mijn persoonlijke impressies.

1. Kasteel 't Kerckebos heeft voor mij een persoonlijke betekenis. In 1987 is daar mijn werk als directeur van NIOW-Talen tot een eind gekomen en in 1992 mijn toenmalige huwelijk omdat ik nieuwe keuzes moest maken voor de toekomst.
2. Het bracht mij in gedachten ook terug naar de managementopleiding van Nieuw Elan/de Baak in 1988/1989. In het nabijgelegen Woudschoten heb ik toen tijdens de module marketing met voormalig directeur van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH), de heer George Görtemöller, afgesproken om management know how te gaan exporteren van Nederland naar Spanje.
3. Dit heeft geleid tot mijn idee om een Managementcentrum à la de Baak in Noordwijk te vestigen aan de Spaanse zuidkust. Als vestigingsplaats voor deze activiteit heb ik gekozen voor het GRAN HOTEL CERVANTES in Torremolinos.
4. Doel van het management centrum is het organiseren van trainingen, seminars, workshops, bijeenkomsten en excursies voor topmanagers uit het bedrijfsleven en de overheden van de Benelux en het Verenigd Koninkrijk met als voertalen Engels en Spaans.
5. Vanaf mijn vertrek naar Torremolinos per 1 februari 1999 heb ik ter plaatse de contacten gelegd, het zogenaamde Cervantesnetwerk tot een wereldwijde eenheid gesmeed en hierover vanaf mijn vertrek bij de Baak in 1991 in 1159 brieven gerapporteerd aan mijn collega Liesbeth Halbertsma, die thans een adviesbureau runt in Buitenkaag.
6. Het GRAN HOTEL CERVANTES is volledig verbouwd en haar interieur vertoont thans een opmerkelijke gelijkenis met het interieur van HOTEL de Baak in NOORDWIJK.
7. De activiteiten kunnen thans in goed overleg met directeur Harry Starren van de Baak een aanvang nemen in Torremolinos. De doelgroep bestaat onder meer uit CAPTAINS OF INDUSTRY met belangen in Spanje en Latijns Amerika.
8. Voor de opbouw van de geplande organisatie is na vaststelling van de te verwachten Return On Investment personeel nodig. Een weloverwogen HRM-beleid is daarbij een absolute voorwaarde. In dit verband was het gastcollege van Marco Vermeer een inspirerende gebeurtenis. Tevens heeft mijn vanaf november 1989 daterende liefde voor Friesland hierdoor een nieuwe impuls gekregen.
9. Ik heb Harry Starren van de Baak verzocht vanuit zijn zogenaamde Baak-Kring (relaties van de Baak) een zogenaamde CERVANTESKRING af te splitsen van topmanagers met belangen in Spanje in Latijns Amerika. Dit moet de klantenkring worden van het CERVANTES MANAGEMENT CENTRE in Torremolinos.
10. Ik neem mij voor de in Torremolinos geplande activiteiten te laten publiceren in het Nederlandstalige maandblad ¡TEMPERAMENT! dat is voortgekomen uit de 1100 leden tellende Nederlandse Club Costa del Sol.
11. Ik heb belangstelling voor samenwerking met de heer JOOST VAN NISPEN, CEO van het Institute of Direct & Interactive Marketing (ICEMD) in Spanje.
12. Het statistiekprogramma van mijn website geeft vandaag het volgende beeld: 357 bezoeken. In de Top 100 van 7983 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 51. MENSAJE DEL SÉPTIMO CIELO en 76. CERVANTESWEB BELGIË VALENTIJNSDAG 2008 Centraal in eerstgenoemd bericht is de vraag
OP WELKE WIJZE KAN HET SPAANSE INSTITUTO CERVANTES ONDER ERKENNING VAN MIJN MERKENRECHT EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN DE GROEI VAN HET NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN IN DE SPAANSSPREKENDE WERELD? Dit is het uitgangspunt van mijn beleid.
13. Het uitmuntend verzorgde diner gaf gelegenheid tot nadere gedachtenwisseling. Onder meer met de heer Dominique Guillet van DAMOVO Benelux in Brussel en Lilian Grummel van BUILDING BRIDGES. Nochtans heb ik wederom gedineerd met een lege stoel.

14. Ook de verhandeling van Professor Dr. Rob Vinke met zijn variant op Her Royal Majesty for the Future was zeer verhelderend, inspirerend en herkenbaar.

15. Ik ben het eens met de opmerking van Hanny Philipse dat mijn website moet worden geprofessionaliseerd. Ik beschik thans ­ gekoppeld aan mijn handelsmerk ­ over de domeinnamen www.cervantes.nu, www.cervantesweb.nl, www.cervantesweb.be, www.cervantesonline.nl, www.cervantesonline.be, www.cervantesonline.info, www.cervantesonline.biz, www.cervantesonline.tv, www.cervantesonline.co.uk, www.cervantesonline.com, www.cervantesonline.net, www.cervantesonline.name, www.cervantesonline.org, www.cervantes.be, www.cervantessite.nl, www.cervantes.eu, www.cervantesonline.eu, www.cervantesonline.ch. Ten aanzien van de exploitatie van deze domeinnamen door een professioneel bureau zie ik een voorstel graag tegemoet van Halbertsma Business Consultancy in Buitenkaag.
16. Uw medewerkster Bianca Eveleens heb ik laten weten dat het niet mijn bedoeling was op 60-jarige leeftijd nog aan een nieuwe opleiding te beginnen. Ik heb dit echter in heroverweging genomen aangezien uw opleiding voor het European Master Contact Center Management aansluit bij de geplande ontwikkeling van de gehele Cervantes-organisatie. Op 6 oktober 1997 heb ik Liesbeth Halbertsma gemachtigd alle handelingen te verrichten namens de Stichting Cervantes Benelux, het Instituto Cervantes Benelux en de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales welke door de wet zijn toegestaan, zowel in Nederland, België en Luxemburg als in het Verenigd Koninkrijk. Dit houdt automatisch ook het beheer over de financiële middelen als inkomsten uit royalties e.d. in. Ingeval van deelname aan de opleiding dien ik ook te beschikken over een pied à terre in Nederland. Ik verzoek Liesbeth Halbertsma hiermee hierover een besluit te nemen. Met vriendelijke groet en graag tot een volgende keer,
Drs J.L. van der Heyden

P/a NIJMEGEN CC Liesbeth Halbertsma en Harry Starren