20 april 1998. Betreft: BUILDING BRIDGES Kenmerk: JH/LH980420.1. Dear Elizabeth, Maandag 20 april 1998. 18.00 uur. Ik vond nog een document van het hoofd van de sectie Engels van Linguarama Nederland. Dit heb ik haar opgestuurd met bijgaande begeleidend schrijven: Cambridge University Press. Dit past geheel in het kader van het artikel De wereld vraagt om paars beleid in het NRC van vandaag. Het luidt Het paarse kabinet heeft bruggen geslagen naar de toekomst. Hier laat ik het even bij, maar ik vind dit een uitermate belangrijk artikel, aangezien de Minister van Buitenlandse Zaken hierin exact het beeld van de Europese Unie schetst dat ik mij zes jaar geleden voor ogen heb gesteld. Het past eveneens binnen het kader van mijn First State of the Union van september 1996. Het is het vervolg op onze gemeenschappelijke visie-ontwikkeling die in Noordwijk een aanvang heeft genomen in een klein kamertje aan de Parallelboulevard. Paars heeft gedurende die tijd dus niet voor niets geregeerd met een WAO-uitkering. Ik hoop dus dat er vanaf woensdag meer geld beschikbaar komt voor het uitontwikkelen van mijn organisatie en mijn gemaakte onkosten worden vergoed. Met vriendelijke groet, JOHANNES L. VAN DER HEYDEN.

21 APRIL 1998 BUITENLANDSE ZAKEN TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA