De heer P.A.W. Thiel Knijff & Partners Leeuwenveldseweg 12 1382 LX WEESP Datum: 29 januari 2004 Betreft: WERKVERSLAG Kenmerk: 20040129JHKnijff Geachte heer Thiel, Onder dankzegging voor het prettig onderhoud van gisteren ontvangt u aangehecht afschrift van mijn werkverslag terzake dat ik vandaag aan mijn collega's Liesbeth Halbertsma en André Veltman - statutair penningmeester van de Stichting Cervantes Benelux - heb doen toekomen. MET VRIENDELIJKE GROET J.L. VAN DER HEYDEN

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN