Drs P.J. Slagter. Universiteit Utrecht. Instituut Spaans. Kromme Nieuwegracht 29. 3512 HD UTRECHT. Datum: 19 september 1998. Betreft: CERVANTESPROJECT. Kenmerk: JH/PJS980919. Beste Peter, Onze toevallige ontmoeting van gisteren heeft ertoe geleid dat ik mij realiseer dat ik nog het een en ander met jou dien te bespreken. Daartoe breng ik je het faxbericht in herinnering dat ik je vorig jaar heb doen toekomen: Betreft: Afspraak. Je hebt inmiddels begrepen dat Prinses Diana mijn Britse partner was. Vier dagen na dit faxbericht was ze dood. Ik had het allemaal keurig geregeld. Het was mijn bedoeling er op 28 september daaropvolgend een familiebedrijf Van der Heyden/Spencer van te maken. Diana was zeer geïnteresseerd in mijn "Cervantes Project". Het paste ook exact in het kader van het Congres Spaans op 27 september op het Domplein. Ik was ervan uitgegaan dat deze zaak in eigen hispanistische kringen op een zorgvuldige wijze zou worden doorgecommuniceerd. Ik had daartoe onze goede vriend Cees van Esch in kennis gesteld, alsmede Clariet Kok. Door al deze omstandigheden is de opbouw van de organisatie ernstig verstoord geraakt. Ik heb echter onze voormalige Minister van Buitenlandse Zaken (ik communiceer uitsluitend met decision makers) alsvolgt verzocht een oplossing te vinden jegens onze Spaanse naamgenoot: SAMENWERKINGSVOORSTEL. Het is dus wel begrijpelijk dat John Major een leger advocaten nodig heeft gehad om de paarse sokken te stoppen in het Verenigd Koninkrijk en te voorkomen dat Diana's testament van december 1996 zou worden gepubliceerd. Zelfs de Prince of Wales zit hier thans mee in zijn maag. Aangezien ik nog steeds niet kan beschikken over My Lady's vermogen, moet ik het nog steeds low budget doen. Het plan werk ik nu uit tezamen met de Kamer van Koophandel hier in Utrecht en de directie van de Baak in Noordwijk. Daar moet per 1 januari aanstaande het Cervantes Management Centrum van start gaan, in samenwerking met de Spaanse werkgeversorganisatie CEOE. Ook wil ik een wervings en selectiebureau van de grond op Schiphol en Heathrow, onder de naam Cervantes Empleo ten behoeve van Nederlands- en Engelstaligen met kennis van het Spaans. Als geestelijke vader van het Spaans in dit land zou ik het zeer van jou op prijs stellen indien jij daaraan jouw medewerking wilt verlenen. Bijvoorbeeld door een werkgroepje studenten te formeren die zich met de opbouw van het uitzendbureau gaan bezighouden. Daar is uiteindelijk ook hun eigen arbeidsmarktsituatie mee gediend. Het Cervantes Management Centrum wil ik opzetten met mijn oud-collega Liesbeth Halbertsma, statutair directeur van het Management Centrum VNO-NCW te Noordwijk. Ik stel haar ook van deze brief in kennis, evenals mijn Manager Benelux. Ik hoop op korte termijn op jouw medewerking te kunnen rekenen, zodat ik mij in januari aanstaande in Spanje te kunnen vestigen om aldaar mijn ontwikkelingswerk te kunnen voortzetten. Voorts zou ik het op prijs stellen indien jij in de toekomst ook jou medewerking zou willen verlenen aan een congres Spaans in het Bedrijfsleven in Hotel Oranje te Noordwijk of op de Baak. Ik ben van plan Cees van Esch en zijn werkgroep bij de organisatie hiervan te betrekken. Daarbij zullen regeringsfunctionarissen uit Spanje en Nederland worden uitgenodigd, alsmede enkele 'captains of industry' uit ons marktsegment. Jouw reactie wordt ten zeerste door mij op prijs gesteld. Met vriendelijke groet, John Van der Heyden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN