VERTROUWELIJK. Redactie NRC Handelsblad. Marten Meesweg 35. Postbus 8987. 3009 TH ROTTERDAM. Datum: 4 augustus 1997. Betreft: VERZOEK Kenmerk: ICNBLEW/NRC970804.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

VOORMALIG HOOFDREDACTEUR BEN KNAPEN TIJDENS PRINSJESDAG 2011

Geachte Redactie, Bijgaand ontvangt u een kopie van de eerste pagina van de brochure van de Government Game Competitie. Ik sta hierop - temidden van ons kabinet - afgebeeld als oprichter van de Stichting Cervantes Benelux, permanent eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux en de Limited Company'Instituto Cervantes England and Wales. Mijn bevoegdheden als directeur van laatstgenoemde limited heb ik overgedragen aan de Princess of Wales. Bijgaand treft u een advertentietekst aan die ik graag in de editie van aanstaande zaterdag in uw blad geplaatst zou willen zien. Hierbij verzoek ik u gebruik te mogen maken van uw redactieadres te Amsterdam als postadres. Paleisstraat 1 komt hiervoor het meest in aanmerking aangezien Prinses Diana rechtstreeks bij mijn plannen is betrokken en ik Haar een partnership heb aangeboden. Tevens heb ik haar benoemd tot Queen of Hearts. Van 17 tot en met 21 augustus bevind ik mij in het Verenigd Koninkrijk (Windsor) en ik heb Haar toegezegd met een goed onderhandelingsresultaat naar Engeland te komen. Uiteraard heb ik er geen bezwaar tegen als U hierover publiceert in goed overleg. Graag zet ik u de ontwikkeling van mijn beleidsplan in een persoonlijk gesprek uiteen en kom daarvoor - graag nog deze week - naar ROTTERDAM teneinde u hierin inzage te geven. Voor de goede orde meld ik u dat ik een vertaling van deze brief in het Engels aan KENSINGTON PALACE zal doen toekomen in mijn Weekly Report 32.

Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlagen: Government Game Competitie Regeren is Vooruitzien!; Certificate of Incorporation Instituto Cervantes England and Wales; Advertentietekst.

13 AUGUSTUS 1997 ONTVANGSTBEVESTIGING TER ATTENTIE VAN DRS M. ZWIJNENBURG, MARKETING MANAGER VAN NRC HANDELSBLAD

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN