ZATERDAG 2 OKTOBER 2010

ALUMNIDAG DE MEDIA CENTRAAL. VERZONDEN Subject: EEN HISTORISCHE ALUMNIDAG Date: October 2, 2010 9:52:46 PM GMT+02:00 To: LIESBETH HALBERTSMA, THOMAS TRIEBELS BESTE LIESBETH EN THOMAS, Het was een historische alumnidag vandaag. Gewapend met mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES, de ACTAS DEL XLIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIAC IÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL

onder redactie van Sara Saz met mijn lezing LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA, ENLACE ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES DE ESPAÑA Y EL INSTITUTO CERVANTES BENELUX en vijf exemplaren van het BEWIJS VAN VERNIEUWING van de BENELUX REGISTRATIE van het INSTITUTO CERVANTES d.d. 14.12.2004 ter informatie aan geïnteresseerden.

ben ik vanmorgen rond 9:00 per stadsbus naar het bestuursgebouw van de Radboud Universiteit gereisd. Na binnenkomst ging mijn belangstelling intuïtief uit naar een Engelse drop. Na met de koffie te hebben plaatsgenomen op een sofa waarin ik dik wegzakte heb ik de juridische kwestie met een collega-alumnus besproken. Hierbij waren de begrippen REGEERAKKOORD en GEDOOGAKKOORD belangrijke termen ter overweging om de discrepantie tussen beide INSTITUTOS CERVANTES te overbruggen. Het Spaanse Instituto is immers het enige wat ik gedoog in Nederland. Echter wel op onze voorwaarden. Vóór aanvang van de lezing 'De media centraal' door Prof.Dr. Ben Knapen nam ik plaats op rij 2 in de plenaire zaal. Daar kreeg ik gezelschap van de heer JERÓNIMO DOS SANTOS OTERO, Business Consultant Spain <--> The Netherlands van het bureau CONEXION EUROLATINA en oorspronkelijk afkomstig uit LA CORUÑA. Dat klikte dus direct. Wij hebben besloten met elkaar in contact te blijven en te gaan samenwerken. Tijdens de lunch had ik een gesprek met communicatiewetenschapper JOSÉ VAN BERKUM. Zij toonde zich zeer geïnteresseerd in ons project. Vanaf 14:00 was ik aanwezig bij de presentaties van de afdeling BEDRIJFSCOMMUNICATIE/COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN van de FACULTEIT DER LETTEREN. Vóór het binnengaan van de zaal werd mij door een medewerker uit WOUDENBERG al gevraagd: "Hoe is nu die situatie met Lady Di?". Hierop heb ik geantwoord: "Ik heb alles gedaan wat ik moest doen. Het wachten is nu op de schadevergoeding door MOHAMED". Reactie: "Het is de vraag of hij dat wel doet". Mijn antwoord: "Dat zal hij wel móeten". In de zaal deed zich een bijzondere situatie voor. Nadat ik in de wandelgangen naar aanleiding van de financiele crisis had laten weten dat geld niet kan verdampen maar wel kan worden overgeschreven van de ene rekening naar de ander had men besloten alle vakgroepen bij elkaar in dezelfde zaal onder te brengen tijdens de eerste presentatie door Prof.Dr. Noelle Aarts uit Wageningen en verbonden aan de Universiteit van Wageningen en de Universiteit van Amsterdam. De gasten werden daarbij welkom geheten door de heer PAUL SARS. De heer SARS is vermeld in 5 OKTOBER 2000 STAATSAANGELEGENHEDEN, 21 MAART 2003 PROMOTIE, 26 MAART 2003 DAGBOEK VERDERE BELEIDSONTWIKKELING, 26 MAART 2003 VERDERE BELEIDSONTWIKKELING TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 27 MAART 2003 ADVOCATEN: NO CURE NO PAY BEPERKT TOEGESTAAN, 29 APRIL 2003 EINDSPEL, 31 MAART 2003 KIEZEN OF DELEN, 15 APRIL 2003 PROMOTIE EN FINISHING TOUCH , 8 JULI 2003 NASSAUBLAUW, ROOD, PAARS EN ORANJE, 23 DECEMBER 2003 FORELAST WILL DIANA, 24 DECEMBER 2003 PAUL SARS, 21 APRIL 2004 ZUIDENWIND, 12 MEI 2004 EUROPESE GRONDWET, 13 APRIL 2005 BILL CLINTON EN CERVANTES, 22 APRIL 2005 DIANA, VERHAAL VAN EEN PRINSES (DEEL 3) , 27 SEPTEMBER 2005 ZUID-AFRIKA, 30 MAART 2006 SLEUTELINFORMATIE, MARÍA PILAR GARCÍA-ESCUDERO DOMÍNGUEZ DE ARIMOTO, 19 OKTOBER 2006 JOHN KOTTER, 3 SEPTEMBER 2007 AGENDAPUNTEN VOOR HET MAANDAGOCHTENDOVERLEG, 6 OKTOBER 2007 THE DIANA INQUEST PART 1, 9 MEI 2008 VEERTIG JAAR INSTITUUT CERVANTES, 24 MEI 2008 FOUR FREEDOMS AWARD 2008, 16 SEPTEMBER 2008 TERUG IN PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF EN PRINSJESDAG 2008, 28 JULI 2009 BEZOEK AAN CASARES, 18 AUGUSTUS 2009 HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE OF WALES IN ST. JAMES'S PALACE, 21 AUGUSTUS 2009 MILAGROS PALMA, 13 OKTOBER 2009 HET STADHOUDERLIJK HOF IN LEEUWARDEN, 19 OKTOBER 2009 WIJK BIJ DUURSTEDE, 1 NOVEMBER 2009 NIEUW LICHT IN NOORDWIJK, 12 NOVEMBER 2009 EDWIN DE ROY VAN ZUYDEWIJN EN HET KABINET DER KONINGIN, 25 MEI 2010 FERGIE, HOOFDDORP EN DE BLUNDER VAN EMILE ROEMER, VOORMALIG ONDERWIJZER TE BEUNINGEN en DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 GEEN BEZOEK AAN APELDOORN EN BRUMMEN. De heer SARS liet daarbij weten dat de Alumnidag een belangrijke dag is om huidige studenten een stageplaats te kunnen aanbieden bij voormalige studenten van de universiteit. Voorts meldde hij dat de afdeling COMUNICATIEWETENSCHAPPEN twee bekende nieuwe docenten heeft aangetrokken, t.w. Voormalig minister KLAAS DE VRIES en directeur TER MOLEN van MUSEUM PALEIS HET LOO. KLAAS DE VRIES was aanwezig tijdens mijn verlovingsdiner op 25 DECEMBER 1996 in PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF in LEEUWARDEN. Zijn foto staat afgebeeld op pagina 66 van mijn boek en op 29 DECEMBER 1996 BRUGGEN SLAAN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA.

De heer TER MOLEN treffen wij aan op 6 JUNI 2004 KLINKKLAAR.

In de koffiepauze heb ik de heer SARS nog even de hand geschud. Hij herkende mij direct, maar had verder geen tijd voor mij. Na afloop ben ik nog even het cultuurcafé binnengelopen in verband met onderstaand bericht van gisteravond aan ROB VAN GERWEN: Subject: ALUMNIDAG 2010 Date: October 1, 2010 7:49:01 PM GMT+02:00 To: ROB VAN GERWEN Beste Rob, Ik wil je herinneren aan onze ontmoeting op donderdag 16 april van dit jaar in het Erasmusgebouw. Ik had toen net een gesprek achter de rug met mevrouw Drs. Eveline Vos Fruit (kamer 05.23). Zij stond positief tegenover mijn voorstel om een groepje studenten bedrijfscommunicatie een website te laren ontwikkelen voor CERVANTES HOLDING als startend bedrijf en verwees mij terzake naar haar website FACULTEIT DER LETTEREN - AFDELING CIW-BEDRIJFSCOMMUNICATIE INFORMATIE VOOR BEDRIJVEN EN ORGANISATIES. Er is naar haar zeggen behoefte aan stageplaatsen voor aanstaande batchelors en aanstaande masters. Ik stel voor die werkplek ten behoeve van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX in hetzelfde ERASMUSGEBOUW te creëren. Ik heb de volledige rechten op het gebruik van de naam INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX, zoals je kunt zien op VEREISTE PAPIEREN INSTITUTO CERVANTES BENELUX, ENGELAND EN WALES. Al vanaf 1995 ben ik met de Radboud Universiteit in de slag om mijn rechten terzake in het ERASMUSGEBOUW te effectueren. Voor de goede orde geef ik je hieronder een opsomming van de correspondentie die ik terzake met emeritus geschiedenisdocent Prof.Dr. Hugo de Schepper, Prof.Dr. Maxime Kerkhof en het College van Bestuur heb gevoerd: 10 MEI 1995 BEVESTIGING GESPREKSPUNTEN TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER, 11 MEI 1995 GESPREK OP DINSDAG 27 JULI 1995 TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER, 29 MEI 1995 KENNISGEVING AAN PROF.DR. H. DE SCHEPPER, 15 MEI 1995 STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN PROF.DR. M.P.A.M. KERKHOF, 30 MEI 1995 INSTITUTO CERVANTES TER ATTENTIE VAN PROF.DR. M.P.A.M. KERKHOF, 30 JANUARI 1996 STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN PROF.DR. M.P.A.M. KERKHOF, 19 SEPTEMBER 2008 BESTUURSLIDMAATSCHAP STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN PROF.DR. M.P.A.M. KERKHOF, 30 MEI 1995 INSTITUTO CERVANTES UTRECHT TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER, 6 JUNI 1995 BRIEF D.D. 30 MEI 1995 TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER, 19 JUNI 1995 DISSERTATIE-OPZET TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER, 17 JULI 1995 VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER, 29 JULI 1995 STUDIE-AVOND OP DE BAAK TE NOORDWIJK TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER, 29 AUGUSTUS 1995 BRIEF AAN DE CASA DE ESPAÑA D.D. 24 AUGUSTUS 1995 TER ATTENTIE VAN PROF.DR. H. DE SCHEPPER, 14 OKTOBER 2003 INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN, 5 SEPTEMBER 2004 DRUK, DRUK, DRUK... en 11 JANUARI 2007 BEVESTIGING AFSPRAAK 2 APRIL 2007 15.00 UUR TER ATTENTIE VAN DE RECTOR MAGNIFICUS VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN. Tot op heden is het er nog niet van gekomen aangezien een goede samenwerking met het SPAANSE INSTITUTO CERVANTES op prijs wordt gesteld. Daarom heb ik mij in de afgelopen tien jaar ook intensief beziggehouden met het beleid van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL (AEPE) en FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL (FIAPE). Inmiddels is de maand september alweer verstreken en ben ik nog niet in de gelegenheid geweest om een bezoek aan de Radboud Universiteit te brengen na mijn terugkeer uit Spanje op 7 september jongstleden. Morgen neem ik echter wel deel aan de jaarlijkse Alumnidag met deelname aan de workshop van de faculteit BEDRIJFSCOMMUNICATIE. Ik wil voorstellen in het verlengde van hetgeen ik met EVELINE VOS FRUIT heb afgesproken in het kader van een stageproject een managementteam te formeren bestaande uit een bestuurskundige, enkele bedrijfskundigen en bedrijfseconomen en een groepje studenten Spaans van jouw afdeling om een bedrijfs- en communicatieplan te maken met gebruikmaking van al mijn domeinnamen die zijn vermeld in mijn geplande werkmaatschappij CERVANTESONLINE. Indien zij dat zo weten op te zetten dat die activiteit nog geld gaat opleveren ook, dan kunnen wij ze nadien ook een betaalde baan aanbieden. Afhankelijk van het financiële resultaat uiteraard. Ik hoop op je medewerking te kunnen rekenen en je morgen nog te spreken. De bijeenkomst eindigt in het cultuurcafé. Dat lijkt mij een aardige gelegenheid om hierover eens verder door te praten.Vanzelfsprekend ben ik bereid om een coördinerende rol te vervullen. HARTELIJKE GROET EN WELLICHT TOT MORGEN JOHN L. VAN DER HEYDEN. Ik heb ROB daar niet aangetroffen en ben vervolgens per bus naar de BRABANTSE POORT teruggekeerd. Daar zag ik nog juist het eind van het CDA-congres in ARNHEM: Men zong samen het WILHELMUS. Zowel het eerste als zesde couplet als beschreven in 30 JULI 1999 NICOLA FORMBY en met veel nadruk op DE TIRANNIE VERDRIJVEN. DRIES VAN AGT zong volborstig "DE KONING VAN HISPANJE HEB IK ALTIJD GEËERD" en MAXIME VERHAGEN werd tijdens deze plechtigheid geflankeerd door JAN KEES DE JAGER, die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van mijn DECLARATIE die ik op 11 DECEMBER 1996 in mijn brief 11 DECEMBER 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN HET CDA aan de fractie van het CDA heb gemeld. Het doet mij deugd dat EDWARD GAL uit HARSKAMP de derde gouden medaille heeft ontvangen tijdens de WERELDRUITERSPELEN in KENTUCKY. Ik ken maar één persoon met die achternaam. Haar naam was KARIN. Van "John, Karin heeft een vriendje". Weet je nog, Liesbeth? Mevrouw FERRIER is nog niet helemaal overtuigd. ALS DE REKENING MAAR WORDT BETAALD. DAAR GAAT HET OM! PRETTIG WEEKEND VERDER. Het bovenstaande verslag tot aan "Het doet mij deugd" heb ik om 22:00 aan JERÓNIMO DOS SANTOS doen toekomen en om 22:26 aan JOSË VAN BERKUM. De presentatoren hebben mij geadviseerd het voorstel aan ROB VAN GERWEN voor te leggen aan PAUL SARS. Het lijkt mij verstandig dit te doen na mijn gesprek met THOM DE GRAAF. Mijn MOTTO blijft overigens

CERVANTESONLINE IS ONBETWIST
VOOR U DE SPANJESPECIALIST

In dit verband heb ik JERÓNIMO DOS SANTOS laten weten dat binnen het kader van DE MEDIA CENTRAAL de ontwikkeling van CERVANTES TELEVISIE snel ter hand moet worden genomen. Niet als internetzender, maar als Nederlands-Spaans televisiebedrijf. Met medewerking van CARMEN CAFFAREL.

KATHLEEN FERRIER is trouwens ook een collega van mij. Zij studeerde in LEIDEN eveneens SPAANSE TAAL- EN LETTERKUNDE.

ZONDAG 3 OKTOBER 2010 LETTERS TO DIANA EN HET ONTZET VAN LEIDEN