2 augustus 1998. Betreft: CERVANTES MANAGEMENT CENTRUM. Kenmerk: JH/PO980802. Beste Peter, Ik hoop dat je mijn kaart uit Baak in goede orde hebt ontvangen. Het was daar goed toeven. Het noemen van mijn achternaam was al voldoende om door iedereen met égards te worden behandeld. De Van der Heydens staan er goed aangeschreven in de streek. Ik moest uiteraard denken aan grootmoeders tijd. Alles ademde nog de sfeer van de tijd dat ik met mijn grootmoeder op stap ging in het Gelderse. In Wichmond werd mij al gevraagd of ik op het kasteel logeerde, Het Suideras.

Het is ooit bewoond geweest door Jonkvrouwe Maria Josephina Ernestina Alexandrina van der Heyden van Doornenburg (1877-1948) en haar echtgenoot Jonkheer mr Charles Joseph Marie Ruys den Beerenbrouck (1873-1936). In de familie ging in die tijd het gedicht rond "Wie maakt onze centen zoek? Dat is Ruijs den Beerenbroeck". Op het hoogtepunt van zijn carrière is hij immers ook nog Minister-President van ons land geweest. Dus het lijkt mij een goede zaak dat ik goed kan opschieten met de verschillende regeringsleiders binnen de Europese Unie. De portretten van mijn bloedverwante staan afgebeeld op pagina 30 en 31 van het boek 't Suideras en zijn bewoners onder redactie van jonkheer Carel van Nispen tot Sevenaer, één van hun nazaten, waarvan ik enkele jaren geleden al een hartelijke brief heb ontvangen. De families Van der Heyden en Spencer zijn klaarblijkelijk ook na aan elkaar verwant. Zo zie ik op de voorpagina van de Telegraaf van 30 juli jongstleden een foto van Diana. De familietrekken zijn zeer nadrukkelijjk. Het is daarom niet vreemd dat ik een graag geziene gast ben in KENSINGTON PALACE.

Nochtans wordt er nog behoorlijk misbruik van My Lady gemaakt. Zelfs nu ze er niet meer is. Zoals je wellicht hebt kunnen zien is er wederom een speciale roos voor haar gekweekt. Een roze deze keer. Hier ben ik absoluut niet gelukkig mee, aangezien er al een roos bestaat die naar haar is genoemd. Het is een witte roos. Zij heeft hem persoonlijk in ontvangst genomen op 22 april 1997.

Exact op de dag dat ik KP heb bezocht en mijn verantwoordelijkheden in het Verenigd Koninkrijk aan haar heb overgedragen.

In dat verband wordt mijn aandacht op diezelfde bladzijde ook getrokken door het volgende artikeltje:

"Welkomstborreltje voor Loek. UTRECHT, donderdag. Loek Hermans, de nieuwe minister van Onderwijs, heeft gisteren al zijn eerste geschenk ontvangen. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) stuurde hem een fles Beerenburg, het bekende Friese kruidenbitter. "Hartelijk gefeliciteerd. Op naar een beter hoger onderwijs", had de uit Friesland afkomstige LSVb-voorzitter Marije Lieuwens er in het Fries bij geschreven. LSVb en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zijn enthousiast over de komst van Hermans."

Dit heeft verschillende implicaties ten aanzien van de ontwikkeling van een Europees Onderwijssysteem. De LSVb is namelijk gevestigd naast mijn huis. Vorig jaar heb ik tot diep in de nacht nog met hen gefilosofeerd. Zij zijn op de hoogte van mijn relatie tot Diana.

Dat geldt uiteraard ook voor Loek Hermans, die ik tot mijn supporters kan rekenen binnen het kader van de 'Government Game Competitie', een leuk initiatief van de huidige directie van de Baak.

Ik heb er geen bezwaar tegen dat jij met mevrouw Lieuwens hierover van gedachten wisselt. Ik hoop dat je goed met mijn plannen aan het werk bent en eraan meewerkt om een succes van The Business te maken. Over mijn NOORDWIJKse collega's heb ik niets dan lof. Zo heb ik mij daar ingeschreven voor het programma De Starter van het Jaar. Gisteren ontving ik dienaangaande het pakket EasyStarter waarmee het Business Plan kan worden gecompleteerd. Ingeval jij terzake al tot actie bent overgegaan verneem ik graag het resultaat van jouw werkzaamheden op zo kort mogelijke termijn. Bij voorkeur vóór 12 augustus, als je niet op vakantie bent. Dan kan ik de gegevens ook in mijn Business Plan verwerken. Ik ben er immers van overtuigd dat de prijs voor dit 'Contest' dit jaar naar Utrecht gaat. Ik denk daarbij aan PR-medewerker Paul Riegen van de Baak en adviseer je goed in contact met hem te blijven. Hij is een uitstekend communicatie-strateeg en zeer waardevol voor de opbouw van ons bedrijf. Ik heb hierbij gedacht aan een flirt met de broertjes de Boer, hoewel het hen niet is gelukt om naar Spanje te vertrekken. Mijn belangen inzake mijn merkenrecht worden behartigd door het bureau Knijff en Partners te Weesp. Ik denk dat het goed is dat dit bureau binnenkort wordt ingeschakeld bij de definitieve afwikkeling van de Parijse problematiek. De bewijzen stapelen zich steeds verder op dat de heren Al Fayed ernstig in gebreke zijn gebleven inzake de veiligheid van mijn Britse partner. De heren Knijff en Mrs Carollanne Lindley, die de Spaanse belangen behartigt in Londen, zijn goede bekenden van elkaar en mevrouw Lindley is van mijn relatie tot Diana op de hoogte. Dus op dat niveau zullen er binnenkort stevige beslissingen moeten worden genomen. Daartoe is een goede onderlinge afstemming onontbeerlijk. Wij kunnen geen pottenkijkers meer gebruiken. Eén lastige Egyptenaar is al meer dan genoeg geweest. Liesbeth heeft van mij een volmacht ontvangen om namens de business alle wettelijke handelingen te verrichten in het Verenigd Koninkrijk, sinds Diana is verongelukt. Ik hoop dat zij samen met Charles ook de rekening heeft geopend voor de holding bij NatWest Kensington Royal Garden Branche, waar ik de Engelse versie van mijn Business Plan ten behoeve van Diana heb gedeponeerd in april vorig jaar.

Ik hoop ook dat mijn beoogde president inmiddels geld op die rekening heeft gestort, zodat de activitetien van mijn Manager Benelux ook kunnen worden gehonoreerd. Dan kun jij immers financieel orde op zaken stellen vóórdat ik wederom een kaars ga opsteken. In dat verband ben ik benieuwd of je je al hebt aangesloten bij de Baak-kring. Op 6 november hebben zij een programma 'Baak à la Carte', dat ik graag met jou samen bezoek omdat het op die dag exact twee jaar geleden is dat ik Diana tot Queen of Hearts heb benoemd in BRUSSEL. Als je geen lid bent nodig ik je graag uit als introducé tegen de helft van de prijs. In dit verband denk ik aan de Landelijke Studenten Vakbond van hiernaast. Wellicht kunnen er ook nog studenten voor het bedrijf worden ingezet. Voorts breng ik jou thans ook in kennis van de brieven en faxberichten die ik van 29 tot en met 31 juli 1996 heb verzonden na de acties van de NBO op 28 juli daaraan voorafgaand. In verband met mijn reis door de Kanaaltunnel zond ik om veiligheidsredenen het volgende faxbericht naar de Minister van Justitie: 29 juli 1996. Betreft: Naamswijziging. 31 juli was een drukke dag. Ik noemde het 'mijn laatste hakdag'. De hele dag volgde ik de tv. Even voor acht uur werd er een paarse ballon doorgeprikt vóór het NOS-journaal. Alles had een paarse gloed. Vier brieven lagen er klaar voor vier vorstenhuizen. De situatie leek bizar. Het was die ochtend doodstil op straat. Net als op 18 april vorig jaar op The Mall in Londen. Er kwam een oude man langsgewandeld met een hond en gekleed in een paars shirtje. Ik had een vast tijdstip afgesproken met de directeur van het postkantoor. Op het juiste moment hing er een tweemotorige heli van het Nederlandse leger boven mijn huis om de situatie te overzien. De volgende vier brieven zijn toen per EMS-koerier verzonden: Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander. Een bijna gelijkluidende brief zond ik naar Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins Philippe van België. De volgende brief ging naar Luxemburg: Son Altesse Royale l'Archiduque héritier de Luxembourg. En tenslotte naar mijn vierde roos: Su Alteza Real don Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias. Om de nieuwe residentie voor mijn Vijfde Roos te kunnen laten bouwen eveneens het volgende bericht naar: Bestuur Valkhofstichting: De Goede Koers. Met de directie van het postkantoor had ik afgesproken dat ik hen zou bellen met de vraag "Heeft u nog een affiche met het opschrift Verliefd op een maagd?", zodra ik het faxbericht had verzonden naar Hare Majesteit. Dit luidde alsvolgt: Convocaties. De 'Club van tien miljoen' kreeg de volgende brief: Stichting De Club van Tien Miljoen. Dit in verband met mijn eerdere opmerking "Tien miljoen is maar een fooi" uit de mond van P.O. Panza.

Daarom kreeg jouw office manager ook nog een brief op de valreep: UW BRIEF D.D. 30 JULI 1996. En tenslotte heb ik uiteraard mijn bedrijfsvereniging alsvolgt ingelicht: Uw kenmerk: 340.09.11.47. Dit wat de taalbarrière betreft. Ik hoop dat jij ook al gebruik hebt gemaakt van het EasyStarter-programma en stel het op prijs daarvan van jou een versie te mogen ontvangen, zodat ik het in mijn plan kan integreren. Bij voorbaat hartelijk dank en groeten aan Gerda. P.S. Ik ben benieuwd hoe ver je bent gevorderd met het Cervantes Management Centrum in ZEIST. Wellicht kan dit ook in NOORDWIJK worden gevestigd. In het Hotel Oranje bij voorbeeld.

5 AUGUSTUS 1998 QUEEN ELIZABETH TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF