27 september 1999. Betreft: VAN CUTSEM Kenmerk: JH/LH990927

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, Nijmegen, maandag 27 september 1999. Liefde is... ...niet zonder hem kunnen. Daarom nog even dit briefje van vandaag. Hier in Nijmegen heeft men nieuwe frequenties op de kabel gezet. Dat betekent dat iedereen nu uren bezig is om op al hun toestellen en videorecorders de nieuwe zenders in te programmeren. De onvrede is groot onder de bevolking. Er gaan hier geluiden op dat men de rekening naar de kabelexploitant wil sturen. Ik heb laten weten dat mijn normale dagdeeltarief Hfl. 700,- bedraagt. Daar zijn ze hier echter nog niet zozeer aan gewend. Ik hoop dat ik dat tarief vanaf morgen weer kan rekenen. Tot op heden kan mijn werk nog als 'liefdewerk' worden beschouwd. De uren die ik aan jou heb besteed zal ik dus niet in rekening brengen. Ik ga ervan uit dat dat wederzijds is, want ik heb je nogal wat werk bezorgd, ingeval je al mijn informatie hebt verwerkt en mijn verzoeken hebt gerealiseerd. Per saldo houd ik de werkzaamheden ten opzichte van elkaar op nul. Zodra ik ga werken voor derden gaat de teller tikken op basis van het tarief dat ik enkele jaren geleden al kenbaar heb gemaakt. Laten we het vooralsnog maar houden op Hfl. 700,- per dagdeel ex BTW. Ik hoop dat ik de afgelopen jaren niet voor joker heb zitten werken. Gisteravond heb ik op RTL5 het programma over astrologie bekeken. Het is duidelijk dat deze wetenschap veel beslissende momenten in de wereldgeschiedenis heeft veroorzaakt en grote bewindslieden - zoals Ronald Reagan - heeft beïnvloed bij het nemen van historische beslissingen. Ook Diana werd in het programma aangehaald. Ik zag in een vertoonde 'file' dat zij op Sandringham geboren zou zijn. Dat was aanvankelijk ook mijn beeld. Ik weet niet of ík het ben geweest die daaromtrent voor verwarring zou kunnen hebben gezorgd. Onze 'president' zal daar verder wel uitsluitsel over kunnen geven. In dit verband citeer ik vandaag weer een artikel op de voorpagina van de Telegraaf over ons 'petekind': Prins William wordt agrariër. Ik vind dit eveneens een goede ontwikkeling. In Argentinië krijgt hij de gelegenheid zich in het Spaans te bekwamen, hetgeen hij volop nodig zal hebben als First President of the European Cervantes Foundation alvorens de Britse troon te bestijgen. Ik denk echter dat voor zijn universitaire loopbaan - wellicht voor een deel - ook in Leiden een goede basis kan worden aangereikt. Op het Rapenburg is hij geen onbekende. Alles is daarbij afhankelijk van het Australische referendum op 6 november: Queen of Heart's Day. Zodra de Australische bevolking ervoor kiest de functie van de Britse monarch af te schaffen als staatshoofd van hun land, ligt de weg voor William open om zich te gaan oriënteren op een European Citizenship als toekomstig European Sovereign, zoals ik dat reeds aan headmaster Lewis van ETON COLLEGE heb aangekondigd. Het is tevens een goede zaak dat hij door Hugh van Cutsem wordt begeleid. Voor zover ik het goed heb begrepen is deze familie geparenteerd aan de familie Quarles van Ufford. We hebben binnen de 'Inner Circle' dus volop de mogelijkheid om dit ontwikkelingsproces gezamenlijk te begeleiden. Voor zover ik mij kan herinneren heeft ook een lid van de familie Van Cutsem als bruidsmeisje gefungeerd tijdens het huwelijk van Williams vader en mijn latere partner. In dit verband acht ik het tevens een goede zaak dat Sweder baron van Wijnbergen vanaf 1 september 2000 de handen vrij heeft om ook binnen onze organisatie te worden ingezet. Ambtenaren zijn inderdaad niet gemakkelijk. Vooral ambtenaren bij het Ministerie van Financiën zijn niet erg sterk in het nakomen van hun financiële verplichtingen. Als het nodig is wil ik mijn rekening over de afgelopen acht jaar ook nog wel een keer herberekenen op dagdeelbasis. Uitgaande van 200 werkdagen per jaar en twee dagdelen: 8x200x2xHfl. 700,- = Hfl. 2.240.000,- Ex BTW. Dat is een koopje. Op voltijdbasis: 8x365x3xHfl. 700 = Hfl. 6.132.000,-. Dat begint er al iets op te lijken. Hanteer ik het dagdeeltarief van Daniëlle Roex (Chapeau!), dan wordt het 8x365x3xHfl. 1300,- = Hfl. 11.388.000,- + 18% BTW (Hfl. 20.049.840) = Hfl. 13.437.840,-. Dit is een druppel op een gloeiende plaat, maar ik ben in principe bereid mijn claim van 80 miljoen plus wettelijke rente grotendeels te laten vallen als de heren (en dames!) op de Schedeldoekshaven het prettiger vinden om op commerciële basis zaken te doen. Hetzelfde bedrag kan jij in mijn optiek eveneens declareren ten behoeve van de holding. Dat geldt ook voor Herman de Koning. Ik denk daarbij ook nog aan een ander lid van zijn familiegeslacht, nl. Marijn de Koning. Zij heeft uiteindelijk het gesprek geleid op 15 mei 1990 in Hilversum tussen de heren Van Lede (VNO), oud-minister van SoZaWe Albeda, FNV-voorzitter Johan Stekelenburg en een directeur van een particulier adviesbureau uit Nijmegen (GITP, Berg en Dalseweg 127) dat uiteindelijk heeft geleid tot het succesvolle paarse beleid, dat thans in de gehele Europese Unie navolging lijkt te krijgen en binnenkort ook daarbuiten (Argentinië en VS). Ik zal daarom vandaag een kopie van deze brief bij Herman afleveren. Marian Grandia blijft voor mij nog steeds in beeld om zich - al of niet op part-time-basis - met de PR van ons bedrijf te gaan bezighouden. Die duizendste certificaatsuitreiking had zij ook uitstekend geregeld. Degene die ik uitdaag is Gerrit Zalm. Stuur hem maar een kopietje van mijn CD's. Hij weet tháns - vanaf Prinsjesdag - hoe hij ermee moet omgaan. Ik ben verder tot elk compromis bereid, met bovengenoemde 13 miljoen per persoon als ondergrens. Regel het verder maar met Herman. Vanmiddag koop ik alleen een nieuw overhemd, want voor een kostuum is er nog geen geld. Laat dat maar aan Gerrit weten en uiteraard aan Hugh van Cutsem. Ik verwacht je om 14.00 uur (28/9/1999) in de Anglicaanse Kapel van Paleis Het Loo. Sterkte ermee. CC H.D.J. de Koning, Nijmegen. P.S. Aangezien Garagebedrijf De Koning in Arnhem nog geen Purple Sovereign bij mij heeft afgeleverd kom ik - vooralsnog - per trein en bus naar Het Paleis. Bijlage: Brief JH/HdK990927 aan H.D.J de Koning, Nijmegen.

28 SEPTEMBER 1999 HAPPY ANNIVERSARY