1 september 2000. Betreft: GRADUATION DAY Kenmerk: JH/PO20000901. Nijmegen-Dukenburg, vrijdag 1 september 2000. Beste Peter, Een geweldige dag gisteren. De dag van mijn leven. Er lag geen post in de postbus. Alsof er wederom een engel voor mij aan het werk is geweest. Om 15.30 arriveerde ik in het Academiegebouw. Mijn voormalige echtgenote had zich op gepaste wijze gekleed in deze jurk (kan niet worden getoond i.v.m. auteursrechten fotograaf) althans in deze kleur. De 'graduates' kregen na ontvangst van hun doctoraaldiploma allen een prachtige bos zonnebloemen aangereikt. Geheel in stijl van de 31ste augustus. Vandaag beginnen we weer met een lege bladzijde. Liefde is... ...van hem dagdromen. Ik ben dus benieuwd of mijn kantoor al is ingericht in het westen des lands. Een aantal aanwezigen tijdens de borrel 'Achter Sint Pieter' heb ik dienaangaande mijn plannen al uiteengezet. Het was een zeer bijzondere bijeenkomst waar ik met een aantal goede vrienden en vriendinnen van Mark kennis heb kunnen maken. Rond 20.30 ben ik nog even naar de Florin & Firkin gegaan, Restaurant Luden en King Arthur's Pub voor een 'John Bull' en een 'Newcastle'. Bij 'The Ostrich' aan de Oudegracht ter afsluiting een wijntje gedronken op het terras. Utrecht was één gonzende mensenmassa. Een buitengewone ervaring. Zodra ik alles in mijn computer heb opgeslagen krijg ik daar weer de ruimte voor. Ik zie met belangstelling uit naar de 'fraaie doorbraak'. Er is overigens geen dartboard meer in King Arthur's Pub. Ik heb in 1998 de toenmalige Procureur-Generaal Arthur Docters van Leeuwen nog laten adviseren om daar eens te gaan darten, teneinde te leren de pijlen in de juiste richting te gooien. Na het vertrek van Ron St. John is aan die activiteit klaarblijkelijk een eind gemaakt. 'Marjorie' uit Dundee (Schotland) is er nog steeds werkzaam. Ik heb haar de groeten laten doen. Bill Clinton heeft eergisteren ook een bezoek gebracht aan Colombia onder het motto 'As a good friend of the Dutch, I care for the final touch'.

Dat is uiteraard wel nodig alvorens Mark daar een tijdje moet gaan werken voor zijn bedrijf. Bill is in Colombia gearriveerd in de stad Cartagena, bekend uit de familiegeschiedenis der Halbertsma's: 1.1.1.10.1.1.2a.5a.3.5.4 Niels Friso Halbertsma: Geboortedatum: 26 augustus 1929. Geboorteplaats: Batavia. Beroep: Bachelor of arts. Aantekeningen: Oud-vertegenwoordiger Grace Line Inc. New York en Andean Corporation te Cartagena (Colombia), oud-hoofdconservator Tropenmuseum te Amsterdam, directeur Wereld Natuur Fonds Nederland te ZEIST, (cineast). Echtgenoot: Hanna Caroline Catharine Leemhuis. Geboortedatum: 20 februari 1939. Geboorteplaats: Groningen. Echtgenote Vader: Samuel Leemhuis. Echtgenote Moeder: Johanna Maria Cornelia Haccou. Echtgenote Aantekeningen: (Huis ter Heide). Huwelijk Datum: 4 maart 1961. Huwelijk Plaats: De Bilt. Kinderen: Samuel Johannes, Feico Jan Jacob, Tjalling Hidde Friso. Het ziet er dus naar uit dat het werk van Jan Wilzing en Alouis Bisscheroux dienaangaande thans het verwachte resultaat - beëindiging drugshandel - zal opleveren. Jan Wilzing zond ik op 5 juni 1996 bijgaande verklaring teneinde een eind te maken aan de zogenaamde 'poltiecarroussel'. Dit uiteraard ten behoeve van onze toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken. Van Alouis Bisscheroux ontving ik bijgaande c.v. met het opmerkelijke logo van zijn 'CIFE' (Centro Internacional de Formación Profesional). Ik hoop van ganser harte dat hij in mijn opzet is geslaagd. Cor Boonstra treedt op 30 april 2001 af als President-Directeur van Philips. Hij wordt dan opgevolgd door mijn leeftijdsgenoot Gerard Kleisterlee. De datum 30 april is ook uitstekend gekozen door de heer Boonstra. Hij kan zich vanaf dat moment - naar mijn inzichten - ook volop gaan wijden aan de uitvoering van delen van ons beleidsplan in goede samenwerking met zijn partner Sylvia Tóth. Dit idee heb ik op 5 februari 1998 al met Edwin de Beukelaar besproken op de Baak in Noordwijk. Vooral het zogenaamde Schiphol Project is daarbij erg interessant. Het idee is nog een uitvloeisel van onze gezamenlijke enquête naar de behoefte aan Spaanstalig personeel onder de bedrijven op Schiphol Airport en het World Trade Center in 1986, onder auspiciën van het Arbeidsbureau te Amsterdam. Voor dat doel heb ik uiteindelijk de SBO opgericht. Teneinde die ontwikkeling verder gestalte te geven heb ik op 18 februari terzake een intensief gesprek gevoerd met de heer Douwe Grijpsta en mevrouw Karin Besjes van het bureau Research voor Beleid te Leiden. Ik schreef in die tijd de volgende bevestiging van ons gesprek: ONS GESPREK VAN WOENSDAG 18 FEBRUARI 1998. Ik heb uit het artikel van gisteren in De Gelderlander vastgesteld dat de heer AL FAYED wederom misbruik heeft gemaakt van de naam van mijn overleden partner. Het wordt dus hoogtijd dat hem door de rechter met onmiddellijke ingang wordt verboden de naam van de prinses in zijn voordeel te gebruiken. Hij kan mijns inziens in strict juridische zin uitsluitend de belangen behartigen van zijn overleden zoon, echter niet van mijn prinses. Daartoe heb ik hem geen toestemming verleend. Gaarne actie. Het oproepen van valse sentimenten in het belang van zijn bedrijf wordt door mij ten zeerste afgekeurd. Ik heb uit het artikel overigens begrepen dat het voor hem geen probleem behoeft te zijn om onze limited een schadevergoeding van om en nabij de Hfl. 160 mio te doen toekomen ter finale kwijting van de problematiek. Volgens deskundigen is het betreffende kapitaal van Hfl. 130 mio inmiddels tot dat bedrag gegroeid. Het is overigens een leuk idee van Bill Clinton om onze Minister-President te bestempelen tot 'bedenker van het poldermodel'. Ik vraag mij daarbij wel af of het Instituto Cervantes Benelux dat dient te corrigeren. Aangezien ik de heer Kok de afgelopen jaren wel aardig heb leren kennen ga ik er vanuit dat hij dat zelf wel zal doen op 28 september aanstaande. Op die dag zullen we het dus zónder hem moeten doen in Brummen. Ik ben benieuwd wie er dan wél komt, of dat ik dan voor de derde keer alleen op stap moet. Geduld is een schone zaak. Maar als men een begrafenis in drie dagen kan organiseren, kan dat ook met een huwelijksfeestje. Tot die tijd blijf ik dus nog in Nederland en laat het initiatief graag aan jullie over.

IK BEN BENIEUWD
Je kunt ook de nieuwe President van mijn Lionsclub inschakelen:
P.A. (Peter) van der Velpen, thans woonachtig in de Van Beuningenlaan
in Maarsbergen. Dinsdag zie ik hem weer.

3 SEPTEMBER 2000 ED D'HONDT TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF