22 juli 1999. Betreft: FLOORS CASTLE Kenmerk: JH/LH990722. Dear Elizabeth, Nijmegen, donderdag 22 juli 1999. Liefde is... ...zomaar een kadootje. Daarbij denk ik ogenblikkelijk aan de "Cadeautjes" uit het Telegraafartikel Argentijnen kunnen weer naar Falkland-eilanden. Het hele verhaal doet mij thans denken aan de Cup-a-soup-reclame op dit moment. Nu is Bob in beeld gekomen. Hierbij denk ik automatisch aan de diepgaande gesprekken die ik ooit met Bob van Aalst heb gevoerd over de tijd dat hij directeur van Philips was in Argentinië. Die tijd is gelukkig achter de rug. Ik teken echter scherp bezwaar aan tegen de wijze waarop voortdurend rond vier uur een onheilstijding in beeld wordt gebracht. Dit soort verschijnselen dient volop te worden bestreden. De positieve wijze waar de heer Di Tella voor heeft gekozen spreekt mij zeer tot de verbeelding. Zo zou jij het ook hebben gedaan, denk ik. Al bij al beschouw ik bovengenoemde ontwikkeling wederom als een triomf voor ons team waarin Diana het voortouw heeft genomen. Met veel belangstelling heb ik gisteren naar het eerste deel van Women of Windsor gekeken. Hierin kwam duidelijk de belevingswereld van prins Charles in beeld in de tijd dat hij Diana had leren kennen. We zien hem afgebeeld met vishengel in een afgelegen streek in Schotland en op de rug van een paard met een polostick in de hand. Het wereldgebeuren stond toen blijkbaar ver van hem af. Eerst nadat ik mijn Letters to Diana, Princess of Wales op BUCKINGHAM PALACE en KENSINGTON PALACE heb afgeleverd is Charles tot actie overgegaan. Dit is een verheugende ontwikkeling. Ik vind het daarom ook belangrijk mijn band met het Britse vorstenhuis te verstevigen. Her Majesty heeft het immers niet al te gemakkelijk. Zeker nu ik eveneens lees: Hoofdlakei voerde hondjes Elizabeth dronken. Er is dus weer een vacature aan het Britse hof. Ik voel er weinig voor om daar opnieuw een sollicitatiebrief naartoe te sturen. "They know where I am up to" zoals wordt bevestigd door bijgaande brief van 15 november 1997.

Ik citeer:

"THE MONARCHIST LEAGUE. FOUNDED 1943. Chancellor: Count Nicolai Tolstoy. Vice Chancellor: The Rt. Hon The Lord Sudeley. Grand Council: Don Foreman (Secretary General); The Hon W Denis Walker (Treasurer). Nicholas Law (Publications Editor); Henry von Blumenthal (Press Secretary). H.H. Prince Mohsin Ali Khan of Hyderabad; Daniel Cooke; Robert Smith; Brian Cronan;. Dr Kenneth Gunn-Walberg (U.S. East); Charles Coulombe (U.S. West); Nick Behrens (U.S. Central); Miles Jackson-Lipkin, QC, JP (far East); Madame Emmy Glud (Scandinavia); Philip Benwell M.B.E. (Australasia). 15 November 1997. Johannes van der Heyden, European Cervantes Foundation, Neude 30C, 3512 AG Utrecht, Kingdom of the Netherlands. Dear Mr. van der Heyden, Thank you for your fax. I regret that I do not have an address for the Diana Princess of Wales Memorial Fund. All I can suggest is that you write c/o BUCKINGHAM PALACE, London SW1A 1AA. Alternatively, the British Embassy in The Hague might have the Fund's address. I am sorry I cannot be more helpful. Yours sincerely, Donald Foreman, Secretary General. Patrons: The Rt Hon The Earl of Shannon, Henry Bellingham M.P., Nirj Deva M.P., Harold Ellotson M.P., Rear-Admiral Sir Jospeh Henley K.C.V.O., C.B., Sir Leonhard Usjer K.B.E., The Rt Rev L. Renfrey, Dean of Adelaide; Countess Erzsebet Karoly, The Rt Rev Brother John-Charles F.O.D.C, The Rt Hon The Lord Braine of Wheatly P.C. Unless stated otherwise, all correspondence to: BM 'Monarchist' London WC1N 3XX. Tel/Fax: 01892 835899".

De tekst van mijn betreffende faxberichten luidden: European Cervantes Foundation, Christmas, Your letter from 15 November en tenslotte: Congratulations. Ik ben van mening dat bovenvermelde leden van 'the monarchist league' eveneens bij mijn plannen dienen te worden betrokken. Daniel Cooke is mij nog bekend van mijn laatste bezoek aan WINDSOR CASTLE in augustus 1997. Frank de Grave is al op de ontwikkelingen voorbereid, zoals ik uit onderstaande foto kan opmaken. Frank is er immers ook van op de hoogte dat de niet meer te stuiten golfbeweging op de Wellenkamp is geboren. Het doet mij deugd dat Frank zich loyaal inzet voor Hare Majesteits wapenrok. De toneelproduktie over de overgrootmoeder van onze kroonprins trekt immers ook weer volle zalen in Scheveningen en ROTTERDAM. Ik citeer enkele passages uit het artikel in de Telegraaf van vandaag door Esther Kleuver (zij schreef ook het artikel over mijn zoon Mark in april van dit jaar). Dit thema is gistermiddag ook aan de orde gekomen. Caroline vond het "niet leuk" om met 'freule' te worden aangesproken. Haar voorvader had ook nog de leerplichtwet ingevoerd. Tijdens mijn verschillende bezoeken aan Vorden heeft men mij laten weten dat de freules Van der Heyden daar regelmatig kwamen, maar tegenwoordig niet meer. Wij zijn als adellijk geslacht ook ouder dan de familie Schimmelpenninck getuige tal van publikaties die ik daaromtrent heb bestudeerd. Ik hoop dat "Johannes, Nous Maintiendrons" een even succesvol stuk gaat worden. Mark heeft er voorlopig van afgezien om de musical Diana te produceren, aangezien er al een Amerikaanse producer blijkt te zijn. Ik weet echter niet of hij over mijn informatie beschikt. Uiteindelijk hebben wij het ware verhaal. Ik hoop dat ik dat succes nog mag proeven, zeker gezien het artikel Zorgwerkgever moet personeel behoeden voor hiv-besmetting. Eergisteren is er weer 350 ml. bloed bij mij afgetapt en mijn maandag afgenomen bloed wordt op dit moment onderzocht op hepatitis C. Als dat wordt geconstateerd heb ik een flink probleem. Ik hoop dus maar dat er geen reden tot ongerustheid bestaat. Vanmiddag heb ik Ramon op bezoek gehad en hem uitgelegd waar ik mee bezig ben. Hij heeft inmiddels ook een eigen bedrijf. Echter wel mét inkomsten. Zojuist (17.00 uur) heb ik vernomen dat Henk Koning de uitnodiging om het bankprobleem van de provincie Zuid-Holland te onderzoeken niet heeft geaccepteerd. Dat is een goede zaak. Ik hoop dat hij dus terstond deel kan gaan uitmaken van onze Raad van Bestuur. Mocht je niet over zijn adres en telefoonnummer beschikken, dan kun je dat uiteraard opvragen bij de administratrice van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden, mevrouw J.M. Roosenboom-van Kempen te Maassluis. Mieke Vermeulen. komt op 5 augustus een paar dagen naar Nederland en zal mijn post dan meebrengen. Ik heb op 7 augustus met haar afgesproken in Utrecht, daags na mijn bezoek aan Leeuwarden. Het lijkt mij dus goed in de maand augustus in Nederland te blijven. Op woensdag 18 augustus heb ik namelijk weer een afspraak met Jos Gelissen en op vrijdag 20 augustus wordt er om 11.45 de echografie van lever en bovenbuik gemaakt. De uitslag krijg ik op dinsdag 31 augustus 15.40 te horen van dokter Dofferhoff. Eet eens een appel, dan zal ik ook nog een briefje schrijven naar de Appelgaarde in Houten. Ik hoop dus dat je het organogram volledig hebt ingevuld vóór 28 september. Ik overweeg op 4 of 5 september ook weer eens naar Het Loo te gaan. Voor de oldtimers (o.a.). Ik ben dan met name geïnteresseerd in de Rolls Royce, of course. Ik beperk mij vandaag uitsluitend tot het schrijven van deze brief. Daar kun je morgen weer mee vooruit. Aangaande de lange termijnplanning denk ik ook aan een bezoek aan Schotland met Hogmany. Wij hadden en hebben veel Florissen in de familie, ook wel aangeduid met Floor. In het najaar van 1996 verscheen er regelmatig een tractor van de familie Ferguson bij mij op de Wellenkamp. De dochter van de heer Ron Ferguson zou morgen haar trouwdag hebben gevierd als haar huwelijk niet zou zijn ontbonden. Hoewel de adellijke status van de familie Ferguson onduidelijk is, is Fergie toch tot Duchess of York benoemd. Ik zou het derhalve - met het oog op de lange termijn - nog steeds zeer op prijs stellen de titel Earl of Warwick te verkrijgen, like We planned. Zondag heb ik weer een nieuwe spreuk geleerd: "I offer you my Honour". Die pas ik gaarne toe in Floors Castle. Er is daar plaats genoeg voor twee. Yours sincerely, John L. Van der Heyden.

Bijlage: Kopie brief "The Monarchist League" d.d. 15 november 1997. P.S. Voor het geval je niet meer geïnteresseerd zou zijn neem ik graag ook een keer contact op met de jongedame die de rol van Di vervulde in de film van gisteren. Volgende week komt zij weer in beeld. Daarna zijn Wij aan de beurt. Ik ben overigens benieuwd wat er is gebeurd met de poedeltjes Macaroni en Spaghetti. Ik trof er onlangs nog twee in St. James's Park. Ze konden bijna niet meer op hun pootjes staan. Dat was echter wel rond de kerst.

23 JULI 1999 WINDSOR TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA