11 juli 1999. Betreft: VUELVE USTED EN SEPTIEMBRE Kenmerk: JH/LH990711. Dear Elizabeth, Nijmegen, zaterdag 10 juli 1999. Je kunt je het beste helemaal van de buitenwereld isoleren in een huisje op de heyde. Ik ga er echter van uit dat ik een positieve invloed heb op jou. Daarom verzond ik vandaag de volgende brief: 10 JULI 2000 QUIXOTIC QUEST. Ik ben dus zeer benieuwd naar de oplossing van mijn probleem. Ik heb gisteren het gesprek tussen de minister-president en Paul Witteman gezien. Bij mij komt regelmatig de vraag op wie er in dit land nog meer regeren dan jij en ik: Paul of Wim. De Minister-President heeft zich keurig gedragen tegenover zijn interviewer. Hij had immers geen enkele keus. Zonder Wittemans ingrijpen in een eerder stadium zou nu de naam van Wim Kok aan het begin van bovenstaand lijstje hebben gestaan. Nu het kabinet op reces gaat krijgt het oude Paars I wellicht de kans om mijn brieven in hun geheel eens een keer door te nemen. Op de Heyde. Dan kan FRANS JOZEF VAN DER HEYDEN, genoemd naar een van onze laatste Oostenrijkse keizers) van het CDA wellicht ook weer terug in de kamer. Hans Hillen heeft nu lang genoeg voor hem het woord gevoerd. Het bovenstaande is voor mij aanleiding geweest om vanmiddag contact op te nemen met Mieke Vermeulen. Mijn appartement staat thans immers renteloos. Zij heeft geen belangstellenden meer om het pand te huren, aangezien ik had verwacht binnen de Baak-kring nog wel geïnteresseerden te vinden. Zij heeft wel contact met een bureau dat zich bezighoudt met het verhuren van appartementen. Ik voel er veel voor om hiermee in zee te gaan tot 28 september. De derde dinsdag van september valt dit jaar op 21 september. Daar dien ik uiteraard niet meer te ontbreken. In 1997 heb ik door persoonlijke omstandigheden al verstek laten gaan. Ik kan dan tevens op 18 september het Congres Spaans bijwonen. Ingeval ik dinsdag a.s. nog geen reactie op bijgevoegde brief heb ontvangen zal ik met het voorstel accoord gaan, mede ter dekking van mijn dagelijkse kosten. Ook in Nederland moet ik immers kunnen eten en ik hoop eveneens wederom aan de cursus van de Baak te kunnen deelnemen. Ik ga er daarbij dan wel vanuit dat de verschuldigde Hfl. 15.000,- plus bijkomende kosten door een externe financier wordt bekostigd. Bij voorkeur vanuit de holding. Voor morgen heb ik weer een auto gehuurd. Daarmee ga ik morgen naar de Westerbouwing en Oosterbeek. Op 6 mei 1995 heb ik daar mijn laatste autorit gemaakt met mijn eigen auto. Mijn ouders waren op die dag 51 jaar getrouwd. Ik heb daar toen nog op een tank gestaan, zoals je weet. Naast hotel Hartenstein.

Het heeft gelukkig wel geholpen nu ik lees Kwart Nederlanders doelwit crimineel. Dat is de helft minder dan vier jaar geleden als ik op de verhalen van de heer Breuker moet afgaan. Als cultureel antropoloog en Surinamespecialist had hij daar goed zicht op. Welaan een fraai resultaat. Ik heb op dit moment een Fiat Brava. Hij lijkt veel op de auto die ik op Eerste Kerstdag 1997 in Londen heb meegekregen. Het kenteken is ZD-JX-53. Professor Smalhout heeft het vandaag over de Oostenwind. Die zal ik dus óók maar weer laten waaien. We zijn immers van alle markten thuis. Vooral van de Grote Markt in BRUSSEL (Le Roy d'Espagne). Daarom neem ik in deze brief ook het artikel over aangaande de functionaris waaraan jij mijn witte knuffel hebt te danken. Bolkestein krijgt gewichtige EU-post. Tijdens de fitness kreeg ik gisteravond gezelschap van de dame van het postkantoor die hier regelmatig zorgdraagt voor mijn aangetekende brieven. Zij krijgt uiteraard ook regelmatig mijn brieven aan jou onder ogen. Ik droeg het rode shirt met de gouden kroon en liet weten dat ik daar incognito was. Hierop bood zij mij na afloop een drankje aan (Liptonice). Het bovenvermelde thema kwam daarbij aan de orde. In 1995/96 hadden zij immers nog de poster met het opschrift Verliefd op een maagd? voor mij bewaard. Daar had ik op 31 juli 1996 nog eens telefonisch naar geïnformeerd. Ik vertelde haar het bovenvermelde verhaal en de 'knuffel' die je van mij tegoed had. "Dat vond ze helemaal niet leuk", liet ik haar weten. Daarop keek zij mij zeer bedenkelijk aan. Ik kan dat immers niet weten, aangezien ik je eigen reactie niet heb gezien. Ik houd dus nog een échte voor je tegoed. Vanmiddag kreeg ik een portie 'poffertjes' aangeboden vanuit een kraampje van de automatenhal Flash. De kraam vertoont eveneens een kroon. Even later werd mij door een stewardess van de KLM een wedstrijdformulier aangereikt waarmee een reis naar Las Vegas kan worden gewonnen. Ik heb er de volgende slagzin bij gemaakt: Flash Casino's is tháns gekroond. Daar heeft "paars" hen voor beloond. Ik hoop dat dat aanslaat bij de heer M.G. Bögels van Holland Casino Breda. Het geld moet immers rollen. Ook dat van óns.

Zondag 11 juli 1999. Ik weet nog wel een goede predikant in de Kloosterkerk in 's-Gravenhage (Ter Linden). Ga daar maar eens langs op de Lange Voorhout. Hij kent mij en Dame Rosemary Spencer goed. Sylvia ook, denk ik. Zijn Amsterdamse broer Nico is ook niet slecht. Hij is ook goed bekend in Apeldoorn. Wellicht is Alja Tollefsen uit Bramhall (GB) ook in beeld voor een 'nieuw avontuur'. Zij is de eerste vrouwelijke priester in de anglicaanse kerk. Uiteindelijk sta ik - als 'future earl of Warwick' - nog steeds als aangeslotene bij de Church of England te boek. God bless you! Bijlage: Kopie brief JH/PO990710 d.d. 10 juli 1999.

12 JULI 1999 EVEN APELDOORN BELLEN