30 januari 2001. Betreft: SANGRÍA DEL HEREJE Kenmerk: JH/HdK20010130. Nijmegen 30 januari 2001. Beste Herman, 'Sangría del Hereje' is het Spaans voor Aderlating van de Heyden. Die heb ik vanmorgen achter de rug. Vandaar dat ik nogal wat slapjes op de benen sta. Op dinsdag 13 februari is er weer een aderlating afgesproken om 10.00 uur. Dat is daags voor Valentijnsdag. Dan wil ik traditiegetrouw weer een kaart versturen, maar mij ontbreekt thans het adres. Het werk gaat echter gewoon door. Dag en nacht zelfs. Zoals ik altijd gewend ben geweest. Zo trof ik bij terugkeer in het winkelcentrum de heer Joep (J.H.A.) van der Molen. Ik heb de heer Van der Molen leren kennen tijdens de genealogiecursus van Leny Aben. Hij vroeg mij of ik bekend ben met Marry van der Meyden en Lambert van Bodegom. Ik heb Lambert verzocht de operationele leiding te nemen over het Instituto Cervantes Benelux, althans wat de geplande cursusactiviteiten betreft op de Engelenburg. Ik ben namelijk erg gecharmeerd van zijn op e-commerce gebaseerde betalingssysteem. De cursist wordt zonder betaling vooraf niet tot de cursus toegelaten. De Baak heeft hetzelfde systeem ingevoerd in Liesbeths tijd. Verder nog enkele ontwikkelingen in het buitenland, in verband met Lamberts bezoek aan Parijs rond 1 september twee jaar terug. Ik citeer hiertoe mijn brief aan Liesbeth uit die tijd: Dik en Dun Na het korte gesprek met de heer Van der Molen ben ik naar de giromaat gegaan, teneinde daar geld van mijn Spaanse rekening op te nemen om mijn negatieve saldo bij de Postbank aan te zuiveren. De opdracht werd echter niet uitgevoerd. Reden waarom ik Mieke Vermeulen via haar antwoordapparaat heb verzocht mij de post in Spanje te doen toekomen. Uit het interview met Vera Mann heb ik opgemaakt dat Diana bij Harrods nog steeds met haar ontvoerder is afgebeeld. Het wordt thans hoogtijd dat daar een eind aan wordt gemaakt. Inmiddels heb ik al mijn brieven aan jou van deze maand weer 'gevoegd' tot een nieuw document. Dit zal ik op CD aan Huub de Graaff doen toekomen. Zodra Al Fayed zijn schuld van Hfl. 180 miljoen aan de limited heeft voldaan kan ook tot overname van de voetbalclub Vitesse in Arnhem worden overgegaan à raison van Hfl. 100 mio. In dit verband ben ik ook geïnteresseerd in de berichtgeving rond mijn Britse erfgenaam. Met zijn moeder had ik nog een bezoek aan de Casa Rosada in Buenos Aires in de planning staan, in de tijd dat ik mij op ons huwelijk aan het voorbereiden was. Weekend maakt deze week melding van de contacten tussen William en GWB's nichtje Lauren. Ik heb hier in principe geen bezwaar tegen. De heer G.W. Bush kan wel een stukje aansturing gebruiken uit Europa bij gebrek aan een meerderheid in de senaat. 15.00 Ik heb zoëven ook de heer Nanlohy aan de telefoon gehad van Cadans in de Winthontlaan in Utrecht. Naar zijn zeggen is mijn 'Bewijs van in leven zijn' d.d. 30 november 2000 door zijn collega's wel gefilmd maar niet in de administratie verwerkt. Dat dient vóór 1 februari te gebeuren. Daarom ga ik morgen naar zijn collega's aan de Utrechtseweg 40 in Arnhem, om dat - wellicht ten overvloede - nog eens opnieuw te regelen. Verder nieuws van vandaag Greenfield legt beslag op rekeningen Newconomy. Dit is een logisch gevolg van D Day Domino. Thans is dus Harrods aan de beurt à raison van Hfl. 180 mio. Treurspel ING Barings nadert snel ontknoping Daarom is het belangrijk nu goed werk te maken van de Bank Cervantes. Vooral in Amerika. ING Barings is onder meer actief op Cuba. Het lijkt mij beter die activiteiten daar eveneens onder ons label te brengen. Liefde is.... .....dag en nacht voor haar klaar staan. Dat is goed. Tot morgen.

31 JANUARI 2001 HOOGTIJD