ZATERDAG 11 FEBRUARI 2012

WAARDE COLLEGAE

Verzonden: "Subject: SLEUTEL NUMMER 50 Date: February 11, 2012 12:21:17 PM GMT+01:00 To: DRS E.H. HALBERTSMA Cc: MR DRS MARC VAN HOORN, THOMAS TRIEBELS Dear Elizabeth, Vandaag is er op mijn website bijzondere aandacht voor mijn DISCURSOS. Gisteren ben ik met de trein van 13:28 naar Oss getogen. Aldaar gearriveerd ben ik eerst naar het woonhuis van Marc van Hoorn geweest voor de post. Ik heb op zes nummers van het appartementencomplex aangebeld, maar kreeg nergens gehoor. Vandaar naar Lucaya. Ik kreeg er sleutel nummer 50. Als reactie heb ik de code 5050 ingetoetst. Jouw communicatieve vaardigheden kennende was dat voor mij een indicatie dat jij mijn fifty-fifty-voorstel geaccepteerd zou kunnen hebben. Maar dat wil ik natuurlijk wel door jou persoonlijk bevestigd zien en door jouw/onze advocaat. Hij kan zijn reactie naar mijn logeeradres in Nijmegen sturen. Hij beschikt al over mijn adresgegevens sinds het jaar 2000. Om 15:00 uur heb ik aan een opgieting deelgenomen. Het was er erg druk en ik heb niet de hele rit uitgezeten op mijn badlaken van Real Madrid en de handdoek in de kleur van de vlag van Argentinië. In de lounge heb ik een Westmalle Dubbel besteld, hetgeen mij uiteraard deed denken aan de COPA DEL REY. Ik raakte daarna in gesprek met een in Didam in De Graafschap woonachtige voormalige medewerker van de Koninklijke Marechaussee. Hij liet mij weten dat hij werkzaam is geweest in de Tuinmanslaan in Apeldoorn. Daar heb ik op 29 juni 1997 mijn brief 29 JUNI 1997 ANNOUNCEMENT ON BEHALF OF HRH PRINCESS MARGRIET OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS afgegeven ten behoeve van Prinses Margriet. Ik hoor die marechaussees nu nog zeggen: "Daar komt-ie aan" en vraag mij nog steeds af wat er met al die officiële brieven van het Instituto Cervantes Benelux is gebeurd. Omdat ik dacht aan mijn fifty-fifty voorstel heb ik ook nog een tweede glas Westmalle Dubbel genuttigd op jouw gezondheid en Cor laten weten dat ik niet meer in de saunacabine zou terugkeren. Gerbine hield dat in 1997 ook altijd goed voor mij in de gaten. Nadat de partner van onze marechaussee een Bossche bol had ontvangen ben ik zo vrij geweest er ook één te bestellen. Nog terugdenkend aan Prinsjesdag 1996 en ons bezoek aan Scheveningen op die dag. We hadden op die manier de gelegenheid om een stuk familiegeschiedenis door te spitten. Mijn moeder Eliza Maria van den Broek is in de Sint Jorisstraat in 's-Hertogenbosch geboren. De familie Van den Broek is een hertogelijk geslacht en heeft de Hertogen van Brabant en Limburg voortgebracht. Bierbrouwerij Hertog Jan in Arcen is nog in handen van de familie Van den Broek en de naam Brabant stamt van deze familienaam af. De oorspronkelijke naam was Bracbant, hetgeen verwijst naar de broekgronden in dat gebied. En zo heeft Prinses Margriet thans een schoondochter met die familienaam. Meer hoef ik jou hierover niet te vertellen denk ik. Want haar echtgenoot Prins Maurits was een leerling van mijn vriend Hans Mulder in Maarn, thans woonachtig in 's-Gravenhage. De vader van mijn moeder zaliger heette Johannes Lambertus van den Broek. Johannes Lambertus is ook mijn doopnaam. Sint Lambertus is de patroonheilige van Brabant. En bij die Bossche bol moest ik ook denken aan Heleen op den Kamp, die voor mijn voormalige instituut de Spaanse lessen heeft verzorgd in 's-Hertogenbosch. Met die gedachten heb ik de sauna om 17:15 uur verlaten en ben weer teruggegaan naar de Walstraat. Ik passeerde onderweg een 'living statue' die de winterse kou trotseerde. Ik dacht eerst dat het een echt beeld was. Maar toen ik haar aankeek moest zij even met haar ogen knipperen. Een mevrouw op het adres met de toepasselijke naam L.L. VAN DEN ADEL heeft de deur voor mij geopend. Hierna heb ik de brievenbus van Marc geledigd en ben met de trein van 17:46 naar de Dukenburg teruggekeerd. Daar ben ik om 18:00 uur gearriveerd en heb daarna rust genomen om het een en ander te laten bezinken. Vanuit deze achtergrond kijk ik naar DE STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 1605 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 4443 verwijzende pagina's 87. 8 SEPTEMBER 2004 HERSTART TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA. Hierin komt de rol van de Europese Investeringsbank aan de orde. Het lijkt mij een goede organisatie ten behoeve van de directies van onze werkmaatschappijen. Maar ik neem aan dat je dat al zelf hebt bedacht uitgaande van jouw advies van 1991: "Bouw alleen op jezelf. Zorg dat je kunt blijven eten. Maak een goed plan en zoek dan een financier". Ik heb overigens ook vastgesteld dat de kernactiviteit van de Stichting Cervantes Benelux volgens de Kamer van Koophandel "bevordering van handel" is. De EIB zetelt in Luxemburg en ik mag aannemen dat de financiering van het Instituto Cervantes Benelux tijdens het eerstvolgende staatsbezoek aan Luxemburg op de agenda van onze handelsmissie staat. Zoniet, dan dient daartoe actie te worden genomen voor zover jij daarvan de consequenties kunt overzien. De ministers van Financiën van de Benelux en Spanje dragen hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Het lijkt mij goed dat Herman Wijffels nu toezicht gaat houden op deze ontwikkeling. Ook voor Ed Nijpels is hierbij een schone taak weggelegd. Vandaag houdt Yoyo Olivier opnieuw een workshop over Flowering. Op plaats 91 van de statistiek staat 22 MEI 2002 FIRST FAX MESSAGE 22 MAY 2002: YOUR REF: COH/7404/001226-7 ON BEHALF OF LEWIS DEBT SERVICES BRADFORD UNITED KINGDOM. Ik dacht eraan om vandaag maar weer eens bij Yoyo op bezoek te gaan. De kosten hiervoor ad EUR 90,- zijn voor mij helaas nog een bezwaar op dit moment. Ik dien binnen mijn beschikbare budget te blijven. Het artikel 6,3 miljard aan schulden in de Telegraaf van vandaag is illustratief voor de wijze waarop onze landgenoten met het geld omgaan dat ze niet hebben. Die les hebben wij bij NIOW-Talen en Nieuw Elan al geleerd. Bovendien is het mij wel bekend wat ik onder "flowering" moet verstaan gezien mijn ervaringen met Yoyo Olivier op Ibiza. Bovendien denk ik dat een bezoek aan haar op dit moment geen toegevoegde waarde heeft voor onze samenwerking. Wij dienen eerst samen vast te stellen hoe wij op één lijn kunnen blijven. In dit verband gaat mijn aandacht vandaag ook uit naar het artikel Máxima bezoekt ROC. Ik citeer: "Utrecht - Vanochtend heeft prinses Máxima een gastles bijgewoond van Stichting Leven en Financiën (LEF). Studenten van de opleiding Sociaal-maatschappelijke dienstverlening aan het Welzijn College van ROC Midden Nederland kregen les van twee vrijwilligers over de rol die geld in hun leven speelt. De prinses bezocht de gastles in het kader van haar erevoorzitterschap van platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor financiële educatie en verstandig omgaan met geld. Het platform is een initiatief van het ministerie van Financiën. De prinses ging met groepjes studenten in gesprek over de voordelen en valkuilen van verschillende geldtypen en hoe typische karaktereigenschappen invloed hebben op bijvoorbeeld je aankoopgedrag. Na de LEF-les schoof de Prinses aan bij een gesprek over het belang van financiële educatie in het onderwijs." Dit lijkt mij een uitstekend initiatief van onze Argentijnse geestverwante. In dit verband heb ik van BLAUW BLOED ook weer in dank de nieuwsbrief ontvangen met als belangrijkste artikelen PRINSES MÁXIMA VINDT DAT ZE NIET ALLÉÉN VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET VERSTERKEN VAN HET DRAAGVLAK VOOR DE MONARCHIE, WAARVOOR ZE WOENSDAG IN DEN HAAG DE MACHIAVELLIPRIJS KREEG UITGEREIKT en IN BELGIË GAAN STERKE GERUCHTEN DAT KONING ALBERT (77) OVER ZES MAANDEN AFTREEDT EN HET STOKJE AAN ZIJN ZOON PRINS FILIP OVERDRAAGT. Dat betekent dus dat ÉÉN VAN MIJN BELANGRIJKSTE SUPPORTERS

binnenkort KONING DER BELGEN wordt. Ook ontving ik de nieuwsbrief van D66 Internationaal met een Symposium over "Cross-border sustainable entrepreneurship" in Den Haag op de agenda op 7 maart 2012. Van Boukje Bügel ontving ik ook bericht. Deze keer vanuit haar hoedanigheid als Commercieel Directeur NS Reizigers beste MAAGD: Kom meteen in actie als u een financieel probleem onder ogen moet zien dat serieus kan worden als er niets gebeurt. Naarmate u langer wacht zal het moeilijker zijn een bevredigende oplossing te vinden. Het goede nieuws is dat het geluk u toelacht. Dat denk ik ook. Je kunt altijd op mij rekenen, zoals je weet. SCHORPIOEN: U zult naar rust verlangen. Werk in uw eentje en verricht nader onderzoek naar situaties die onduidelijk zijn. Verder graven dan de oppervlakte is een kolfje naar uw hand. Laat het u niet frustreren als u instructies keer op keer moet herhalen. Dat klopt. Paul Karis heeft het mij al geleerd: "Constant hammering on the same string" is de enige manier om uiteindelijk alle gestelde doelen te bereiken. PRETTIG WEEKEND"

ZONDAG 12 FEBRUARI 2012 DE BANK CERVANTES IN ONTWIKKELING