MAANDAG 22 NOVEMBER 2010

Subject: INZAKE DE ROY VAN ZUYDEWIJN Date: November 22, 2010 2:00:06 PM GMT+01:00 To: HANS NUGTEREN Cc: LIESBETH HALBERTSMA Beste Hans, Volgens afspraak richt ik dit 2 uursbericht vandaag aan jou met kopie aan Liesbeth. Vandaag is er op mijn website BUITENGEWONE BELANGSTELLING voor 28398 en JOHNNY ENGLISH. Verder nieuws van vandaag: De Roy in verband gebracht met aanslag. Een merkwaardige zaak. Mededelingen omtrent deze voormalige echtgenoot van PRINSES MARGARITA treffen wij aan in 12 NOVEMBER 2009 EDWIN DE ROY VAN ZUYDEWIJN EN HET KABINET DER KONINGIN. Een ander merkwaardig bericht is 'Kamer van Koophandel verdwijnt' . Met name omdat hierbij D66 en VVD zijn betrokken. De Nederlandse Kamer van Koophandel beschouw ik als de hoeder van het Nederlandse bedrijfsleven. Daarom memoreer ik hierbij de correspondentie die ik vanaf 1994 met de Nederlandse Kamer van Koophandel heb gevoerd: 30 OKTOBER 1994 UW ENQUÈTE ACTIVITEITENCODE D.D. 28 OKTOBER 1994 M.B.T. S211928 TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM, 14 MEI 1998 WIJZIGINGSFORMULIEREN, 10 SEPTEMBER 1998 BEVESTIGING AFSPRAAK TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE UTRECHT, 20 SEPTEMBER 2001 ANTWOORDFORMULIER TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL CENTRAAL GELDERLAND, 20 SEPTEMBER 2001 JURIDISCHE ZAKEN TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL CENTRAAL GELDERLAND, 23 SEPTEMBER 2001 ONDERNEMERSKWALITEITEN TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL CENTRAAL GELDERLAND en FACTUUR 641211928 KAMER VAN KOOPHANDEL INZAKE DE STICHTING CERVANTES BENELUX. Ik vind dit dus geen goed idee beste MAAGD: Werk u vandaag door papieren rompslomp heen en beantwoord mail en telefoontjes van vorige week. Een onlangs gevolgde opleiding zal goed van pas komen. Iemand die u kort geleden hebt ontmoet, wil u beter leren kennen. SCHORPIOEN: Veranderingen op het werk zijn onverwacht, maar niet ongunstig. Maak stap voor stap ambities waar. Sta open voor een experiment en luister naar uw intuïtie. Koop vast kerstkaarten bij een charitatieve instelling, dan is uw aankoop tevens een gift. Ik heb weinig tijd om boodschappen te doen. Maar als de STICHTING WERELDOUDERS kerstkaarten verkoopt zal ik dat in overweging nemen.

Ontvangen reactie: On Nov 22, 2010, at 4:04 PM, Hans Nugteren wrote: Waarde compaan, beste John, Het treffen op de zuidvleugel van "het huis der provincie" was weer bijzonder aangenaam en hartelijk. Onderstaand bericht in goede orde ontvangen; op slechts het bericht van het mede door D66 geïnitieerde voorstel de KvK op te heffen wil ik reageren. Gegeven de fundamentele problemen die het zich steeds verschralende Nederland teistert is de opheffing van de KvK niet het eerste waar ik aan denk; er zijn nijpender dossiers. Mijn persoonlijke ervaringen met de Kamer zijn relatief redelijk; het kennisniveau is overigens matig. De kamer vervult een aantal wettelijke taken waaronder het HR. Als voorlichter, zoals b.v. inzake de per 1-1-11 ingaande wetgeving, doet ze haar werk naar behoren. Stel dat de afdracht van ondernemers van de ruwweg EUR 200 mln. komt te vervallen en EZ suppleert niet dan loopt de financiering /instandhouding gevaar en moeten de wettelijke taken naar een andere partij. Ik zie derhalve in dit tijdsgewricht weinig heil in deze symboolpolitieke manoeuvre. Laten we het cri de coeur van Alexander Rinnooy Kan laten doorklinken en ons eensgezind richten op een duurzame en innovatieve kenniseconomie; de dageraad voor een ommekeer van de afglijdende betekenis van ons (Gelder)land. Reactie Subject: ALEXANDER RINNOOY KAN Date: November 22, 2010 4:32:26 PM GMT+01:00 To: HANS NUGTEREN Hartelijk dank Hans voor deze reactie. In ALEXANDER RINNOOY KAN heb ik het volste vertrouwen. Mijn contacten met hem dateren al van 1991. In dit verband breng ik je in kennis van mijn brief aan hem van 18 MAART 1996. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik vorig jaar in ARGENTINIË terecht ben gekomen. Ook dat land heeft behoefte aan een duurzame en innovatieve kenniseconomie en ik hoop daaraan ook mijn steentje te kunnen bijdragen. Op dit moment werk ik aan een brief over VITESSE. Ik zal je daar morgen nadere mededelingen over doen. Hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN 16:32 Ik ontving een SMSje inzake DINSDAG 8 FEBRUARI 2011.

DINSDAG 23 NOVEMBER 2010 BUITENGEWONE BELANGSTELLING VOOR AMBASSADEUR VAN HEEMSTRA