MAANDAG 27 SEPTEMBER 2010

18:00 Verzonden: 27 SEPTEMBER 2010 RETOUR VLISSINGEN-NIJMEGEN. Verdere communicatie nadien: Liesbeth, De CD met mijn actuele informatie inzake cervantes.nu heb ik om 18:00 nog vóór de buslichting verzonden. Die moet je morgen dus in de bus hebben. Mijn brief 27 SEPTEMBER 2010 RETOUR VLISSINGEN-NIJMEGEN heb ik om 19:05 verzonden ná de buslichting. Daarom stuur ik je die hierbij als attachtment. Het wordt tijd dat wij weer eens samen om de tafel gaan zitten om wat losse eindjes aan elkaar te knopen. Ik denk dat WOUTER BOS in dat verband zijn plekje nu wel heeft gevonden. HARTELIJKE GROET, JOHN. Subject: ENKELE VRAGEN VÓÓR DE DEADLINE 28 SEPTEMBER 2010 Date: September 27, 2010 11:08:45 PM GMT+02:00 To: LIESBETH HALBERTSMA Cc: THOMAS TRIEBELS Beste Liesbeth, Na het verzenden van mijn brieven POSTBUS 689 OPGEHEVEN en RETOUR VLISSINGEN-NIJMEGEN loop ik de vragen na die er tijdens het schrijven hiervan bij mij zijn opgekomen. 1. Is FENTENER VAN VLISSINGEN bij ons plan betrokken en zo ja op welke wijze? 2. Er is een nieuwe parent company van Trafford Publishing met de naam Author Solutions.Wanneer hebben zij de uitgeverij overgenomen en wie zijn het? Hebben zij belangstelling voor een participatie in CERVANTES EDITIONS? 3. Wat is de rol van LYNN BUENA binnen onze organisatie? 4. Wat is er met de overige royalties gebeurd tijdens het voormalige management? 5. Wat is in dit verband thans de positie van KINGSTONE "BEY" REED? 6. Wat is de betrokkenheid van Etfam (Ethical and Fair Trade Market Place) bij de STICHTING CERVANTES BENELUX? 7. Het bericht van registratie van de STICHTING CERVANTES BENELUX vermeldt als activiteit: Bevordering van handel. Op welke wijze wordt dat in de praktijk gebracht? Op welke wijze is dat schriftelijk vastgelegd en wie houdt zich daarmee bezig ten behoeve van de stichting? 8. Ik heb nu reeds vanaf de oprichting op 8-10-1992 werkzaamheden verricht voor de stichting. Wanneer worden mijn daarvoor gemaakte kosten vergoed en op welke wijze? 9. Jan van der Heyden kwam uit Gorinchem. Jan Bouwman uit Duiven is met kennis van de STICHTING CERVANTES BENELUX naar Gorinchem verhuisd. In de opstartfase van de stichting heeft hij nog de boekhouding gevoerd, zoals wij kunnen zien op ONTWIKKELINGSKOSTEN 1991-1992. Is hij na MIJN BRIEF VAN 3 MEI 1993 AAN ERNST HIRSCH BALLIN nog actief gebleven voor de stichting? 10. In hoeverre is er in Kensington Palace actie genomen inzake mijn Engelse limited nadat ik het CERTIFICATE OF INCORPORATION daar heb afgegeven na de rondleiding op 28 AUGUSTUS 1997? 11. Is deze informatie overgedragen aan SIR MICHAEL PEAT? Zo ja, wat heeft hij er dan mee gedaan? 12. Wat is er gebeurd met de domeinnaam cervantes.eu? Op 28 DECEMBER 2009 stond hij nog op de OVEREENKOMST VERHUIZING DOMEIN(EN) van PLUS Hosting ter attentie van Instituto Cervantes LTD England and Wales. Samen met cervantes.be zoals wij dat kunnen zien op JANKEES MEIJNEN EN DE HORSTEN IN WASSENAAR. 13. Ik heb zojuist (10:45) de vragenlijst van Eredivisie Live ingevuld. Als favoriete club heb ik VITESSE ingevuld op strategische en zakelijke gronden en omdat ik een goede relatie nastreef met een nichtje van een voormalige burgemeester van Arnhem. Mijn visie terzake heb ik op 23 SEPTEMBER 2010 aan het Nijmeegse gemeenteraadslid TOBIAS VAN ELFEREN van D66 bekendgemaakt. Is er in dit verband al contact gelegd met de heer Zjordania? Ik ben benieuwd naar de uitkomst. VERZONDEN Subject: CORRECTIE ENKELE VRAGEN VÓÓR DE DEADLINE 28 SEPTEMBER 2010 Date: September 27, 2010 11:15:44 PM GMT+02:00 To: LIESBETH HALBERTSMA Cc: THOMAS TRIEBELS "10. In hoeverre is er in Kensington Palace actie genomen inzake mijn Engelse limited nadat ik het CERTIFICATE OF INCORPORATION daar heb afgegeven na de rondleiding op 28 AUGUSTUS 1997?" dient uiteraard te luiden: "10. In hoeverre is er in Kensington Palace actie genomen inzake mijn Engelse limited nadat ik het CERTIFICATE OF INCORPORATION daar heb afgegeven na de rondleiding op 18 AUGUSTUS 1997?"

DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 GEEN BEZOEK AAN APELDOORN EN BRUMMEN