DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010

Een deel van dit dagboek is in de nacht van 28 op 29 september door onachtzaamheid van mijn kant verloren gegaan. Het betreft de informatie over de documenten waarin de term DEADLINE is vermeld als opgenomen in mijn email van 10:55 aan THOMAS TRIEBELS met kopie aan LIESBETH HALBERTSMA. Voorts luidt de berichtgeving van deze dag als onderstaand. MAAGD: U koestert vandaag geen twijfel omtrent uw werk of deskundigheid. Prijs met vertrouwen uw goederen en diensten aan. Anderen zijn bereid uw ideeën aan te horen. U maakt kans op een positie met meer verantwoordelijkheden binnen uw organisatie. SCHORPIOEN: Een uitstekende periode voor therapeutische sessies als u nadenkend en analytisch bent ingesteld. Onderschat niet hoe waardevol een professioneel oor kan zijn, ook al denkt u alles in uw eentje aan te kunnen. Probeer uw leven positief bij te stellen. Ik doe mijn best. Inmiddels heeft onderstaande emailcommunicatie plaatsgevonden.ubject: ENKELE VRAGEN VÓÓR DE DEADLINE 28 SEPTEMBER 2010 Date: September 27, 2010 11:08:45 PM GMT+02:00 To: LIESBETH HALBERTSMA Cc: THOMAS TRIEBELS Beste Liesbeth, Na het verzenden van mijn brieven POSTBUS 689 OPGEHEVEN en RETOUR VLISSINGEN-NIJMEGEN loop ik de vragen na die er tijdens het schrijven hiervan bij mij zijn opgekomen. 1. Is FENTENER VAN VLISSINGEN bij ons plan betrokken en zo ja op welke wijze? 2. Er is een nieuwe parent company van Trafford Publishing met de naam Author Solutions.Wanneer hebben zij de uitgeverij overgenomen en wie zijn het? Hebben zij belangstelling voor een participatie in CERVANTES EDITIONS? 3. Wat is de rol van LYNN BUENA binnen onze organisatie? 4. Wat is er met de overige royalties gebeurd tijdens het voormalige management? 5. Wat is in dit verband thans de positie van KINGSTONE "BEY" REED? 6. Wat is de betrokkenheid van Etfam (Ethical and Fair Trade Market Place) bij de STICHTING CERVANTES BENELUX? 7. Het bericht van registratie van de STICHTING CERVANTES BENELUX vermeldt als activiteit: Bevordering van handel. Op welke wijze wordt dat in de praktijk gebracht? Op welke wijze is dat schriftelijk vastgelegd en wie houdt zich daarmee bezig ten behoeve van de stichting? 8. Ik heb nu reeds vanaf de oprichting op 8-10-1992 werkzaamheden verricht voor de stichting. Wanneer worden mijn daarvoor gemaakte kosten vergoed en op welke wijze? 9. Jan van der Heyden kwam uit Gorinchem. Jan Bouwman uit Duiven is met kennis van de STICHTING CERVANTES BENELUX naar Gorinchem verhuisd. In de opstartfase van de stichting heeft hij nog de boekhouding gevoerd, zoals wij kunnen zien op ONTWIKKELINGSKOSTEN 1991-1992. Is hij na MIJN BRIEF VAN 3 MEI 1993 AAN ERNST HIRSCH BALLIN nog actief gebleven voor de stichting? 10. In hoeverre is er in Kensington Palace actie genomen inzake mijn Engelse limited nadat ik het CERTIFICATE OF INCORPORATION daar heb afgegeven na de rondleiding op 28 AUGUSTUS 1997? 11. Is deze informatie overgedragen aan SIR MICHAEL PEAT? Zo ja, wat heeft hij er dan mee gedaan? 12. Wat is er gebeurd met de domeinnaam cervantes.eu? Op 28 DECEMBER 2009 stond hij nog op de OVEREENKOMST VERHUIZING DOMEIN(EN) van PLUS Hosting ter attentie van Instituto Cervantes LTD England and Wales. Samen met cervantes.be zoals wij dat kunnen zien op JANKEES MEIJNEN EN DE HORSTEN IN WASSENAAR. 13. Ik heb zojuist (10:45) de vragenlijst van Eredivisie Live ingevuld. Als favoriete club heb ik VITESSE ingevuld op strategische en zakelijke gronden en omdat ik een goede relatie nastreef met een nichtje van een voormalige burgemeester van Arnhem. Mijn visie terzake heb ik op 23 SEPTEMBER 2010 aan het Nijmeegse gemeenteraadslid TOBIAS VAN ELFEREN van D66 bekendgemaakt. Is er in dit verband al contact gelegd met de heer Zjordania? Ik ben benieuwd naar de uitkomst. VERZONDEN Subject: CORRECTIE ENKELE VRAGEN VÓÓR DE DEADLINE 28 SEPTEMBER 2010 Date: September 27, 2010 11:15:44 PM GMT+02:00 To: LIESBETH HALBERTSMA Cc: THOMAS TRIEBELS "10. In hoeverre is er in Kensington Palace actie genomen inzake mijn Engelse limited nadat ik het CERTIFICATE OF INCORPORATION daar heb afgegeven na de rondleiding op 28 AUGUSTUS 1997?" dient uiteraard te luiden: "10. In hoeverre is er in Kensington Palace actie genomen inzake mijn Engelse limited nadat ik het CERTIFICATE OF INCORPORATION daar heb afgegeven na de rondleiding op 18 AUGUSTUS 1997?" On Sep 28, 2010, at 9:58 AM, Alumnibureau wrote: Geachte heer van der Heyden, Zeer spijtig, dat uw portemonnee is gestolen. Vandaag stuur ik u de nieuwe alumnipas naar het hieronder vermelde adres. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben bericht. Met vriendelijke groet, Annemieke Vullings-Theunissen | Medewerker Alumnibureau | Communicatie | Radboud Universiteit Nijmegen | Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen | Bezoekadres: Comeniuslaan 6, kamer 00.56, 6525 HP Nijmegen| Op zaterdag 2 oktober 2010 is weer de jaarlijkse alumnidag! Thema: De media centraal! Meer informatie over het programma via www.ru.nl/alumniweb. Aanmelden vanaf eind augustus! De Radboud Universiteit houdt graag contact met jou! Dit bericht en elke eventuele bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de geadresseerde bent mag u dit bericht en de bijlage niet kopiëren of aan derden ter inzage geven of verspreiden. U wordt verzocht de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Reactie: Subject: Re: VRIENDENPAS Date: September 28, 2010 10:02:19 AM GMT+02:00 Geachte mevrouw Vullings, Hartelijk dank en wellicht tot zaterdag. J.L. VAN DER HEYDEN Verzonden: Subject: DEADLINE 28 SEPTEMBER 2010 Date: September 28, 2010 10:55:28 AM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS Cc: LIESBETH HALBERTSMA Beste Thomas, "Op het overschrijden van deadlines staat de doodstraf" is een bekend gezegde. Dat geldt vandaag ook voor MARK RUTTE en MAXIME VERHAGEN. GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS. PRETTIGE DAG VERDER JOHN L. VAN DER HEYDEN INITIATIEFNEMER INSTITUTO CERVANTES 12:00 Het NOS-journaal meldt dat het regeeraccoord zo goed als rond is. Over een uur worden de gesprekken voortgezet met IVO OPSTELTEN. VERZONDEN Subject: REGEERACCOORD ZO GOED ALS ROND Date: September 28, 2010 12:10:25 PM GMT+02:00 To: LIESBETH HALBERTSMA Cc: THOMAS TRIEBELS Beste Liesbeth, Ik verneem thans via het NOS-journaal dat het nieuwe regeeraccoord zo goed als rond is. Vanmiddag is er blijkbaar nog een gesprek tussen WILDERS, RUTTE en VERHAGEN met IVO OPSTELTEN. Ik verzoek jou erop toe te zien dat de heren alle eisen die aan mijn brief 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER MAXIME VERHAGEN VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN zijn gerelateerd zullen inwilligen. Bij voorbaat dank, JOHN VAN DER HEYDEN. 12:30 THOMAS belde dat hij een brief wil sturen aan WOUTER BOS. Maar WOUTER zit vanaf AANSTAANDE VRIJDAG al hoog en breed bij KPMG. Ik heb hem daarom geadviseerd de brief te richten aan de MINISTER VAN FINANCIEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN aangezien er wellicht volgende week alweer een nieuwe MINISTER VAN FINANCIEN is. THOMAS heeft laten weten dat hij de brief met bijlagen 26 AUGUSTUS 2010 DE BETALINGSVERPLICHTING VAN WOUTER BOS en naar de TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL zal sturen. ONTVANGEN: On Sep 28, 2010, at 1:59 PM, Milagros Palma wrote: Hola John, Mi dirección es: Milagros Palma Coté-femmes 55 rue des petites Ecuries 75010 Paris Francia Gracias, John VERZONDEN Subject: Re: TU DIRECCIÖN POSTAL EN PARÍS Date: September 28, 2010 2:23:57 PM GMT+02:00 To: MILAGROS PALMA Hola Milagros, Gracias para tu reacción. Acabo de hacer dos DVD's con imágenes de París y Buenos Aires. Me parece que no has recibido mi envío del 18 de agosto de 2006 en la dirección 39 bis, Avenue Gambeta. Entonces vuelvo a enviárselo hoy. Tengo que confesar que por razónes técnicas algunas escenas han sido estropeadas. Por ejemplo del 12 de mayo de 2006 en la Casa de América Latina y Père Lachaise. Un saludo cordial de Nimega, Países Bajos, JOHN VAN DER HEYDEN. Hierna heb ik de twee DVD's in een enveloppe gefrankeerd met zes JOHN EN DIANAZEGELS ter verzending in de rechter brievenbus naast het postkantoor Nijmegen Dukenburg gedeponeerd. Onderweg werd ik weer door THOMAS gebeld op mijn mobiele telefoon inzake zijn brief aan de STATEN GENERAAL. Ik heb hem laten weten dat ik er geen bezwaar tegen heb dat hij kopieen van mijn brieven meestuurt. Bij terugkeer op mijn Nederlandse vakantieadres ontving ik van hem het volgende bericht: Date: September 28, 2010 2:19:53 PM GMT+02:00 Beste John De copie`s zijn gemaakt van kenmerk: 20091025scbfin. Van de betalingsherinnering 1. Vandaag of morgen gaat het op de post. Met een briefje er bij. Zodat wij oud en nieuw goed kunnen vieren. m.v.g Thomas. REACTIE: Subject: 20091025SCBFIN Date: September 28, 2010 2:29:18 PM GMT+02:00 Dat betreft dus 25 OKTOBER 2009 BETALINGSHERINNERING 1 TER ATTENTIE VAN MINISTER WOUTER BOS VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. ACCOORD! On Sep 28, 2010, at 2:33 PM, THOMAS TRIEBELS wrote: Beste John Zo ver ik weet is dit nog nooit in Nederland voorgekomen. Vandaag of morgen gaat dit op de post. Ik ben blij dat dat Jetta nu ook weg is. I.v.m subsidie arbeid. Ze kon het niet volhouden. Subsidie arbeid is een probleem op zich. Zoals je weet ben ik ambtenaar geweest. Ik zie dat je weer een nieuwe email heb gestuuurd.Tot de volgende mail........m.v.g Thomas REACTIE: Subject: Re: Betalingsherinnering 1 Date: September 28, 2010 2:36:15 PM GMT+02:00 Subsidiearbeid gaat altijd ten koste van de belastingbetaler. Je kunt beter voor een GEZOND BEDRIJF gaan werken! Daar moet de overheid overigens wel aan meewerken. On Sep 28, 2010, at 3:36 PM, THOMAS TRIEBELS wrote: Beste John Meer kan ik op dit moment niet doen. Het is even afwachten. Met mijn eigen boek daar ben ook nog mee bezig. Met jouw boek ben ik op blz 202. m.v.g Thomas REACTIE: Subject: 14 APRIL 1997 Date: September 28, 2010 4:23:23 PM GMT+02:00 Dan zit je op 14 APRIL1997 als vermeld in 14 APRIL 1997 CONFIRMATION OF RESERVATION OF HOTEL MANOR COURT. Ik was toen druk bezig met mijn voorbereiding voor mijn reis naar Engeland. Ik kreeg vandaag ook een mailtje van MILAGROS PALMA. Zij is een goede collega van mij uit NICARAGUA. Zij was ook bij ons in ARGENTINIË. Inmiddels heeft zij grote bekendheid verworven als schrijfsteren eigenaresse van twee uitgeverijen en woont in PARIJS. Zij is vermeld in COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO CERVANTES DE ALCALÁ DE HENARES, CERVANTES HOLDING (ESPAÑOL), CERVANTES HOLDING (NEDERLANDS), 24 MAART 2002 BEZOEK AAN HET KREMLIN, 25 MAART 2002 START VAN HET COLLOQUIUM IN DE MGIMO UNIVERSITEIT, 9 MEI 2002 ONTVANGSTBEVESTIGING TER ATTENTIE VAN DRS LEONTINE FREEVE DE VRIJER, LORCA 22 JULI 2002 HOTEL AMALTEA, 27 JULI 2002 LA MANCHA, 28 JULI 2002 MADRID, 12 AUGUSTUS 2002 WILKINSON, 21 JULI 2003 OPENING CONGRES IN HET PARANINFO VAN DE UNIVERSITEIT VAN ALCALÁ DE HENARES, 24 DECEMBER 2003 PAUL SARS, 3 FEBRUARI 2004 GUUSJE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 7 JULI 2004 HEALING AND RECONCILIATION, 30 JULI 2004 ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL, 29 SEPTEMBER 2004 NIEUWE START, 26 JULI 2005 JOHN EL INGLÉS, 29 JULI 2005 HERNIEUWD BEZOEK AAN DE CASA DE CERVANTES IN VALLADOLID, 8 AGOSTO 2005 PRESE14 DECEMBER 2005 KERSTKAARTEN, 27 JANUARI 2006 ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL , 11 MAART 2006 CONTROL OF THE COMPANY, 6 MEI 2006 ALS EEN VORST NAAR FRANKRIJK, START VAN HET COLLOQUIUM IN PARIJS, 11 MEI 2006 SIGUIENDO EL CAMINO, 12 MEI 2006 HET HUIS VAN LATIJNS-AMERIKA, 13 MEI 2006 PÈRE LACHAISE ET LE CAPITAINE FRACASSE, 13 OKTOBER 2005 VIRGEN DE LA VICTORIA, 15 MEI 2006 TWEEDE BRIEF UIT PARIJS: LA VÉRITÉ, 19 MEI 2006 NOTICIA DEL 28 DE MARZO DE 2006, 9 JUNI 2006 DE DA VINCI CODE, 13 JUNI 2006 DE SLUITSTEEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 14 DECEMBER 2006 HET SCHAAP MET DE VIJF POTEN, 27 JULI 2006 CERVANTES EMPRESARIAL, 27 DE JULIO DE 2006 PONENCIA CERVANTES EMPRESARIAL, 11 FEBRUARI 2007 DE CERVANTESKRING, 18 DE AGOSTO DE 2006 COLOQUIO EN PARÍS - AGRADECIMIENTO A DOÑA MILAGROS PALMA , 3 JANUARI 2008 DE STUKJES VAN DE PUZZEL VALLEN OP HUN PLAATS, 1 AUGUSTUS 2008 AFSCHEIDSBORREL AANGEBODEN DOOR DE UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCATIVA A DISTANCIA EN AFSCHEIDSMAALTIJD IN HOTEL SENATOR IN DE GRAN VÍA, 30 OKTOBER 2008 LOS IMPERIALES DE NIMEGA , 14 DE ABRIL DE 2009 EL ESPAÑOL EN LA UNIDAD Y LA DIVERSIDAD - SEGUNDO DÍA, 30 JULIO 2009 MI BUENOS AIRES QUERIDO, 20 AUGUSTUS 2009 SARA SAZ PARKINSON, 21 AUGUSTUS 2009 MILAGROS PALMA, 12 NOVEMBER 2009 EDWIN DE ROY VAN ZUYDEWIJN EN HET KABINET DER KONINGIN en 15 DECEMBER 2009 OUDE EN NIEUWE SPELERS. Het circus begint nu dus aardig op gang te komen. 17:50 Brief 28 SEPTEMBER 2010 VRAGEN AAN DRS E.H HALBERTSMA verzonden. On Sep 28, 2010, at 6:05 PM, THOMAS TRIEBELS wrote: Beste John Vol verwachting klopt ons ..........En als ze nou niet betalen?...................Zoals jij mij beloofd hebt, zodra het geld betaald is voor mij een betaalde baan binnen Cervantus. m.v.g Thomas ANTWOORD Date: September 28, 2010 6:18:00 PM GMT+02:00 We zullen gewoon moeten afwachten. In die tussentijd ga maar mooi met jouw eigen boek aan het werk en denk er eens over na wat je verder voor de Cervantes-organisatie kunt betekenen. Op de eerste plaats is het van groot belang dat je aan verbetering van je Nederlands gaat werken. Actiever. Ik zie al verbeteringen, maar je begaat nog steeds structurele taalfouten. Ik wacht nu op de totstankoming van het regeeraccoord. Ikzelf heb nog moeite om dit als regeerakkoord te schrijven. Het zou mooi zijn als het ze lukt om de zaak rond te krijgen op deze memorabele 28 SEPTEMBER 2010. On Sep 28, 2010, at 6:22 PM, THOMAS TRIEBELS wrote: Jij maakt ook nog taal fouten. Je schrijft ikzelf aan elkaar en dat is niet juist. Je hebt mij een baan bij Cervantus belooft. m.v.g Thomas. ps: Het is aan jouw als leider van Cervantus om dat uit te zoeken,welke baan het beste bij mij past. m.v.g Thomas Reactie: Subject: ikzelf Date: September 28, 2010 6:38:05 PM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS Ikzelf is een persoonlijk voornaamwoord. Ik heb het even in de grote Van Dale opgezocht. Je ziet het waarschijnlijk niet. Zo schrijf je Cervantus in plaats van Cervantes. Taalfouten als twee woorden. Het is aan jouw moet zijn : het is aan jou. Ik schrijf dit niet in mijn belang, maar in jouw belang Thomas. Vergeet niet dat ik sinds 1966 in het onderwijs zit en vanwege mijn studies M.O. Spaans en M.O. Engels (één jaar) en als directeur van een landelijk taleninstituut met 20.000 cursIsten en vierhonderd hoogopgeleide taaldocenten gedurende acht jaar altijd actief met de taal ben bezig gebleven. In de elf jaar tijd dat ik nu sinds 1999 in een Spaanstalig land heb gewoond heb ik de veranderingen in de Nederlandse spelling natuurlijk niet allemaal kunnen bijhouden. Dus als jij sommige dingen beter weet dan ik, dan verneem ik dit graag. UN SALUDO CORDIAL DESDE LA CIUDAD IMPERIAL DE NOVIOMAGUS On Sep 28, 2010, at 6:31 PM, THOMAS TRIEBELS wrote: Er is nog steeds geen regeer ........(de rest kun je zelf wel invullen) acoord. Nou dat is me wat.......m.v.g Thomas Reactie: Subject: REGEERACCOORD OF AKKOORD Date: September 28, 2010 6:39:12 PM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS Dat ligt voor de hand. Want ze hebben jouw brief nog niet gelezen! On Sep 28, 2010, at 6:40 PM, THOMAS TRIEBELS wrote: ja m.vg Thomas VERZONDEN: Subject: MAILIG OF MELIG Date: September 28, 2010 6:49:40 PM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS We hebben ook nog veel te maken met de invloed van onze westerburen aan de overkant. Ik vraag mij dus af of dit geleuter wordt geschreven als mailig of melig. In ieder geval worden deze berichten thans gemaild. Maar het zal mij niets verbazen als Van Dale daar binnenkort gemeeld van maakt en jij het als gemeelt gaat schrijven. OM GEK VAN TE WORDEN! En laten WIJ het hier vanavond maar even bij laten, want ik heb nog meer te doen. GROETJES. 19:30 KABINET RUTTE-VERHAGEN BIJNA ROND.

WOENSDAG 29 SEPTEMBER 2010 DEADLINE BEREIKT