Dinsdag 16 september 2003 - Prinsjesdag.
Zondagavond heb ik een diepgaand gesprek gevoerd in Le Figaro aan de Waalkade. Gesprekspartners waren Roelof Smink en enkele gasten uit Beuningen. Vanmorgen werd ik gebeld door Peter-Vincent Schuld. Ik ben een betalingsregeling met hem overeengekomen. Voorkomen dient te worden dat er nog meer claims volgen. Het invorderen van mijn uitstaande posten heeft thans de hoogste prioriteit, ofwel het doen van schikkingsvoorstellen. Ik zal hiertoe een brief voorbereiden aan Jan-Peter Balkenende en hem de CD met mijn website doen toekomen. Veel van mijn uitgangspunten zoals verwoord in mijn 'First State of The Union' van 19 september 1996 zijn thans door de huidige Minister-President verwoord en door Hare Majesteit uitgesproken.
16.30 Wim ten Hove van L@rix heeft de mappen BeleidsplanCervantes, BerichtenuitdeZevendeHemel, GranHermano2000 en GranHermano2001 gerenamed met toevoeging "old".

18 SEPTEMBER 2003 CERVANTES AWARD