AANGETEKEND De heer Peter-Vincent Schuld ZOERZEL BELGIË Datum: 11 september 2003 Betreft: GEWEIGERD Kenmerk: 20030911JHPVS Geachte heer Schuld, Vanmorgen is op het woonadres van mijn 84-jarige moeder een aangetekende brief aangeboden, vermoedelijk als reactie op mijn brief UW BRIEF D.D. 29-08-2003 van 3 september jongstleden. Ik heb die brief geweigerd omdat ik het volstrekt ongepast vind om het huisadres van mijn moeder hierin te betrekken, ongeacht mijn vermelding van dit adres in mijn vorige brief. Bovendien is de datum 11 september absoluut 'not done' gezien de gebeurtenissen van twee jaar geleden. Nochtans ben ik niet onwelwillend om met u verder in overleg te treden. Ik zal trachten uw foto van de heer Kok zo snel mogelijk van mijn website te laten verwijderen tenzij u belangstelling heeft in een participatie in mijn geplande organisatie. Op 30 september aanstaande ga ik weer naar Spanje terug. Ik verzoek u daarom via mijn emailadres contact met mij op te nemen. Ik zal dan na 30 september - bij leven en welzijn - hierop reageren. Hoogachtend, J.L.VAN DER HEYDEN.

20 SEPTEMBER 2003 AUTEURSRECHTEN TER ATTENTIE VAN DE HEER P.V. SCHULD IN ZOERZEL BELGIË

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN