Maandag 25 november 2002 Churchill tot grootste Brit gekozen Prinses Diana eindigde als derde in de verkiezing van de BBC, waarin ruim een miljoen mensen een stem uitbracht. Verzonden: Subject: Cervantesonline Date: Mon, 25 Nov 2002 09:36:41 Organization: Instituto Cervantes NBLEW To: Robert Bischot CC: De heer Gerard van Raad Beste Robert, Hartelijk dank voor jouw vooruitgezonden post uit de reiskoffer. Het doet mij er gelijk aan denken dat ik nog twee boeken moet versturen naar Madrid. Het medium internet maakt de wereld wel een stuk eenvoudiger. Zo heb ik zojuist ook nog een berichtje verzonden naar onze allerlaatste Minister-President. Om hem een beetje in te werken uiteraard. Daarom heb ik nu ook mijn eigen website onder <http:www.cervantesonline.nl> Voor de Belgen <http:www.cervantesonline.be> Ook biedt <http:www.cervantes.nu> dezelfde toegangsmogelijkheden. Aan de lay-out dient nog te worden gesleuteld. Wellicht kan Maya Hugenholtz mij daarbij behulpzaam zijn. Ik ben echter door de centjes heen. Zodra er weer een paar honderd boeken van mij zijn verkocht krijg ik weer meer mogelijkheden om op reis te gaan en nieuwe initiatieven te ontplooien. Mijn boek moet ook nog in het Spaans worden vertaald. Voor de Russische vertaling ben ik al naar het Kremlin geweest, zoals je kunt zien. De heer Poetin heeft zijn bezoek aan 's-Gravenhage nog even uitgesteld. De vertaling is klaarblijkelijk nog niet klaar, naar ik aanneem. Mijn beleidsplan staat nu ook op mijn website. Blader er maar eens doorheen. Ik hoop dat het nu zijn geld gaat opbrengen. Hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN COSTA DEL SOL P.S. De ontwikkelingen op BUCKINGHAM PALACE lopen ook voorspoedig, zoals je kunt lezen. Paul Burrell kan nu wel worden ingeschakeld om mijn boek te presenteren op De Voorst in Eefde. Vandaar dat ik dit bericht ook naar de heer Van Raad stuur in Altea. Van Margit Kaper heb ik nog niet het nieuwe adres ontvangen.

Alsmede "Subject: [Fwd: FINANCIACION PROYECTO CERVANTES] Date: Mon, 25 Nov 2002 10:41:38 Organization: Instituto Cervantes NBLEW To: Don Pedro Luís García-Pego Baguera CC: Drs E.H. Halbertsma Estimado Señor García-Pego Baguera, Muchas gracias para sa reacción. De momento me ocupo con mi pagina web <http.www.cervantes.nu> que significa "www.cervantes.ahora". Le aconsejo leer mi carpeta 'Beleidsplan' (= Plan de Empresa) empezando con Bericht uit de Zevende Hemel y luego Gran Hermano. Está en neerlandés y tiene que ser traducido en español, tanto como mi libro 'in due course' Me gustaría recibir de su parte más información sobre su empresa Aigen Limited. Muchas gracias, JOHN L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS P.S. Envío este mensaje también a mi Colega, la señora Drs E.H. Halbertsma, anterior directora del Instituto de Gestión Empresarial del patronal neerlandés VNO/NCW 'de Baak' en Noordwijk. Original Message Subject: FINANCIACION PROYECTO CERVANTES Date: Mon, 18 Nov 2002 11:57:30 From: Don Pedro Luís García-Pego Baguera Tengo el gusto de acusar recibo a su mensaje del 15 de los corrientes, relacionado con su Proyecto Cervantes, el cual tendré mucho interés en estudiar y gestionar su financiación. Atentamente, PEDRO L. GARCIA-PEGO BAQUERA MALAGA".

Verzonden: Subject: Form 244, Instituto Cervantes Ltd, Company Number 3300636 Date: Mon, 25 Nov 2002 13:23:32 Organization: Instituto Cervantes NBLEW To: Haags Juristen College (Cyprus) CC: Drs E.H. Halbertsma Geachte heer Van der Meer, Ik bevestig de goede ontvangst van uw brief met de volgende inhoud: "Instituto Cervantes Ltd. T.a.v. Dhr. J.L. Van der Heyden Roquedal 17 Bloque C 704 29620 TORREMOLINOS, MALAGA Spain 6 november 2002 Betreft: Form 244, Instituto Cervantes Ltd. Geachte heer Van der Heyden, Bijgaand treft u het formulier 244 aan. Met dit formulier kunt u de termijn voor het indienen van uw Annual Acoounts om drie maanden verlengen. Het einde van het boekjaar wordt niet veranderd, alleen het inleverdatum. Dit kan alleen als de Limited Company activiteiten of belangen overzee, dus buiten het Verenigd Koninkrijk heeft. Verder wijzen wij u erop, dat als het uiterste inleverdatum van u Annual Accounts al overschreden is, het formulier 244 niet meer ingediend kan worden. Ook delen wij u mede, dat het formulier 244 elk jaar opnieuw ingediend moet worden. Wij raden u aan voor het indienen van de accounts een ruime marge te nemen, zodat u de tijd heeft om eventueel geweigerde Accounts nog binnen de termijn te herstellen. De directeur is persoonlijk aansprakelijk voor het (tijdig) indienen van de Accounts. Houdt u er rekening mee dat als u de Annual Accounts te laat indient, de Limited Company automatisch door Companies House beboet zal worden (minimaal 100 pond) en dat bovendien, wanneer ook daarna geen Annual Accounts worden ingediend, uiteindelijk in gevolge de wet Formeel Buitenlandse Vennootschappen de in Nederland werkzame directeur persoonlijk volledig aansprakelijk kan worden gesteld voor alle vennootschapsschulden Wij verzoeken u formulier 244, uiteraard nadat u het heeft gedateerd en ondertekend ("Signed") en er voor uzelf een kopie van heeft gemaakt. zo snel moge]ijk aan ons terug te sturen. Wij zullen dan voor terugzending aan Companies House zorgdragen. Met vriendelijke groeten, Haags Juristen College (Cyprus) Ltd. Bijlage: Formulier 244" Dit betreft boekjaar 2002. Het staat mij bij dat ik de accounts over 2001 al heb ingediend. Zou u mij dat nog even kunnen bevestigen? Het formulier 244 (attached) heb ik om 12.30 uur in de brievenbus van Torremolinos gedeponeerd. Inmiddels heb ik mijn website geopend. Het dient nog te worden geprofessionaliseerd. Onze huidige Nederlandse Minister-President heb ik hiervan inmiddels in kennis gesteld. Ik verwijs naar <http://www.cervantes.nu> Voorts 'Beleidsplan > Bericht uit de Zevende Hemel > Gran Hermano (Big Brother). Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN COSTA DEL SOL CC EH".

26 NOVEMBER 2002 FINANCIACIÓN PROYECTO CERVANTES