Vrijdag 25 oktober 2002 Algemeen Dagblad: Peper claimt miljoenen Dit is een belangrijk stuk jurisprudentie. EU-voorzitter verwacht akkoord over uitbreiding Mosterd na de maaltijd? De zaak 'Peper' beschouw ik als een belangrijke overwinning voor het recht. Ook belangrijke jurisprudentie. De heer Peper is hetzelfde overkomen als ondergetekende in 1987. Het is vastgelegd in "De Zaak N.I.E.T.S. B.V.", mijn case-study in strategisch management, die ik na mijn ontslag bij de Baak heb uitgevoerd en waarvan de Nijmeegse politie veel plezier heeft beleefd, maar klaarblijkelijk nog niet is gehonoreerd gezien hun twijfelachtige financiële positie. Een ernstige vorm van mismanagement overigens om personeel aan te nemen terwijl over de toekenning van budget nog geen besluit is genomen. Conform het advies van de astroloog heb ik gisteravond een 'rondje Nijmegen' gedaan. Met de bus (richting Arnhem) ben ik naar het centrum gereden. Uitgestapt bij het Centraal Station en binnen gewandeld bij het hoofdkantoor van politie. Daar staat tegenwoordig een politieagent in de hoedanigheid van don Quijote de la Mancha voor de deur. In plaats van een helm draagt hij een politiepet. Bij de receptie heb ik mijn kaartje afgegeven met de mededeling dat als zij ervoor zorgdragen dat er een paar miljoen boeken worden verkocht de schade wellicht beperkt kan blijven bij het Nijmeegse politiekorps. Over het aan de Stichting Cervantes Benelux verschuldigde bedrag valt altijd te onderhandelen. Per slot van zaken hebben zij ook bijzondere inspanningen moeten leveren in de tijd dat ik daar de leiding had overgenomen in de periode mei 1993 tot december 1994. Vervolgens mijn kaartje afgegeven bij boekhandel Dekker en Van de Vegt in de Marikenstraat met de mededeling dat de afdeling Engelse boeken binnenkort hard aan het werk kan. Daarom heb ik ook nog een exemplaar bij de receptie op het stadhuis afgegeven ten behoeve van de burgemeester met het verzoek hierover ook oud-burgemeester Ed d'Hondt in kennis te stellen. De laatste keer dat ik de heer d'Hondt heb gesproken was tijdens de Vierdaagsevrijdag van het jaar 2000 zoals beschreven in mijn brief aan de heer Ottenhoff de dag erna. Ik citeer: NACHT VAN NIJMEGEN. De heer d'Hondt is tegenwoordig voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten. In die hoedanigheid kan hij wel iets voor onze organisatie betekenen, denk ik. Traditiegetrouw ben ik nadien naar Le Figaro gewandeld aan de Waalkade. Een kaartje achtergelaten voor Roelof Smink en nadien naar Bar Vivaldi. Ook daar. De bar komt immers ook voor in mijn boek. Toen naar Fifty-Fifty en bij de Free Record Shop op de hoek van de Broerstraat en Plein 1944 verzocht mijn internetsite te vertonen. Zij hebben daar drie computermonitoren aan het plafond hangen waarop de website permanent in beeld gebracht kan worden. Dat zal de heer Breukhoven leuk vinden en zijn echtgenote. Zij hebben immers ook al eens een bod gedaan op de Eikenhorst in Wassenaar. Bij notaris Schuijren aan de Van Schaeck Mathonsingel heb ik ook een kaartje in de brievenbus gedeponeerd en ben vervolgens met buslijn 9 naar De Wellenkamp 15-30 getogen om de huidige bewoners erop te attenderen dat zij binnenkort in het middelpunt van de belangstelling komen te staan met hun bruggetje achter hun huis.

De bedrijfsleider van Applebee's aan de Wijchenseweg heeft het boek niet besteld, hoewel zijn etablissement een belanrijke rol vervult in het hele verhaal. De heer Van der Heijden van het gelijknamige 'gele' meubelbedrijf heeft mijn nieuwe visitekaartje echter in dank aanvaard. Ook de schildwachten die gisteravond voor de ingang van het winkelcentrum stonden geposteerd heb ik terzake verslag uitgebracht. Burgemeester Ivo Opstelten heb ik in mei 1997 immers ook al geadviseerd om een schildwacht voor't Neutje te posteren toen ik daar boven mijn intrek nam 'for the time being'. Nadien vernam ik via de televisie uit de mond van de heer Sweder van Wijnbergen dat een deel van de LPF-fractie woensdagavond de Tweede Kamer heeft verlaten voor een voetbalwedstrijd op het moment dat er gestemd moest worden over het noodzakelijke referendum inzake de uitbreiding van de Europese Unie. De desbetreffende kamerleden hebben het voetballen blijkbaar belangrijker gevonden dan het belang van 16 miljoen Nederlanders. Indien Jules Maaten die ontwikkeling niet meer kan stoppen heeft Nederland woensdagavond haar positie als komende wereldmacht verkwanseld en schuift het economisch centrum van de Europese Unie van oprichter Benelux op naar Duitsland. Op 10 mei 1940 werd ROTTERDAM gebombardeerd. Diezelfde Rotterdammers - ofwel hun nazaten, voorzover die het bombardement hebben overleefd - hebben ons land nu opnieuw verkwanseld aan het oostblok. Ze zijn bedankt! Nog even een correctie op mijn overzicht van gisteren inzake de stemmenverhouding in het Europees Parlement. Dat ziet er alsvolgt uit.

 Land EU-15 EU-27 Nice EU-25 EU-15 Nice
 Duitsland  99  99  99  99
 Frankrijk  87  72  78  78
 Groot-Brittannië  87  72  78  78
 Italië  87  72  78  78
 Spanje  64  50  54  54
 Polen  0  50  54  0
 Nederland  31  25  27  27
 Griekenland  25  22  24  24
 België  25  22  24  24
 Portugal  25  22  24  24
 Tsjechië  0  20  21  0
 Hongarije  0  20  21  0
 Zweden  22  18  19  19
 Oostenrijk  21  17  18  18
 Denemarken  16  13  14  14
 Finland  16  13  14  14
 Slowakije  0  13  14  0
 Ierland  15  12  13  13
 Litouwen  0  12  13  0
 Letland  0  8  9  0
 Slovenië  0  7  7  0
 Cyprus  0  6  6  0
 Estland  0  6  6  0
 Luxemburg  6  6  6  6
 Malta  0  6  6  0
         
 Totaal  626  682  726  570
   49,84%  40,18%  39,67%  50,53%

Die 51 procent raken we dus kwijt als er niet is of wordt ingegrepen. Ik verwacht nog steeds een uitnodiging voor de Baak-kring, maar ik denk dat ik mij maar eens ga aansluiten bij een club van schrijvers en vertalers. Wellicht wordt er dan wél goed naar mij geluisterd. Hartelijke groet en goed weekend, JOHN.

26 OKTOBER 2002 SAMEN OP WEG