Zaterdag 23 juni 2001
Nog even bij YoYo langs. Om 17.00 uur heb ik daar een enveloppe in de brievenbus gedeponeerd met een CD met de Lions-presentatie van 5 juni jongstleden, de verouderde versie van Reunion met familiegeschiedenissen, het Businessplan, dagboek van dit jaar en een kopie van de brief BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2) (eerste pagina). Dit als apéritief voor ons etentje. Hierna met de bus naar Velp. Apotheek Koek deed mij automatisch aan mijn collega Petra Koek denken. In de sauna had ik een aardig gesprek met twee dames uit de gezondheidszorg. Met name de vondst van cocaïne in de koninklijke loge in Ascot is een afkeurenswaardige aangelegenheid. Daar wens ik niet bij betrokken te worden. Ik heb vastgesteld dat drs F.J.M. Werner, Voorzitter Raad van Bestuur Academisch Ziekenhuis Nijmegen, St. Radboud, ook nog deel uitmaakt van het bestuur van de Baak, evenals drs. F.A. Versteeg, Associé, Boer & Croon Executive Managers B.V. Er kunnen nu dus Spijkers met Koppen worden geslagen onder het motto Koekje van eigen Deeg. Te beginnen bij Professor Arnold Heertje uitgaande van de uitkomst van de zogenaamde Clickfondszaak die in 1997 een aanvang had genomen. Rechtbank veegt Clickfondszaak in de prullenbak. Vandaar dat ik het zeer op prijs heb gesteld afgelopen woensdag een medewerker van Justitie in DRIEBERGEN te hebben aangetroffen. Dat geldt eveneens ten aanzien van de medewerker van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (De heer H. Plokker). Het geblunder van dit bedrijf heeft immers al op 28 januari 1988 een aanvang genomen. Op de verjaardag van mijn voormalige echtgenote. Ik hoop van ganser harte dat de heren hun energie na afsluiting van dit 'gekissebis' op een positieve wijze kunnen gaan inzetten voor de opbouw van ons bedrijf. Het 'gedoe' heeft onze samenleving al te veel tijd en geld gekost. Ik hoop dan eveneens dat de leiding van KPN erin slaagt zo snel mogelijk uit de impassse te komen teneinde van Cervantes Communications een uitermate succesvol en wereldwijd opererend telecommunicatiebedrijf te maken. Het begin is er.
KPN zet uitgifte van aandelen door Zeer verstandig. In dit verband doet het mij tevens deugd drs. R.A. Nieuwenhoven, Directeur Pesoneelszaken, KPN N.V. als voorzitter van het Bestuur van de Baak in het jaaroverzicht 2001/2002 te hebben aangetroffen. Gisteravond heeft een van de hierboven vermelde dames mijn horoscoop van gisteren voorgelezen. Alsmede het opschrift bij het plaatje Liefde is.. ... haar hand vasthouden. Haar aandacht viel met name op het interieur van een vliegtuig. "Dan zal ze zelf een ticket moeten kopen. Want ik heb mijn plaats al gereserveerd voor vlucht HV 6117 op 12 julij aanstaande. Ik heb mij inmiddels aan het idee van Alex van 't Hooft geconformeerd".

www.netwerknotarissen.nl

Mijn voorkeur gaat dan uit naar een partner met het sterrenbeeld MAAGD. Ik ben tot deze keus gekomen ten gevolge van één enkele uitspraak: Ik laat John niet voor Joker gebruiken. Dat is geheel wederzijds en betekent veel voor een SCHORPIOEN. Vanmiddag ga ik weer naar Brummen en Arnhem.

24 JUNI 2001 DE RODE LOPER UIT VOOR MERCOSUR