ZATERDAG 22 OKTOBER 2005

WAARDE COLLEGAE

Er wordt nog steeds in Torremolinos een flamencoshow gehouden. Deze beelden dateren uit 1971. Maar het is nog steeds een belangrijke toeristische attractie in deze stad. Indertijd droeg dit TABLAO FLAMENCO de naam EL JALEO. Het is thans bekend onder de naam TABERNA FLAMENCA PEPE LOPEZ en bevindt zich onder de PLAZA DE LA GAMBA ALEGRE, het PLEIN VAN DE VROLIJKE GARNAAL. Vandaag heb ik naar het huwelijk van Prins Floris en Aimée gekeken. Het was of mijn jeugd weer voorbijkwam. De tijd van het Nijmeegs Lyceum. Dominee Anne van der Meiden heeft gekozen voor het thema eucharistie. Dat is de eerste keer dat ik dat heb gehoord in een protestantse kerk. Ik heb een mooie bruid gezien en haar in mijn HART gesloten. Evenals Prins FLORIS. Nu ben ik even sentimenteel WAARDE GOLLEGAE. Maar neemt U mij niet kwalijk. Als kind ben ik opgegroeid met de verhalen over de FAMILIE VAN ORANJE-NASSAU. En ik ben blij dat ZIJ er nog zijn. PRINSES MARGRIET die zo'n grote rol in mijn leven heeft gespeeld alsmede haar echtgenoot. PRINSES IRENE die mij 25 jaar geleden al heeft geïnspireerd in MADRID. En natuurlijk HARE MAJESTEIT DE KONINGIN. Het slotlied A TOI LA GLOIRE zongen wij elke zaterdagochtend aan het eind van de week in de aula van het NIJMEEGS LYCEUM. Ik zie de mensen uit Naarden. Naarden-Bussum was één van mijn eerste cursuspaatsen van het toenmalige FRANS-SPAANS INSTITUUT. En later de plaats waar ik naartoe ging om de certificaten van NIEUW ELAN te laten calligraferen door mevrouw NIEHE. Dus leuk om IVO ook te zien. Ik heb zoveel dierbare herinneringen aan HET GOOI en ommelanden. MARJO EURLINGS was daar mijn eerste docente. WIJ hebben nog steeds een goede band. Ik heb veel klappen gehad. Vannacht nog. Maar heb wel geleerd om mensen te vergeven. Zo ben ik opgevoed. STRENG wel. WELEDELGESTRENG zelfs volgens de VERENIGING VAN OFFICIEREN DER CAVALERIE. Maar NOOIT ONRECHTVAARDIG. Daarom houd ik van de mensen om mij heen. Dat is een algemeen christelijk principe. Er zijn altijd mensen die een speciaal plekje hebben in mijn HART. Maar ik wil niemand tekort doen. Dat is ook een groot DILEMMA. En ik kan mij voorstellen dat LIESBETH daarover een boekje heeft geschreven. LIESBETH is altijd mijn grote liefde gebleven.

Hoe dat komt? Ik denk dat dat inderdaad met mijn jeugd te maken heeft. ZIJ oordeelde nooit. Af en toe zagen wij alleen wat mededelingen op het medelingenbord in dat pand met het lichtblauwe dak in NOORDWIJK. Die mededelingen werden altijd afgesloten met het woordje DANK. Wat een prachtig feest in NAARDEN. Het heeft mij diep ontroerd om zo al die vrienden, bekenden en al of niet verre familieleden aan de camera voorbij te zien trekken. Met het bagpipekorps uit CANADA als waardige afsluiting. Dus

FLORIS EN AIMÉE OPNIEUW VAN HARTE GELUK GEWENST VOOR NU EN DE REST VAN JULLIE LEVEN.

Ik ga nu weer over tot de orde van de dag. De statistiek. 285 bezoeken. Gemiddeld 602. Jaartotaal 204.980. Nieuw in de Top 30 van 7887 URLs op 28.

We zien Diana hier in april 1997 in het Brompton Hospital in Londen. Er zijn klaarblijkelijk mensen in het VERENIGD KONINKRIJK die het mij kwalijk nemen dat ik met haar samen op een foto sta. Ik vind het echter een PERSOONLIJKE verantwoordelijkheid om HAAR WERK voort te zetten als HER FIRST MAN.

Ik kan er niets aan doen dat DIANA haar zinnen op mij had gezet. Daar ben ik later ook pas achter gekomen. Daar ben ik EERLIJK in. En ik heb voor Haar gedaan wat er binnen mijn vermogen lag. Maar ik hoop wel dat ik niet meer lastig word gevallen en ik ONS WERK weer kan voortzetten. Hier laat ik het bij voor vandaag.

DANK

HAVE A GOOD WEEKEND

P.S. Met verbijstering heb ik het bericht vernomen dat oud staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Karin Adelmund op 56-jarige leeftijd aan een hartstilstand is overleden. Mevrouw Adelmund was in het tweede paarse kabinet de opvolgster van Tineke Netelenbos. Mijn oprecht gemeende condoléances gaan hiermee uit naar haar familie, vrienden, kennissen en collega's. Met Karin Adelmund is er een harde werkster voor het Nederlandse onderwijs verloren gegaan.

23 OKTOBER 2005 IN MEMORIAM KARIN ADELMUND