NEGEN EN DERTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

WOENSDAG 18 OKTOBER 2006

 

WAARDE COLLEGAE

De statistiek. 1187 bezoeken. In de Top 100 van 3317 verwijzende pagina's vandaag speciale belangstelling voor 20. BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2) Ik hoop dat onze collega HARRY STARREN deze kring inmiddels rond heeft conform planning en als verwoord in mijn LEZING IN MÁLAGA. 33. VOSSENJACHT 66. MASSAGE OF SAUNA 70. BILDERBERGGROEP 79. INLEIDING ONDERNEMINGSPLAN CERVANTES 95. JOOST 97. PLUS ULTRA 100. DURFINVESTEERDERS. Die hebben we wel nodig voor ONS BEDRIJF. Zo zag ik dit weekend ook nog de heer JAN KALFF over dit onderwerp aan het woord in BUITENHOF. Het ging met name over CORPORATE GOVERNANCE en de betrokkenheid van de AANDEELHOUDERS bij het beleid. Mijn mening terzake beschouw ik als bekend. Het gaat vooral om TRANSPARANTIE. Daarom maak ik nu ook dit dossier voor u toegankelijk. Gisteren heb ik de INDEX VAN HET DAGBOEK VAN 2002 aangemaakt. Vandaag wijd ik mij aan de dagboeken van 2003 en 2004. Want er is nog heel wat werk te doen voordat ik naar SPANJE terugga.

19 OKTOBER 2006 JOHN KOTTER