Maandag 2 augustus 2004 (13.30)
Gisteravond heb ik mijn boek gepresenteerd aan twee camareros van
Mesón Cervantes, Plaza Mayor, 15. Beide heren reageerden enthousiast. De heer José María García Sánchez uit Salamanca heeft mij verzocht hem het boek te doen toekomen (later heeft hij op advies van zijn echtgenote laten weten dat hij liever wacht op de uitgave van de Spaanstalige versie). Vanmiddag heb ik een bezoek gebracht aan de Librería Cervantes, Plaza de Santa Eulalia, 132-19, 37001 Salamanca.
Ik heb Librería Cervantes verzocht mijn boek in hun collectie op te nemen aangezien zij ook Engelstalige boeken verkopen. Tevens heb ik hen geattendeerd op http://www.cervantes.nu/ en laten weten "que su librería está incluido en mi plan de empresa" ref. Cervantes Editions maar dat wist de man blijkbaar al. Educatief directeur Caridad Santana Sánchez van don Quijote is op vakantie. Ik heb de receptioniste die mijn logies heeft geregeld Marianne de Jong laten verzoeken telefonisch contact met mij op te nemen via mijn mobiele telefoon. Vanmiddag heb ik ook een bezoek gebracht aan het adres Fernando de la Peña, 7-11 waar ik in mei 1992 heb gelogeerd. Vanmiddag was er rond 15.30 weer politie aanwezig bij de 'bar de meriendas' hier in de omgeving. Ik mag aannemen dat men hier nog niet is vergeten wat er in 1992 met mijn auto is gebeurd in Fernando de la Peña ref. Salamanca Bar Cervantes. 19.20 Mesón Cervantes. Gisteren heb ik ook nog een bezoek gebracht aan het 'Bruin Café Erasmus' en de Amsterdamse filiaalhouder op zijn internet mijn discurso van 1977 laten lezen.

Ik eet thans

Especialidad Número Uno de Cervantes:
Magret de pato con salsa de uvas a la manera de Cervantes
(EUR 13,-)

20.27 Verzonden aan l.halbertsma Ik schrijf vanuit het Bruin Café Erasmus in Salamanca. Afgelopen woensdag heb ik in Segovia diepgaand van gedachten gewisseld met de heer Steven Spielberg uit San Francisco (USA) en zijn echtgenote Paula. Donderdag heb ik de heer Spielberg inzage gegeven in mijn boek. Met de produktie van de film The Angel on the Bridge kan thans een aanvang worden genomen. Het opmaken van de contracten laat ik graag aan jou over. Un beso. John. Mijn bezoek aan Mesón Cervantes zojuist doet mij uiteraard denken aan de diepgaande gesprekken die ik daar vanaf 1992 heb gevoerd met Christina Messer uit Zürich. Zij speelt ook een belangrijke rol in mijn boek. Het moet in ieder geval een huis worden waar alle lijntjes samenkomen en het goed is om te toeven. Het artikel "Een belangrijke stap op een lange weg" door Luitenant-generaal b.d. Pieter Huysman past exact binnen mijn beleidskader, met name zijn afsluitende opmerking: "Ook een weg van duizend passen begint met de eerste stap". Mijn eerste stap van 1992 wordt hier in ieder geval buitengewoon op prijs gesteld. P. TA11: Heidelandschap bestaat al 5000 jaar. Dat doet mij deugd. "Paarse rust" door Ina Eggink. 'Het paarse landschap' is uitgegeven door KNNV Uitgeverij in Utrecht en Natuurpunt te Mechelen. De prijs bedraagt 19,95 euro; ISBN 90 5011 187 4. Vrijdag 6 augustus wordt de SNEEKWEEK geopend. We hebben samen nog heel wat voor de boeg. TAB vermeldt de "Nederlandse" presidenten van de USA. Drie van de 43 Amerikaanse presidenten, die allen als wassenbeeld zijn te zien in The House of Presidents in Florida, zijn van Nederlandse afkomst. De eerste is Martin van Buren, President VS vanaf 1837. Getrouwd met Hanna Hoes. Nummer 2: Theodore Roosevelt (2 termijnen van 1901-1909). Nummer 3: achterneef Franklin D. Roosevelt, vier termijnen. Hij was het langst zittende staatshoofd ooit (1933 tot 1945). Als ik zo op mijn ervaringsgegevens moet afgaan ben ik binnenkort ook aan de beurt. Op dit moment heb ik daar echter nog niet zoveel behoefte aan. Dit wil niet zeggen dat ik mijn verantwoordelijkheid uit de weg ga. De brief van 19 maart 1996 van de Roosevelt Stichting doet hierop een appél (21.47). Het zou wel een goede zaak zijn als we dat hele gebied weer onder controle krijgen. Jan Peter Balkenende heeft in ieder geval het pad gebaand. Liefde is... ...je geen zorgen maken over je chique interieur. Daar kan ik inkomen. 23.35 Hierna ben ik naar don Quijote gegaan. Daar trof ik mijn hijo espiritual RENÉ DE JONG. Het was een hartelijk weerzien.

Ik heb hem mijn webdesign Núcleo de la organización verstrekt en hem laten weten wat mijn toekomstplannen zijn.

3 AUGUSTUS 2004 HERNIEUWD BEZOEK AAN COLEGIO DE ESPAÑA