Faxbericht
Aan : Haags Juristen College (Cyprus) Ltd. Betreft :
Annual Accounts End of Financial Year, Instituto Cervantes Ltd Van : J.L. van der Heyden Datum: 30/01/2006 Tijd: 22:15 Aantal pagina's: 2
Waarde Collegae, Aansluitend aan mijn faxbericht van 19.30 Spaanse tijd bevestig ik tevens de goede ontvangst van uw schrijven d.d. 9 januari 2006.

Het ingevulde en ondertekende Balance Sheet as at 31-12-2005 treft u hierbij aan.

Ik zal het u eveneens per post doen toekomen. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

30 JANUARI 2006 BRIEF FORWARD ANNUAL RETURN AND ANNUAL ACCOUNTS END OF FINANCIAL YEAR TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE CYPRUS