Faxbericht
Aan : Haags Juristen College (Cyprus) Ltd. Betreft :
Forward Annual Return Instituto Cervantes Ltd Van : J.L. van der Heyden Datum: 30/01/2006 Tijd: 19:30 Aantal pagina's: 7
Waarde Collegae, Dit bericht sluit aan op Brochure Vermogensbescherming, belastingontwijking en estate planning voor ondernemers Uw schrijven d.d. 20 januari 2006 heb ik in goede orde ontvangen.

De ondertekende papieren treft u bijgaand aan.

Ik zal ze u ook per post doen toekomen. Ten behoeve van het dossier vind u mijn referentie op mijn Bericht uit de Zevende Hemel van vandaag. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS