Datum: vrijdag 20 januari 2006 Betreft: IN MEMORIAM JOS STAATSEN Kenmerk: 20060120JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, Mijn brief Niet het werk is het probleem, het probleem is GELD heb ik gisteren rond 17.15 ter verzending in de brievenbus van het postkantoor Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd. Nadien werd ik bij de ingang van de flat opgewacht door een man met een NEC-petje met de woorden "Ik houd hier de wacht voor een bekende Nederlander." Vanmorgen vernam ik het bericht dat jouw Boer & Croon-collega Jos Staatsen op 62 jarige leeftijd is overleden. Hiermee betuig ik mijn medeleven aan zijn familie, vrienden, kennissen en collega's. In dit dossier is de heer Staatsen vermeld in FC Cervantes Dossier Vitesse Karel Aalbers was goede maatjes met Jos Staatsen. 'We gaan iets nieuws beginnen', zijn op 10 februari 1996 de historische woorden van Jos Staatsen. Sport 7 gaat op 18 augustus 1996 van start. Het is Philips-president Cor Boonstra die na een paar maanden van mislukte uitzendingen de stekker eruit trekt. Op 8 december 1996 gaat het beeld op zwart. De schade voor Nuon: iets meer dan 10 miljoen gulden (mijn brief Marktonderzoek aan Cor Boonstra dateert van 2 december 1996). Het adviesbureau Boer & Croon krijgt de opdracht om een en ander vorm te geven. Oud KNVB-directeur Jos Staatsen zal in maart 2001 met een uitgewerkt voorstel komen. En verder in 29 maart 2001 Big City

Vandaar dat ik mij na aankomst in Amsterdam direct tot Boer & Croon heb gewend na te hebben vastgesteld aan het opschrift 'Poco Loco' dat grote gebeurtenissen hun schaduw altijd vooruit werpen. Om 16.10 heb ik mij gemeld bij de receptioniste en haar gevraagd of mijn brief aan de directie is aangekomen. Zij kon mij dat niet bevestigen, aangezien hij waarschijnlijk tusen 'de grote hoop post' heeft gezeten en ik geen geadresseerde heb vermeld. Zij heeft mij daarom geadviseerd de volgende post voortaan aan de heer Mr. A.A.M.F. Staatsen te richten, Hoofd van de Raad van Bestuur van het bedrijf.

Zondag 14 maart 2004 ¿ADÓNDE VAMOS? Ik vind met name de samenstelling van een zogenaamde 'Cervantes Kring' van groot belang. Een groep topmanagers en bestuurders die verantwoordelijk zijn voor Spaanstalige contacten. Deze mensen kunnen tegelijkertijd ook lid zijn van de Baak-kring. Daar heb ik geen bezwaar tegen. Met het oog op de ontwikkelingen in deze dagen is een belangrijk fragment in deze brief: "Dat neemt niet weg, dat wij (Benelux), tezamen met mijn collega's Aznar en Blair in beginsel beschikken over 85 stemmen in de Europese Ministerraad. Krijgen Wij Duitsland daar dan ook nog eens aan onze zijde in verband met onze persoonlijke betrokkenheid bij Heidelberg en Frankfurt, dan spreken we zelfs over 114 van de totaal 225 stemmen, alsmede de daarbij behorende vetorechten. Voor een absolute meerderheid in de Europese Ministerraad zijn 113 stemmen vereist. Ik denk dat ik die vriendschap maar aanhoud met José María Aznar. Dan kunnen We samen weer een aardige vuist maken in de nabije toekomst." 'Guusje' staat op 14. Hierin komt het Strategisch Management Adviesbureau Boer & Croon ter sprake. Ik heb hier in 1991 nog gesolliciteerd op advies van Liesbeth. Ook heb ik dat bureau op vrijdag 15 december 2000 bezocht in verband met de voorgenomen overname van de Arnhemse voetbalclub. Jos Staatsen voerde er in die tijd de directie. Donderdag 6 januari 2005 Verzekeren, 2005 WINNING NOTIFICATION Beleg van Leiden Het nieuws van vandaag Bot stelt vraagtekens bij invasie Irak Dat wisten WIJ dus al van tevoren. Maar het is wel verstandig dat de heer Bot thans uitkomt voor THE TRUTH AND NOTHING BUT THE TRUTH. Ik mag aannemen dat Tony Blair het voorzitterschap van de Europese Unie niet voor niets aan Jack Straw heeft gedelegeerd. Ik zie dat Jos Staatsen burgemeester van Den Helder is geweest. Ik ben van mening dat hij zich beter met voetballen kan bezighouden. Dat is vanaf vandaag dus niet meer mogelijk en het lijkt mij een goede zaak dat wij thans ook de beschikking krijgen over de desbetreffende dossiers. Het werk moet immers doorgaan. Zoals ik Yoyo heb laten weten ben ik nog steeds verliefd op de landgoederen in Gelderland vanaf het moment dat we de eerste bijeenkomst hebben gehad in het Huis te Eerbeek. Daar hoop ik weer een stukje romantiek terug te vinden.

22 JANUARI 2006 JUS D'ORANGE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA