J.L. van der Heijden NIJMEGEN Bestemd voor: De Minister van Binnenlandse Zaken Zijne Excellentie H.F. Dijkstal Afzender: J.L. van der Heijden Betreft: Uw brief SG95/U179/Instituto Cervantes Benelux

Aantal pagina's: 3 Excellentie, Ter aanvulling van mijn informatie zoals verstrekt in mijn fax van 21.23 uur ontvangt u bijgaand de tekst van mijn persoonlijke reactie op de brief van het Spaanse Instituto Cervantes, d.d. 10 juli 1995, die ik zaterdag verzonden heb. Ik hoop dat u de tekst kunt lezen, zoniet dan is er volmaakte aanleiding snel een Instituto Cervantes Benelux op Nederlands initiatief van de grond te tillen. Hoogachtend, J.L. van der Heijden.