Mevrouw Miranda de Kort PR en voorlichting Open Universiteit Valkenburgerweg 177 6419 AT HEERLEN Datum: Woensdag 12 maart 2008 Betreft: VOORBEREIDING PRESENTATIE IN MADRID Kenmerk: 20080312JHOU

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

GEACHTE MEVROUW DE KORT, Ik ontving uw gegevens van uw collega's van het studiecentrum in Nijmegen. Aangehecht treft u kopieën aan van mijn brieven EEN BRUG TUSSEN HEERLEN EN MADRID aan uw College van Bestuur en INSCRIPCIÓN Y MENSAJE A LA UNIVERSIDAD ABIERTA DE LOS PAÍSES BAJOS aan de Presidenta van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL. Ter gelegenheid van het 43ste Internationale Congres van de AEPE in Madrid van 27 juli tot 1 augustus heb ik mij voorgenomen een presentatie in het Spaans te verzorgen over de geschiedenis van de Open Universiteit in Nederland en de samenwerkingsmogelijkheden met de Spaanse Universidad a Distancia. Hierover wil ik graag op korte termijn met u van gedachten wisselen. Ik verzoek u mij te laten weten waar en wanneer u dat schikt. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, J.L. van der Heyden NIJMEGEN Om 17:30 ter verzending gedeponeerd in de brievenbus naast het postkantoor Nijmegen Dukenburg. 20:10 email verzonden. 17 MAART 2008 Ontvangen On Mar 17, 2008, at 5:49 PM, Kort, Miranda de wrote: Geachte mijnheer Van der Heyden, Ik heb uw brief ontvangen en besproken met onze beleidsmedewerker internationalisering. Wij hebben reeds nauw contact met onze zusterinstellingen in Spanje (zowel de UNED als de UOC) en werken op een aantal terreinen samen. Een presentatie over de Open Universiteit en de samenwerkingsmogelijkheden met de UNED op het congres van de APE lijkt ons daarom geen toegevoegde waarde te hebben. Met vriendelijke groet, Miranda de Kort woordvoerder Open Universiteit Nederland Van: JOHN VAN DER HEYDEN Verzonden: woensdag 12 maart 2008 20:10 Aan: Kort, Miranda de Onderwerp: PRESENTATIE OVER OU NEDERLAND IN MADRID Subject: Re: PRESENTATIE OVER OU NEDERLAND IN MADRID Date: March 17, 2008 6:48:20 PM GMT+01:00 Geachte mevrouw de Kort, Hartelijk dank voor uw reactie. Ik respecteer uw standpunt. Ingeval een presentatie van mij geen toegevoegde waarde betekent zal ik een dergelijke presentatie uiteraard achterwege laten. Persoonlijk ben ik echter wel geïnteresseerd in de vormen van samenwerking die op dit moment reeds plaatsvinden. Graag verzoek ik u mij hierover iets nader te informeren. Bij voorbaat hartelijk dank.